HERBALIFE RULES OF CONDUCT (ORIGINEEL) 2/2

Regel 23-J: Interviews of verklaringen aan de media Members worden wel eens benaderd door journalisten die hen willen interviewen over de Herbalife producten of over Herbalife zelf. Hoewel we alle interesse voor onze producten en Business Opportunity appreciëren, mag alleen het Bedrijf interviews geven of de publicatie toelaten van de bedrijfsnaam of de namen van producten. Alleen bevoegde afgevaardigden van Herbalife mogen de pers of andere media te woord staan en mogen schrijven naar de pers voor rekening van Herbalife of een dochteronderneming. Wanneer de pers een Member vraagt om een verklaring af te leggen of indien een journalist een interview wil afnemen, moet de Member hem doorverwijzen naar Herbalife. Zo wordt de Members ook aangeraden om de pers en de media nooit bewust uit te nodigen op een Herbalife meeting. Journalisten behoren zo'n meeting bij te wonen in het gezelschap van een bevoegde vertegenwoordiger van Herbalife. Regel 23-K: Het benaderen van overheidsinstanties Refereer aan Sectie 6 in de "Aanvullende Gedragsregels" in dit boek. Regel 23-L: Het aanbieden van de producten op Internet Refereer aan Regel 2-I in de "Aanvullende Gedragsregels" in dit boek. 22 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 25-A: Het gebruik van handelsnamen, enz. Het is verboden om de handelsnamen, handelsmerken of logo's van Herbalife of een reproductie ervan, op welke manier ook te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herbalife. Ze zijn uitsluitend eigendom van Herbalife en wij zullen al het mogelijke doen om de naam Herbalife, het handelsmerk, de handelsnamen en de labels te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Herbalife of haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor hun toestemming te allen tijde en naar eigen goeddunken in te trekken. De handelsmerken en logo's werden gedeponeerd, zodat alleen Herbalife ze wettelijk mag gebruiken. Voorbeelden van Herbalife handelsmerken zijn: het " " Een handelsnaam is een firmanaam die alleen door Herbalife gebruikt mag worden. Firmanamen zoals 'Herbalife International' of 'Herbalife (Nederland) B.V.' zijn onze wettelijke handelsnamen. Regel 25-B: Visitekaartjes, briefpapier en druk- werk, briefhoofden en chequeboekjes Alleen de volgende informatie mag vermeld worden op de visitekaartjes, het briefpapier en dergelijke, die de Member zelf laat drukken: ■ de naam 'Herbalife' in drukletters (niet het logo), gevolgd door 'Onafhankelijk Member'. ■ naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en of e-mailadres. ■ "Bel me voor Producten" of "Bel me voor een Zakelijke Mogelijkheid" of andere reclame in overeenstemming met de gedragsregels en de reclamevoorschriften. Regel 25-C: Adressen Geen enkele Member mag het adres gebruiken van de hoofdzetel van Herbalife International, noch de adressen van de bedrijven of kantoren van Herbalife. Regel 25-D: Het gebruik van de naam Herbalife Members die adverteren, mogen de naam Herbalife alleen op de volgende manier gebruiken: 'Onafhankelijk Herbalife Member. Bel mij voor producten' (naam en telefoonnummer) OF 'Onafhankelijk Herbalife Member. Bel mij voor info' (naam en telefoonnummer) Voor andere door Herbalife goedgekeurde advertenties kunt u contact opnemen met de afdeling en Services. Regel 25-E: Het gebruik van het handelsmerk of logo van Herbalife Een Member mag geen artikelen gebruiken waarop de naam, het logo of één van de handelsmerken of handelsnamen van Herbalife vermeld staan, tenzij Herbalife hem/haar dat artikel heeft bezorgd. Regel 25-F: Mark Hughes De naam 'Mark Hughes' mag in geen enkele soort reclameboodschap gebruikt worden. Regel 25-G: Het gebruik van de naam Herbalife op televisie, op de radio, in dagbladen en in tijdschriften Het woord "Herbalife" of de specifieke vermelding van enig Herbalife product of afbeelding ervan, mag in geen enkele advertentie uiting, in print, audio of video, worden gebruikt, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, dagbladen, tijdschriften, radio-en televisieprogramma's, anders dan aangegeven in de regels voor adverteren en reclame maken. Regel 25 Het gebruik van handelsnamen, handelsmerken en logo's Regel 24-D: Inkomsten zijn alleen mogelijk door te verkopen en zich te kwalificeren Een Member moet expliciet vermelden dat Royalty Overrides, productiebonussen of andere financiële voordelen die een Herbalife Membership kan opleveren, alleen verdiend kunnen worden door bepaalde kwalificaties te behalen en door het verkopen van Herbalife producten door hem/haarzelf of door zijn/haar gesponsorde Members. Regel 24-E: Geen verplichting tot aankoop producten Een Member mag niet beweren dat er voor Members een aankoopverplichting bestaat van Herbalife producten, literatuur of hulpmiddelen. Er bestaat alleen een aankoopverplichting voor de Memberpack (HMP). Een Member mag ook niet beweren dat het mogelijk is om Royalty Overrides, productiebonussen of andere inkomsten te verdienen uitsluitend door het aankopen van producten, dus zonder ze te verkopen. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 23 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 26-A: Inbreuk op het auteursrecht Members of andere personen mogen alleen gedrukt materiaal, audio-, video- en filmopnamen van Herbalife reproduceren (geheel of gedeeltelijk) als ze daarvoor de schriftelijke toestemming hebben gekregen van Herbalife. Dit geregistreerde of ongeregistreerde materiaal valt onder het auteursrecht en wordt beschouwd als eigendom van Herbalife. Regel 26-B: Toestemming voor reproductie Members die volledige en exacte reproducties willen gebruiken van artikelen of materialen uit officiële Herbalife publicaties zoals de Handleiding voor de Business Opportunity van Herbalife International, de productbrochure, Herbalife verslagen, Herbalife Today, audio-of videomateriaal of andere literatuur, mogen deze materialen alleen gebruiken voor informatieve doeleinden tijdens presentaties voor leden van hun eigen organisatie, indien Herbalife hiervoor schriftelijk de toestemming heeft gegeven. De kopieën moeten bovendien worden gevolgd door de volgende verklaring: 'Geproduceerd met toestemming van Herbalife International. Alle rechten op de naam, het logo en de handelsnamen of -merken van Herbalife, zijn eigendom van Herbalife International en haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven'. Regel 26-C: Alleen voor gebruik bij Herbalife activiteiten Members mogen Herbalife literatuur of Herbalife promotiemateriaal uitsluitend gebruiken voor hun activiteiten als Herbalife Members. Regel 26 Copyright op Herbalife materiaal Regel 27-A: Gebruik van materiaal dat niet van Herbalife afkomstig is Refereer aan sectie 1 en 5 en regel 3-E in de "Aanvullende Gedragsregels" sectie in dit boek. Regel 27 Verkoopmateriaal en hulpmiddelen niet van Herbalife afkomstig Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Nederland Aanvullende gedragsregels DEEL Het creëren, verkopen en gebruiken van "Business Methoden" ......................................................................................................... Deel 1 Marketing via internet, inclusief e-mail ............................................................................................................................................. Deel 2 Marketing door middel van telemarketing ......................................................................................................................................... Deel 3 Het doen van claims en beweringen .................................................................................................................................................. Deel 4 Briefjes ophangen en flyers uitdelen .................................................................................................................................................. Deel 5 Exportregels ....................................................................................................................................................................................... Deel 6 Het aanbieden van of verwijzen naar de producten en zakelijke mogelijkheid van Herbalife ............................................................ Deel 7 INHOUDSOPGAVE Introductie ......................................................................................................................................................................................... 27 DEEL 1: Het creëren, verkopen en gebruiken van "Business Methoden" ............................................................................................ 27-30 Definitie van Business Methoden ....................................................................................................................................................... 27 1-A Naleving van de wet en de regels van Herbalife ................................................................................................................... 27 1-B Restricties voor het gebruik van gegevens van Herbalife verkregen via het creëren, promoten of verkopen van Business Methoden ..................................................................................................................... 28 1-C Geen vereiste aankoop naast het Herbalife Member Pack .................................................................................................... 28 1-D Het recht om het abonnement op te zeggen en tevredenheidgarantie .................................................................................. 28-29 1-E Ontvangstbewijzen ................................................................................................................................................................ 29 1-F Het doel van de verkoop van Business Methoden-zonder winst ........................................................................................... 29 1-G Leads, Advertising, Advertising Slots, and Decision Packs.................................................................................................... 29 1-H Kosten voor het gebruik van websites ................................................................................................................................... 29 1-I Geen vergoeding voor werving of verkoop van Business Methoden ....................................................................................... 29 1-J Het verlangen of eisen van een persoonlijke schuld is niet toegestaan ................................................................................ 29 1-K Verplichte verklaring tot openbaring ..................................................................................................................................... 29 1-L Restricties op het aanbieden en verkopen van Business Methoden aan Herbalife Members ................................................ 29 1-M Restricties op het verkopen of promoten van Business Methoden bij meetings en andere officiële bijeenkomsten ............. 29 1-N Gebruik van verkopers ........................................................................................................................................................... 90 1-O Verkoop van Leads verboden ................................................................................................................................................. 30 1-P Verplichtingen worden door Herbalife niet goedgekeurd, gegarandeerd of aangenomen ...................................................... 30 1-Q Toestemming voor het gebruik van verkoopmiddelen en verwant materiaal geproduceerd door Herbalife ........................... 30 1-R Materiaal updaten ................................................................................................................................................................. 30 1-S Beperking van de verkoop van Business Methoden ............................................................................................................... 30 1-T Bronvermelding ..................................................................................................................................................................... 30 Corporate Beleidsverklaring over Business Methoden ....................................................................................................................... 31 Appendix A - Verklaring tot openbaring Business Methoden ............................................................................................................. 32 DEEL 2: Marketing via internet, inclusief e-mail ............................................................................................................................... 33-35 2-A Toestemming voor het gebruik van de naam Herbalife en productnamen van Herbalife ...................................................... 33 2-B Ongeautoriseerd gebruik van handelsmerken, handelsnamen en productnamen van derde partijen ................................... 33 2-C Verplicht bekend maken van de relatie met Herbalife op home pages met bedrijfslogo's/-merken ...................................... 33 2-D Combinatie met andere organisaties .................................................................................................................................... 33 2-E Advertenties op zoekmachines .............................................................................................................................................. 33 2-F Prioriteit of voorkeur krijgen met een zoekmachine ............................................................................................................... 33 2-G Hyperlinks ............................................................................................................................................................................. 33 2-H Het aanbieden van internetdiensten ..................................................................................................................................... 33 2-I Het aanbieden van Herbalife producten op veilingen ............................................................................................................ 33 2-J Internationale business ......................................................................................................................................................... 34 2-K Privacyverklaringen ............................................................................................................................................................... 34 2-L Consumentgegevens ............................................................................................................................................................. 34 2-M Standaard voor persoonlijk gedrag ....................................................................................................................................... 34 2-N Ongeautoriseerde computertoegang ...................................................................................................................................... 34 2-O E-mail ................................................................................................................................................................................... 34 2-P Staken van e-mailen ............................................................................................................................................................. 35 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 25 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 DEEL 3: Marketing door middel van telemarketing ............................................................................................................................ 