HERBALIFE VERBIEDT SEARCH ENGINE OPTIMALISATION (SEO)

In de vorige blog heb je kunnen lezen dat Herbalife op korte termijn verkoop via het internet via eigen webshops zal verbieden (zie: Herbalife verbiedt internetverkopen).

Om de tijd te overbruggen volgt op 19 december 2016 een nieuwe aankondiging van een gewijzigde regel met betrekking tot internetverkopen (zie onder).

Wat valt hierbij op:

  1. De regel is allebehalve duidelijk. Het is een slechte vertaling uit het engels, voor leken volstrekt onduidelijk (wat betekent bijvoorbeeld "de title tag van een zoekmachine").
  2. SEO wordt beperkt en feitelijk verboden. Zowel de title tag als de description tag dient op ELKE pagina hetzelfde te zijn. Dit is voor Google absoluut onaanvaardbaar en een website wordt dan vaak afgestraft met een lagere positie in de zoekresultaten.
  3. Er dient op verschillende niveaus verwezen te worden naar de corporate website herbalife.nl. Dit is zelf geen webwinkel, maar aanvragen op deze website worden doorverwezen naar door Herbalife geselecteerde verkopers. Feitelijk verwijs je zo indirect door naar de concurrent.
  4. Samenwerken op één website wordt verboden.

Wat kost SEO

Het verbieden van SEO is net als het verbieden van een bestaande webwinkel kapitaalvernietiging. Een website eigenaar heeft in het verleden veel tijd en/of geld betaald voor een goede positionering en deze investering is in één keer niets meer waard.

Er is onderzoek gedaan naar de kosten van SEO en gemiddeld kost SEO het volgende:

  1. Per maand gemiddeld 200 tot 2000 euro
  2. Per project gemiddeld 750 tot 6000 euro.
  3. Per uur gemiddeld 50 tot 150 euro

Verbod tot samenwerken op één website

Indien meerdere verkopers samenwerken op één website dienen deze verkopers een eigen verkoop te ontwikkelen. Herbalife raadt deze verkopers af om een eigen webwinkel te starten (zie wederom Herbalife verbiedt internetverkopen), terwijl alle andere reeds ontwikkelde verkoopmethodes weinig lucratief zijn (zie Cijfers liegen niet).

Het is bizar om te veronderstellen dat deze verkopers al hun klanten benaderen met de mededeling dat ze vanaf dat moment niet meer via de bestaande webwinkel mogen bestellen, maar dat alle volgende bestellingen bijvoorbeeld alleen nog maar telefonisch mogelijk is.

Herbalife speelt weer eigen rechter

Je hebt kunnen lezen dat Herbalife zijn eigen politie- en rechterlijke macht heeft (zie: Droom of nachtmerrie ?). Ook in dit geval is het Herbalife die bepaalt of een website voldoende is aangepast. Zo staat er "Herbalife behoudt zich het recht voor, om naar eigen goeddunken, Members te vragen hun websites aan te passen om zo te voldoen aan deze regel."

Een overtreding van de nieuwe regels heeft verstrekkende gevolgen: "Elke Member die deze regel overtreedt dient de domeinnaam of het e-mailaccount kosteloos aan Herbalife over te schrijven wanneer Herbalife hier om vraagt. Herbalife behoudt zich haar overige rechten en rechtsmiddelen voor."

Next: Is Herbalife corrupt