35 Introductie ......................................................................................................................................................................................... 35 3-A Autodialers ............................................................................................................................................................................ 35 3-B Voor opgenomen of automatische spraakberichten ............................................................................................................... 36 3-C Ongewenste faxberichten ...................................................................................................................................................... 36 3-D Do-Not-Call-lijsten ................................................................................................................................................................ 36 3-E Lead Generators .................................................................................................................................................................... 36 3-F Naleving van de regels van Herbalife en de wet ................................................................................................................... 37 DEEL 4: Het doen van claims en beweringen ..................................................................................................................................... 37 4-A Beweringen en claims in het algemeen ................................................................................................................................ 37 4-B Gewichtsmanagement en productclaims .............................................................................................................................. 37 4-C Voeding en gezondheidsverklaringen .................................................................................................................................... 37 4-D Product claims....................................................................................................................................................................... 37 4-E Inkomens Claims & Persoonlijke verhalen; naleven van de wet ............................................................................................ 38 4-F Beweringen over thuiswerken ................................................................................................................................................ 38 4-G Claims over de relatie tussen Herbalife en Herbalife Members ............................................................................................. 38 DEEL 5: Briefjes ophangen en flyers uitdelen .................................................................................................................................... 39 5-A Algemene regels .................................................................................................................................................................... 39 5-B Straffen voor overtredingen ................................................................................................................................................... 39 DEEL 6: Product Import, Export, Business Activiteiten en Persoonlijke consumptie............................................................................ 41 6-A Activiteiten in landen of gebieden die niet open zijn ............................................................................................................ 41 6-B Activiteiten in open landen en gebieden ............................................................................................................................... 41 6-C Persoonlijke Consumptie ....................................................................................................................................................... 41 DEEL 7: Het aanbieden van of verwijzen naar de producten en zakelijke mogelijkheid van Herbalife ............................................... 41 7-A Identificatie en omschrijving ................................................................................................................................................ 41 7-B Verblijfsstatus en legitimatie ................................................................................................................................................ 41 26 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Definitie van Business Methoden Sommige Members produceren, verkopen en gebruiken verkoopmiddelen en ondersteunende diensten of materialen, zonder de namen en contactgegevens van prospects en de aanbeveling, verschaffing en plaatsing van advertenties. Deze hulpmiddelen, ondersteunende diensten en materialen zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) boeken, tijdschriften en ander drukwerk, audio/visueel materiaal, software, telemarketingmiddelen, websites, internetdiensten en andere elektronische media, bijeenkomsten, meetings en informatieve seminars. Hulpmiddelen, ondersteunende diensten en materiaal die niet door Herbalife geproduceerd zijn worden in deze regels "Business Methoden" genoemd. Business Methoden (de term die wordt gebruikt in deze regels) worden NIET geproduceerd, goedgekeurd, gegarandeerd of geautoriseerd door Herbalife, en Herbalife aanvaardt geen verantwoordelijkheid of verplichting, en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden, met betrekking tot de aankoop, verkoop of het gebruik ervan. 1-A Naleving van de wet en de regels van Herbalife Definitie van Business Methoden Sommige Members produceren, verkopen en gebruiken verkoopmiddelen en ondersteunende diensten of materialen, zonder de namen en contactgegevens van prospects en de aanbeveling, verschaffing en plaatsing van advertenties. Deze hulpmiddelen, ondersteunende diensten en materialen zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) boeken, tijdschriften en ander drukwerk, audio/visueel materiaal, software, telemarketingmiddelen, websites, internetdiensten en andere elektronische media, bijeenkomsten, meetings en informatieve seminars. Members die Business Methoden creëren, verkopen of gebruiken, direct of indirect (zoals via bedrijven) moeten de gedragsregels en het Memberbeleid van Herbalife alsmede de wet naleven, inclusief maar niet beperkt tot, wetten gerelateerd aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, privacy rechten, regelgeving met betrekking tot telemarketing in al haar vormen en marketing via internet. Indien Herbalife bepaalt dat één of meer Business Methoden haar regels, de wet of de juridische rechten van anderen overtreedt of dat ze een aanzienlijk risico vertegenwoordigen om de zaken of reputatie, het merk of imago van Herbalife te schaden, behoudt Herbalife zich het recht voor om van de Member te eisen dat deze onmiddellijk de verkoop of het gebruik van de bedrijfsmethode in kwestie staakt zonder verplichting aan Herbalife. 1-B Restricties voor het gebruik van gegevens van Herbalife verkregen via het creëren, promoten of verkopen van Business Methoden Members mogen Business Methoden produceren, verkopen of doorverkopen aan andere Members met als enige doel het verkopen van de producten van Herbalife en het opbouwen, trainen en motiveren van andere Members om producten van Herbalife te verkopen. Om de intellectuele eigendomsrechten en de goodwill van Herbalife te beschermen, evenals de inkomensmogelijkheid voor Members en naast andere beperkingen of verboden vastgelegd in overeenkomsten met Herbalife of andere geldende regels: Mag geen enkele Member of, gedurende een periode van drie (3) jaar na beëindiging van hun Membership (op alle mogelijke manieren, inclusief vrijwillige uitschrijving), geen enkele voormalig Member direct of indirect: 1. Informatie gebruiken gerelateerd aan de identiteit, contactinformatie, sponsorschapsrelaties, voorkeuren of andere significante zakelijke of persoonlijke informatie over Members van Herbalife, dat is verkregen of ontstaan door een activiteit met een ander doel dan de promotie en verkoop van de producten van Herbalife in overeenstemming met het Herbalife Marketing Plan; of 2. De producten, diensten of zakelijke mogelijkheid geassocieerd met een ander Multi-Level-Marketing of Direct Sales-bedrijf aanbieden, promoten of verkopen aan Herbalife Members of derden die de bedrijfsmethode hebben aangeschaft of gebruikt. Zo mogen bijvoorbeeld voor een periode waarop deze beperkingen van toepassing zijn, Members of voormalig Members (waaronder de echtgeno(o) t(e) van die Members of voormalig Members en bedrijven of entiteit geleid door hen of waar zij een economisch belang in hebben) hetzij direct of indirect de mogelijkheid om mee te doen, deel uit te maken op een manier of de producten of diensten van een ander Multi-Level-Marketing of een Direct Sales-bedrijf te kopen of te verkopen niet aanbieden, uitnodigen, aanmoedigen, veroorzaken, verzoeken, promoten, sponsoren, werven of proberen dit te doen aan een Herbalife Member of derde partij die de bedrijfsmethode heeft aangeschaft of gebruikt. Iedere Herbalife Member heeft de keuze in een Herbalife Business te engageren door Herbalife producten te verkopen of andere Members te sponsoren. Ieder Herbalife member die zich engageert in de Herbalife business doet dit als een zelfstandige ondernemer. De relatie tussen Herbalife en haar Members begint met, en wordt bepaald door, de inschrijving voor internationaal Membership en de overeenkomst van het Membership. In de relatie zijn regels opgenomen die door Herbalife van tijd tot tijd naar eigen discretie worden gepubliceerd en die de rechten en verantwoordelijkheden bepalen van de Members, elk in hun meest recente vorm. Deze regels zijn inclusief, maar niet beperkt tot, de Gedragsregels & Memberbeleid van Herbalife evenals andere regels van Herbalife. Niets in de regels van Herbalife is bedoeld als of moet geïnterpreteerd worden als juridisch advies; Herbalife biedt haar Members geen juridisch advies. De volgende aanvullende regels zijn vooral van toepassing op de promotie van de producten en inkomensmogelijkheid van Herbalife in Nederland: 1) Het creëren, verkopen en gebruiken van "Business Methoden" (Deel 1) 2) Marketing via internet, inclusief e-mail (Deel 2) 3) Marketing door middel van "telemarketing" (Deel 3) 4) Het doen van claims en beweringen (Deel 4) 5) Briefjes ophangen en flyers uitdelen (Deel 5) 6) Exportregels (Deel 6) 7) Het aanbieden van of verwijzen naar de Zakelijke Mogelijkheid van Herbalife (Deel 7) DEEL 1 - Het creëren, verkopen en gebruiken van "Business Methoden" Introductie Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 27 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Overtreding van de hier genoemde beperkingen wordt gezien als een ernstige overtreding van het contract van de Member met Herbalife omdat dit de relaties, handel en inkomsten in gevaar brengt van het bedrijf en de personen hoger in de organisatie dan de Members aan wie toegang is gegeven door hun betrokkenheid in Business Methoden uitsluitend bedoeld om de zaken van Herbalife te bevorderen. De Member erkent dat Herbalife en haar Members onherstelbare schade zou worden toegebracht ten gevolge van een overtreding van deze beperkingen en dat een geldelijke schadevergoeding niet voldoende is om Herbalife te compenseren voor deze schade. Daarom mag Herbalife, naast de andere rechten en middelen van het bedrijf onder de Gedragsregels en Membersbeleid, andere regels van Herbalife en de wet, indien deze beperkingen zijn overtreden een dwangbevel of een tijdelijke opschorting opleggen, zonder kennisgeving aan de Member of voormalig Member, waarbij niet toegestane openbaring of gebruik van de vertrouwelijke informatie wordt beperkt naast andere beschikbare remedies. 1-C Geen vereiste aankoop naast het Herbalife Member Pack De enige vereiste aankoop om Member te worden is het Herbalife Member Pack. (HMP). Wanneer een member gerekruteerd wordt moet hij of zij de mogelijkheid geboden worden een Herbalife Member Pack (HMP) aan te schaffen, zonder enige aanpassing of winst van de sponsor of de upline van de sponsor. (Herbalife's officiële International Business Pack). Ter illustratie: 1. Indien een potentiële Member de mogelijkheid aangeboden wordt om producten, diensten of materiaal aan te schaffen (ongeacht of ze geproduceerd zijn door Herbalife) naast de aanschaf van de HMP, dan dient dit te gebeuren met het volle besef dat dit een optionele aankoop is en geen voorwaarde of vereiste om een Member te worden of om als Member succesvol te zijn of verder te komen in het Herbalife Marketing Plan. Verder mogen Members geen winst maken op de verkoop van een HMP of kit die door een Member is samengesteld en die iets extra's bevat naast de inhoud van de standaard Herbalife HMP, of waar een bepaald item uit is gehaald. 2. Members mogen niet beweren of impliceren dat Business Methoden vereist zijn (voorgeschreven noch praktisch) te doen om succes te hebben in de business, deel te nemen aan de zakelijke mogelijkheid of training te krijgen en ondersteuning te krijgen van de upline. 1-D Het recht om het abonnement op te zeggen en tevredenheidgarantie Personen of entiteiten die onderdelen van Business Methoden verkopen aan Herbalife Members die: 1. Verkocht worden via een abonnement, moeten de koper ten tijde van de aankoop schriftelijk laten weten dat zij het recht hebben om het abonnement te beëindigen en een terugbetaling te krijgen voor het ongebruikte deel van het abonnement. Indien er verschillende gepubliceerde tarieven zijn voor verschillende perioden van dienstverlening, het tarief dat berekend wordt om de terugbetaling van het abonnement te berekenen is het tarief dat het beste overeenkomt met de uiteindelijke periode van dienstverlening, op voorwaarde dat er na de opzegging geen extra betaling in rekening wordt gebracht. 2. Tastbaar (namelijk: met een fysieke vorm, zoals cd's en dvd's), moeten de koper ten tijde van de aankoop schriftelijk laten weten dat zij het recht hebben om het materiaal te retourneren aan de verkoper voor het betaalde bedrag plus de kosten voor het verzenden en administratie. De garantieperiode bedraagt minstens 180 dagen vanaf het moment dat de koper de goederen heeft ontvangen. De koper moet de terugbetaling doen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het geretourneerd materiaal in het geval van tastbare goederen. 3. Niet hierboven beschreven in sub paragraaf [1] of [2], moeten de koper schriftelijk een tevredenheidgarantie bieden die tegemoet komt aan (naar keuze van de verkoper) sub paragraaf (a), (b) of (c) als volgt: a. Een onvoorwaardelijke niet-tevreden-geld-terug garantieperiode van minimaal 30 kalenderdagen vanaf de ontvangstdatum van de goederen; b. Een onvoorwaardelijke tevredenheidgarantie voor een periode van minimaal zeven (7) kalenderdagen vanaf de ontvangstdatum van de goederen, maar de verkoper mag dit alleen aanbieden (in plaats van de 30-dagen tevredenheidgarantie) indien het volgende van toepassing is op de verkoop: i. de goederen ontwikkeld of gekocht door de verkoper van een niet verwante derde partij (van wie noch verkoper noch een andere Member van Herbalife direct of indirect een compensatie of economisch voordeel ontvangt, in overeenstemming met een schriftelijke overeenkomst tussen die leverancier en verkoper gestuurd aan Herbalife die de volgende bepaling bevat: "Wij verklaren dat wij, ten voordele van, en afhankelijk van bevestiging van Herbalife Ltd., haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen, geen verwijzingskosten of een andere compensatie of economisch voordeel, direct of indirect betalen aan een Herbalife Member."), en de prijs gerekend door de verkoper aan de koper is niet hoger dan de redelijke directe kosten geëvalueerd op basis van een financieel jaar (na aftrek van kortingen, toeslagen en dergelijke) voor de verkoper voor de aankoop of het produceren en verkopen van het betreffende goed (inclusief redelijke directe administratieve kosten voor prospectwerving, zoals klantondersteuning, debiteuren- en crediteurenadministratie en oninbare vorderingen) plus een prijsstijging van niet meer dan 5% van zulke directe kosten, en ii. verkoper bewaart en maakt beschikbaar voor controle op kosten van Herbalife uitgevoerd door een nationaal erkend accountantskantoor, alle documenten, facturen en gegevens over die aankopen en ontwikkelingskosten en verkoop of wederverkoop door verkoper; of c. Een onvoorwaardelijke niet-tevreden-geld-terug garantie voor een periode van minimaal zeven (7) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen, maar verkoper mag ervoor kiezen dit alleen aan te bieden (in plaats van de 30-dagen tevredenheidgarantie) naast de brief of de brieven eerder verstrekt door de juridische adviseur aan Herbalife in overeenstemming met regel 1-A-2, Herbalife een brief heeft ontvangen geadresseerd aan Herbalife (en verdere garanties op verzoek van Herbalife) van een bevoegd juridische adviseur, met kennis van Multi Level Marketing (MLM), waarin wordt bevestigd dat de Business Methoden waar de goederen deel van uitmaken, wat betreft inhoud en gebruik, van het materiaal voldoet aan de nationale en relevante Europese wetgeving van toepassing op MLM, inclusief met betrekking tot zakelijke mogelijkheden, en dat de adviseur zich niet bewust is van een bestaande wet, regel of regelgeving die de Business Methoden naar zijn/haar mening, zouden overtreden. De juridische adviseur en brief worden door Herbalife beoordeeld. De juridische beoordeling en brief gericht aan Herbalife wordt jaarlijks vernieuwd en tevens voor dat materiaalwijzigingen worden doorgevoerd. Ongeacht de dekking van de bovenstaande terugbetalingsregelingen, kan Herbalife namens de verkoper de eisende partij terugbetalen als zij in goed vertrouwen bepaalt dat zo'n terugbetaling de goodwill en de reputatie van Herbalife of haar Members beschermt, naast sancties die Herbalife kan opleggen. 28 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 1-E Ontvangstbewijzen De verkoper van de Business Methoden moeten de koper een gespecificeerd, gedateerd ontvangstbewijs verstrekken voor alle aankopen, dat een prijs bevat voor elk onderdeel en dat de volgende verklaring bevat: De aangeschafte producten of diensten kunnen een legitiem en nuttig hulpmiddel zijn voor het opbouwen van uw business, maar zijn niet vereist voor de aangeboden zakelijke mogelijkheid. De verkoper is alleen verantwoordelijk voor de voorbereiding en verkoop van deze materialen of diensten, dit materiaal wordt door het bedrijf dat de inkomensmogelijkheid verschaft niet goedgekeurd, bevestigd of gegarandeerd. Indien u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over het tastbare materiaal dat u hebt aangeschaft, dan kunt u het materiaal binnen 180 dagen na ontvangst terugsturen naar het adres van de verkoper dat u op dit ontvangstbewijs aantreft voor een volledige terugbetaling van de kosten van het tastbare materiaal, inclusief de verzend- en administratiekosten. Indien de verkoper een website bijhoudt waarop het terugbetalingsbeleid duidelijk en opvallend wordt vermeld in overeenstemming met regel 1-D, dan kan de volgende verklaring gebruikt worden voor de Business Methoden die geleverd worden of beschikbaar gemaakt worden via het internet: De aangeschafte producten of diensten kunnen een legitiem en nuttig hulpmiddel zijn voor het opbouwen van uw business, maar zijn niet vereist voor de aangeboden zakelijke mogelijkheid. De verkoper is alleen verantwoordelijk voor de voorbereiding en verkoop van deze materialen of diensten, dit materiaal wordt door het bedrijf dat de inkomensmogelijkheid verschaft niet goedgekeurd, bevestigd of gegarandeerd. U kunt in aanmerking komen voor een terugbetaling bij retournering van het tastbare materiaal aan de verkoper. Om uw rechten te bekijken, ga naar [OPMERKING: Vul de URL in van de website waar wordt beschreven hoe de koper een terugbetaling kan krijgen] 1-F Het doel van de verkoop van Business Methoden-zonder winst Members mogen alleen Business Methoden ontwikkelen en verkopen met het doel om producten van Herbalife te verkopen, het opbouwen van de Herbalife business of voor het trainen en motiveren van hun eigen organisatie om producten van Herbalife te verkopen (en op voorwaarde van de bepalingen van regel 1-K over de organisaties van andere Members), op voorwaarde dat ze geen bedrijf worden (of zo worden gezien) dat inkomsten genereert die uitgevoerd worden in plaats van of in combinatie met de Herbalife business. Dientengevolge mogen de maker, verkoper en wederverkoper geen prijzen berekenen die hoger liggen dan de prijzen van de unit(s) die worden verkocht. 1-G Leads, adverteren, advertenties en decision packs Members kunnen leads genereren voor eigen gebruik of om vrij te distribueren naar hun downline (maar niet voor verkoop) door middel van verschillende adverteerkanalen, maar alleen als de wijze van adverteren en de inhoud van de advertentie voldoen aan de wet en de gedragsregels van Herbalife. Members mogen voor eigen gebruik of voor het gebruik van anderen geen leads voor de zakelijke mogelijkheid of voor producten kopen (of dat nu is van andere Members of van derden die leads leveren), evenmin lead gerelateerde advertenties of decision packs. Members mogen niet iets, direct of indirect, verkopen, promoten, aanbevelen, refereren, faciliteren of op enige andere manier bevorderen waarvan Herbalife zou beschouwen dat het gebruik of de verkoop van leads, lead gerelateerde advertenties of decision packs door een andere Member zou promoten of aanmoedigen. Herbalife stelt promotieliteratuur en verkoophulpmiddelen gratis of tegen een nominale vergoeding beschikbaar aan Members om de verkoop van Herbalifeproducten te adverteren en promoten en de zakelijke mogelijkheid te delen. 1-H Kosten voor het gebruik van Websites Members mogen de gebruikers van hun website een redelijk bedrag in rekening brengen, op voorwaarde dat het bedrag niet hoger is dan de kosten voor de ontwikkeling, oprichting en het onderhoud van de website. 1-I Geen vergoeding voor werving of verkoop van Business Methoden Members mogen geen aanbevelingskosten, verwijzingskosten, marketingkosten, advertentiekosten, administratieve kosten of vergoeding aanbieden of betalen, of een andere vorm van vergoeding (inclusief kortingen, bonussen, prijsreducties etc.) die in zijn geheel, gedeeltelijk of op een bepaalde manier gerelateerd zijn aan de aankoop of verkoop van Business Methoden, noch mag een Member zo'n vergoeding accepteren. 1-J Het verlangen of eisen van een persoonlijke schuld is niet toegestaan Geen enkele Member, in verband met de Business Methoden, mag verlangen of eisen dat een huidige of een toekomstige Member schulden maakt om Member te worden, een bestaande business te laten groeien of Business Methoden of Herbalife producten te kopen. 1-K Verplichte Verklaring tot openbaring Zowel de koper als de verkoper moet de openbaringsverklaring betreffende de business methoden in de meest recente vorm door Herbalife gepubliceerd doornemen. Voor de bescherming van Herbalife en de verkoper eist Herbalife dat beide partijen dit document ondertekenen op de plaatsen waar dat aangegeven is en dat de verkoper de ondertekende originelen voor minstens twee (2) jaar in bewaring houdt. Als alternatief kunnen de handtekeningen van de verkoper en de koper elektronisch verkregen en opgeslagen worden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. De huidige versie van de openbaringsverklaring betreffende de business methoden kan gevonden worden in Appendix A aan het eind van sectie 1, en is op nl.MyHerbalife.com beschikbaar om te downloaden en af te drukken. 1-L Restricties op het aanbieden en verkopen van Business Methoden aan Herbalife Members Members mogen Business Methoden promoten, aanbieden of verkopen aan downline en crossline organisaties, maar alleen als zij hieraan voorafgaand schriftelijk toestemming hebben gekregen voor deze promotie, aanbieding of verkoop van het eerste gekwalificeerde President's Team lid boven de Member(s) aan wie de promotie, aanbieding of verkoop wordt gedaan (met als uitzondering dat de Members geen toestemming nodig hebben om de Business Methoden aan hun eigen downline organisatie te promoten, aan te bieden of te verkopen tot het niveau van het volgende gekwalificeerde President's Team lid). Eén schriftelijke toestemming geldt voor alle Members onder het volgende gekwalificeerde President's Team lid van de persoon die de toestemming geeft. Alle schriftelijke toestemmingen moeten twee (2) jaar worden bewaard en op verzoek onmiddellijk aan Herbalife worden gegeven. 1-M Restricties op het verkopen of promoten van Business Methoden bij meetings en andere officiële bijeenkomsten Members mogen geen Business Methoden tonen, promoten of verkopen bij meetings, programma's of andere evenementen die gesponsord en uitgevoerd worden (in z'n geheel of gedeeltelijk) door Herbalife 1-N Gebruik van verkopers Members mogen verkopers van Business Methoden gebruiken of aanbevelen of het gebruik van die Business Methoden aanbevelen. De verkoper of Business Methoden mogen echter niet worden gebruikt om de wet of de regels van Herbalife te omzeilen. Members die verkopers gebruiken of aanbevelen dienen zich ervan te verzekeren dat de diensten en Business Methoden van de verkoper in overeenstemming zijn met de wet en de regels van Herbalife. Als een Member verder een economisch belang heeft in een verkoper of bedrijfsmethode of in een transactie, dan dienen de acties van de verkoper beschouwd te worden als de acties van de Member met betrekking tot deze regels (inclusief maar niet beperkt tot regels 1-D en 1-S). Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 29 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 1-O Verkoop van Leads Verboden Members mogen geen leads, advertentieruimte of advertenties aan andere Members verkopen. Members mogen derde partij aanbieders van leads en advertenties aan andere Members aanbevelen, maar zij mogen geen compensatie (direct of indirect) ontvangen voor verwijzingen die leiden tot verkoop van deze of andere verkoophulpmiddelen. 1-P Verplichtingen worden door Herbalife niet goedgekeurd, gegarandeerd of aangenomen Business Methoden, evenals de verklaringen van Members in het creëren, promoten, aanbieden, verkopen of gebruiken mogen niet verklaren, suggereren of de indruk wekken dat een bedrijfsmethode geproduceerd, goedgekeurd, bevestigd, gegarandeerd, geautoriseerd of aangeboden wordt door Herbalife, noch dat Herbalife een verplichting heeft met betrekking tot het creëren, verkopen of gebruiken ervan. 1-Q Toestemming voor het gebruik van verkoopmiddelen en verwant materiaal geproduceerd door Herbalife Business Methoden mogen gebruik maken van verkoopmiddelen en verwant materiaal dat door Herbalife is geproduceerd, inclusief, maar niet beperkt tot, audio/visuele opnamen, afbeeldingen of beschrijvingen van Herbalife producten afkomstig uit verkoopmateriaal en drukwerk of audio/visuele opnamen die momenteel beschikbaar zijn voor verkoop of distributie van Herbalife in Nederland. Members mogen geen materiaal gebruiken waarvan specifiek wordt aangegeven dat het niet verveelvoudigd mag worden. Members die de hierboven vermelde materialen gebruiken dienen zich te allen tijde te houden aan de volgende voorwaarden: 1. Members die het materiaal in ongewijzigde vorm gebruiken moeten het materiaal voorzien van "©Herbalife" (op elke pagina of scherm of door middel van een voice-over bij gebruik van audio materiaal). 2. Members die het materiaal in ongewijzigde vorm gebruiken moeten aangeven dat het materiaal "geproduceerd is door een Onafhankelijke Herbalife Member" (op elke pagina of scherm of door middel van een voice-over bij gebruik van audio materiaal). 3. Dupliceren van materiaal geproduceerd door Herbalife moeten van een gelijkwaardige kwaliteit zijn als het origineel (naar beoordeling van Herbalife). 4. Het gebruik en de wijzigingen moeten in overeenstemming zijn met deze regels, alle regels van Herbalife en de wet. 1-R Materiaal updaten Herbalife wijzigt regelmatig haar product- en verkoopmateriaal. Members dienen deze wijzigingen bij te houden en de Business Methoden die zij produceren of verkopen aanpassen en bijwerken zodat ze actuele informatie weergeven. 1-S Limiet op de verkoop van Business Methoden Elke Member die Business Methoden verkoopt dient zich ervan te verzekeren dat de hoeveelheid en de bedragen gerekend voor de verkochte Business Methoden redelijk zijn in verhouding tot het verkoopvolume en de winst van de koper van zijn of haar Herbalife business. 1-T Bronvermelding Alle Business Methoden dienen de datum van publicatie of van de opname en de naam van de uitgever/producent te vermelden. Voor vragen over de regels van de Business Methoden of hun toepassing, kunt u contact opnemen met Herbalife's Distributor Compliance (DBCP) afdeling op 030 2480182 of e-mailen naar DBPCEuropeNorth@herbalife.com. 30 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Corporate Beleidsverklaring over verkoophulpmiddelen en business tools Uitgaven voor Business Tools Een van de unieke en mooie dingen aan het aanmelden als Herbalife Member is dat er geen investering nodig is om uw onderneming te starten of uit te bouwen en dat u zelf kunt kiezen hoe u de verschillende mogelijkheden najaagt die de Herbalife producten en het Sales & Marketing Plan bieden. Als Herbalife Member, kunt u zich verleid voelen tot de aankoop van Sales & Business Tools die handig kunnen zijn bij het verkrijgen van nieuwe klanten of het communiceren met uw downline. Voordat u zulke uitgaven doet, leest u alstublieft dit corporate statement, wat aangeeft dat de aankoop van verkoophulmiddelen en business tools niet nodig zijn en Herbalife raadt iedereen af om zich in de schulden te steken om aan de slag te kunnen gaan met haar zakelijke mogelijkheid. Definities: Verkoophulpmiddelen: Herbalife heeft gratis of goedkope promotieliteratuur voor haar Members om te gebruiken voor het uitbouwen van hun business. Business Tools: De term "Business Tools," zoals hier wordt gebruikt refereert aan verkoophulpmiddelen die niet geproduceerd zijn door Herbalife. Verkoophulpmiddelen en Business Tools De aankoop van verkoophulpmiddelen of business tools is volledig vrijwillig. De aankoop of het gebruik ervan is niet nodig om een Herbalife Member te worden, noch zijn zulke tools nodig om vooruit te komen of succes te hebben als Herbalife Member, of om training en ondersteuning te ontvangen. Business Tools Niemand mag u onder druk zetten om business tools aan te schaffen. U zou deze aankopen enkel moeten doen, wanneer u zelf beslist heeft, na een redelijke tijd in de Herbalife business, dat zulke materialen uw business kunnen helpen. Het geld en de tijd die u besteedt aan business tools zou gelimiteerd moeten zijn en in verhouding met wat u uit uw business haalt. De belangrijkste business focus van Members is te allen tijde de verkoop van Herbalife producten voor consumptie. Het is essentieel dat de inhoud en de methoden die u in uw business gebruikt, in overeenstemming zijn met de regels van Herbalife en de wet. Bijvoorbeeld business tools mogen geen stellingen bevatten die onjuistheden bevatten of verklaringen die wezenlijk misleidend zouden kunnen zijn. Houd er rekening mee dat: ■ Herbalife keurt geen business tools goed, noch raadt ze het aan of geeft er garanties over, en heeft geen verantwoordelijkheid of verplichting daaromtrent. Indien een koper een dispuut of claim heeft over de business tools, die ze niet kunnen oplossen met de verkoper, en als de verkoper een Herbalife Member is, moedigt Herbalife de koper aan om contact op te nemen met Distributeuren Services op 030-2480199. Herbalife zal proberen te bemiddelen tussen de koper en verkoper om zo tot een bevredigende oplossing voor beiden te komen. Herbalife's regels betreffende business tools en de Gedragsregels zitten in het Herbalife Member Pack (HMP), of op de website MyHerbalife.com. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 31 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 CORPORATE VERKLARING TOT OPENBARING BUSINESS METHODEN Onafhankelijke Members van Herbalife (hierna te noemen "Members") zijn voornamelijk betrokken bij de marketing en verkoop van consumptieproducten van Herbalife. Ze kunnen echter ook de inkomensmogelijkheid van Herbalife promoten, en ze zijn verantwoordelijk voor degenen die ze sponsoren. Om dit tweede proces te ondersteunen, produceren, verkopen en gebruiken sommige Members Verkoopmiddelen en ondersteunende diensten of materialen, die niet geproduceerd, goedgekeurd, aanbevolen, gegarandeerd of aangeboden worden door Herbalife. Deze materialen en diensten worden gezamenlijk "Business Methoden" genoemd. Business Methoden zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, boeken, tijdschriften en ander drukwerk, audio/visueel materiaal, software, telemarketingmiddelen, websites, internetdiensten en andere elektronische media, bijeenkomsten, meetings en informatieve seminars. Deze Verklaring bevat belangrijke informatie over het kopen of verkopen van Business Methoden, en wijst u op uw wettelijke rechten en plichten. Iedere persoon die ervoor kiest Business Methoden te verkopen of aankopen, moet deze verplichte Verklaring tekenen voor het voltooien van een transactie. De Verklaring is geen bepaling van prijs, hoeveelheid of selectie, dit zijn persoonlijke beslissingen, maar het is wel een verplichting voor kopers en verkopers zich te houden aan de toepasbare Regels betreffende gedragingen van Members, vooral met betrekking tot de creatie, verkoop en het gebruik van Business Methoden. BELANGRIJKE INFORMATIE U dient de volgende factoren zorgvuldig te overwegen voordat u Business Methoden aanschaft: Niet-Herbalife-materialen. Business Methoden worden niet geproduceerd, goedgekeurd, aangeraden gegarandeerd of aangeboden door Herbalife. Herbalife accepteert geen verantwoordelijkheid of verplichting en heeft die ook niet met betrekking tot verkoop, koop of gebruik. Geen verplichte aankoop anders dan het Mini Herbalife Member Pack. De enige verplichte aankoop om Member te worden en als zodanig aan het werk te gaan is het Herbalife Member Pack (HMP) dat geproduceerd wordt door Herbalife. Met andere woorden: om Member te worden, te slagen, verder te komen in het Sales & Marketing Plan of upline-training en ondersteuning te ontvangen, bent u NIET verplicht materialen, producten of diensten te kopen, niet de items die door Herbalife geproduceerd worden, noch door een andere partij dan Herbalife. Daarnaast bent u ook niet verplicht seminars, meetings of evenementen bij te wonen. U moet Herbalife producten kopen voor eigen gebruik en voor verkoop aan anderen, maar slechts in die mate die u zelf binnen redelijke tijd wilt consumeren of kunt verkopen. U moet niet-Herbalife producten en materialen en diensten kopen en evenementen bijwonen wanneer u zelf vindt dat dit bijdraagt aan het opbouwen van een succesvolle en winstgevende business. Als u producten, diensten of materialen hebt gekocht gebaseerd op de veronderstelling dat dit verplicht was, dan kunt u een volledige en onvoorwaardelijke vergoeding aanvragen binnen de vergoedingsperiode die vermeld is in deze Verklaring, en als dat verzoek niet direct wordt ingewilligd, kunt u contact opnemen met de afdeling Distributeuren Services van Herbalife op 030 - 2480197. Focus op verkoop. Uw primaire focus als Member dient altijd de promotie en verkoop van Herbalife producten voor consumptie te zijn. Uitgaven beperken. U moet uw uitgaven aan Business Methoden zorgvuldig bijhouden, zodat de kosten niet onredelijk of uitzonderlijk hoog worden. Deze kosten dienen gerechtvaardigd te worden door de winst uit uw handel. U moet alleen items kopen of evenementen bijwonen die informatie bieden die nuttig kan zijn voor de verkoop van producten of het sponsoren van anderen bij het verkopen van producten. Hoeveelheid tijd beperken. U moet bepalen hoeveel tijd u wilt besteden aan het bijwonen van evenementen of het werken met materialen die betrekking hebben op een bepaalde Business Methode. U moet de impact van deze tijd op uw primaire werkzaamheden (indien dat niet Herbalife is), uw aan Herbalife gerelateerde activiteiten en uw gezin goed overwegen. Opvolgen van de gedragsregels van Herbalife en het Memberbeleid en de wetgeving. De Regels die van toepassing zijn op het gedrag van de Member bevatten belangrijke voorwaarden die van invloed zijn op uw potentiële beslissing Business Methoden te kopen, verkopen of gebruiken. Deze zijn opgenomen in het Herbalife Member Pack (HMP) met daarin de Herbalife registratiematerialen. Dit is beschikbaar op nl.MyHerbalife.com. U kunt ze ook telefonisch aanvragen via de afdeling Distributeuren Services op 030 2480197. Recht op vergoeding. De Verkoper van tastbare materialen bestaande uit een Business Methode dient ten tijde van de verkoop schriftelijk een volledige vergoedingsperiode van 180 dagen aan te bieden voor de kosten van die tastbare materialen, inclusief verzending en verwerking. De Verkoper dient de vergoeding binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de geretourneerde materialen te betalen. De periode van 180 dagen begint wanneer de tastbare materialen ontvangen zijn door de Koper. Geen garantie van resultaten. Herbalife doet of accepteert geen voorstellingen over hoeveel inkomen iemand kan genereren als Member, en niemand is bevoegd door of heeft toestemming van Herbalife dergelijke voorstellingen te doen. Uw succes als Member is afhankelijk van uw eigen inzet en vaardigheden. HERBALIFE'S HUIDIGE GEPUBLICEERDE "VERKLARING VAN DE GEMIDDELDE BRUTO VERGOEDING VAN NEDERLANDSE SUPERVISORS" is beschikbaar op Herbalife.com/nl en nl.MyHerbalife.com. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Distributeuren Services op 030 2480197. RESOLUTIE BEPALINGEN Privaat Statuut van Beperkingen en keuze van Wet. Niettegenstaande enig statuut of enige andere wettelijke of rechtvaardige doctrine of autoriteit van het contract, mag geen claim gemaakt worden na meer dan achttien (18) maanden na de eerste aankoop van enige "Business Methodes". Deze overeenkomst zal beheerd en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de binnenlandse wet van Nederland zonder de toepassing van conflict van wettelijke beginselen. Gelezen en goedgekeurd, In duplicaat uitgegeven te op (plaats) (datum) Verkoper (print) Handtekening Verkoper Koper (print) Handtekening Koper Appendix A 32 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Title: 4021 - Business Methods Registration Form ID: NL Rev-06/09 Proof: C Date: 17/07/09 Herbalife Int'l Netherlands B.V. Postbus 8283 3503 RG Utrecht Nederland Distributeuren Services: Tel 030 2480197 Fax: 030 2480102 BUSINESS METHODE REGISTRATIE FORMULIER (Rule 1-A-1 NL Aanvullende Gedragsregels) Voor Herbalife distributeurs die de Business Methode willen produceren of verkopen aan Herbalife Distributeurs of toekomstige Distributeurs. Dit formulier is op te vragen bij Distributeuren Services of te downloaden van documenten online op Myherbalife.com Informatie van geregistreerde APPENDIX B Naam van de Business methode (wanneer een business naam wordt gebruikt) Achternaam Voornaam Tussenvoegsel(s) Straatnaam Plaats Telefoonnummer (overdag) Emailadres (indien van toepassing) Domein naam van de business methode (wanneer deze wordt gebruikt) Herbalife Identitficatienummer Fax Telefoonnummer ('s avonds) Mobile Postcode Naam van de persoon aan wie vragen of claims gericht kunnen worden Contact informatie Bovenstaande business Methode wordt niet langer verkocht of gepromoot. Maand, Datum, Jaar: Land Noteer de landen waarin de Business methode beschikbaar zal zijn. Registratie is alleen bedoeld om te identificeren en contactinformatie door te geven. Geregistreerde gaat akkoord met: A. Geregistreerde heeft voldoende mogelijkheden gehad om de Regels na te kijken, inclusief de aanvullende gedragsregels, en gaat akkoord hierdoor beperkt te zijn. B. Business methodes en iedereen die betrokken is bij het maken, promoten, aanbieden, verkopen of gebruik mag niet verklaren. suggereren of de impressie wekken dat een Business Methode geproduceerd, goedgekeurd, gesponsord, gegarandeerd of geauthoriseerd is door Herbalife, of dat Herbalife enige verplichting op zich neemt of zal nemen met betrekking tot hun creatie, verkoop of gebruik. C. Het is de verantwoordelijkheid van degene die de Business methode creëert, verkoopt of gebruikt om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de reglementen van Herbalife. Voorafgaand en als voorwaarde van de registratie, moet er een volledige beoordeling en goedkeuring door een juridisch adviseur voor de eigenaar of verkoper van de business methode, en deze adviseur moet zijn opinie aan Herbalife adresseren. Het wettelijk advies en de brief zullen bij Herbalife ter goedkeuring voorgelegd worden. Het wettelijk advies en de brief worden jaarlijks en na verandering van te gebruiken materialen, gecontroleerd. Deze zijn afhankelijk van Regel 1-A-1, welke zijn opgenomen bij deze referentie. D. In overeenstemming met de vergoedings verplichtingen van de geregistreerde zoals vermeld in Herbalife's regels. E. Het meteen kunnen overleggen van, additionele documentatie of informatie gevraagd door Herbalife. F. Het opnieuw indienen van het Registratie formulier wanneer bovenstaande informatie verandert. Overeenkomst Handtekening: Gedateerd: Plaats, Land op Maand, Dag Jaar Mail/Fax to Herbalife. Keep a copy for your records. © 2009 Herbalife International (Netherlands) B.V. All rights reserved. Rev. NL 06/09 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 2-A Toestemming voor het gebruik van de naam Herbalife en productnamen van Herbalife Members die websites gebruiken waarop producten voor verkoop worden aangeboden als onderdeel van hun Herbalife business moeten duidelijk en opvallend de Member's persoonlijke naam en zakelijke adres weergeven op de startpagina en als onderdeel van enige contactinformatie op een onbeperkte en voor iedereen toegankelijk profiel binnen de website, samen met "Herbalife Member" of "Onafhankelijk Herbalife Distributeur." Anonieme posts of het gebruik van een alias zijn verboden. De zakelijke naam van een Member kan geen vervanging zijn voor de persoonlijke naam van de individuele Member, maar mag wel opgenomen worden als aanvulling op de persoonlijke naam van de Member. Als meerdere Members productbestellingen behandelen of op een andere manier deelnemen aan ondersteuning op dezelfde website, dan moeten alle namen en huidige contactgegevens vermeld worden. Members mogen de naam "Herbalife®," handelsnamen, Herbalife® -productnamen of andere intellectuele eigendom van Herbalife (of variaties hierop) in domeinnamen (URL's), de titels voor pagina's van websites (inclusief maar niet beperkt tot de home pages) of e-mailadressen niet gebruiken. De naam Herbalife en productnamen mogen echter wel worden gebruikt in Metatags en titeltags van zoekmachines. In het geval dat een domeinnaam deze regel overtreedt, behoudt Herbalife zich het recht voor de eigenaar te sommeren om de domeinnaam onmiddellijk en kosteloos over te dragen aan Herbalife. Naast de andere rechten en sancties van Herbalife. 2-B Ongeautoriseerd gebruik van handelsmerken, handelsnamen en productnamen van derde partijen Members mogen geen handelsmerken, handelsnamen of productnamen (of variaties hierop) van derde partijen gebruiken in domeinnamen (URL's), de titels voor pagina's van websites (inclusief maar niet beperkt tot de home pages) of e-mailadressen of Metatags, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar. Onafhankelijke Members dienen Herbalife schadeloos te stellen en Herbalife te beschermen tegen verplichtingen en claims aangespannen door enige derde partij ontstaan door of gerelateerd aan het gebruik van trademarks, trade names of product namen van een derde partij. 2-C Verplicht bekend maken van de relatie met Herbalife op home pages met bedrijfslogo's/-merken Members met een website voor hun Herbalife business mogen de logo's van Herbalife® en andere handelsmerken van Herbalife op hun site tonen, maar moeten hun relatie met Herbalife duidelijk maken door plaatsing van de zin "Onafhankelijke Herbalife Member" op een prominente plaats op de home page in hetzelfde font als de rest van de tekst. Deze vermelding moet tevens op elke webpagina staan waar een logo of handelsmerk op staat. Woorden of zinnen die beschermd zijn met een handelsmerk of auteursrecht mogen niet gebruikt worden in de domeinnaam van de website (de URL), de titels van de pagina's van de website (inclusief maar niet beperkt tot de homepagina), of in het e-mailadres. 2-D Combinatie met andere organisaties Members mogen advertenties van derde partijen op hun websites plaatsen zolang als de advertenties, naar het absolute en enige oordeel van Herbalife: 1. Niet verbonden zijn aan een religieuze of politieke organisatie; 2. De naam of de reputatie van Herbalife of haar Members niet schaden; 3. De servicemerken, handelsmerken, handelsnamen, productnamen van Herbalife of andere intellectuele eigendom niet misbruiken; en 4. Niet direct of indirect een ander directe-verkoopbedrijf of netwerkmarketingbedrijf promoten (ongeacht de aangeboden producten) of andere producten promoten die concurrerend zijn met de producten van Herbalife (inclusief maar niet beperkt tot maaltijdvervangers, voedingssupplementen en cosmetica). 2-E Zoekmachine-advertenties De Herbalife naam en productnamen kunnen worden gebruikt in zoekmachine meta tags en titel tags. Wanneer een domeinnaam deze regel overtreedt, heeft Herbalife het recht om van de eigenaar te eisen dat deze naam aan Herbalife wordt gegeven, zonder enige kosten voor Herbalife. Members mogen de productreeks van Herbalife en de inkomensmogelijkheid adverteren op internetzoekmachines, maar mogen alleen woorden en zinnen gebruiken die van tevoren zijn goedgekeurd door Herbalife voor zulke advertenties. Deze beperking is van toepassing op de URL, titeltag, omschrijving van 25 woorden. Trefwoorden voor de Metatag, alt-/imagetags die de afbeeldingen van de site omschrijven, gesponsorde advertenties die Members kopen op zoekmachines en andere pagina-gerelateerde factoren die gebruikt worden door zoekmachines voor het vaststellen van de volgorde van de websites. Een lijst met trefwoorden die de volgorde in de zoekmachine kunnen bevorderen en een lijst met goedgekeurde advertentiebewoordingen is verkrijgbaar via de afdeling Distributeuren Services van Herbalife op 030 2480197 of via internet nl.MyHerbalife.com. Deze lijsten worden regelmatig bijgewerkt. Members dienen deze lijsten regelmatig te bekijken om zich ervan te verzekeren dat het adverteren op de zoekmachine volgens de regels verloopt. 2-F Prioriteit of voorkeur krijgen met een zoekmachine Members mogen geen misleidende of bedrieglijke tactieken gebruiken (zoals bepaald door Herbalife, naar haar enige en absolute oordeel) om de volgorde van zoekmachines te verbeteren. 2-G Hyperlinks Members mogen hun websites koppelen aan: 1. De officiële homepage van Herbalife of een andere website geproduceerd of onderhouden door Herbalife 2. en andere website onderhouden door hen ter promotie van de productreeks van Herbalife en de zakelijke mogelijkheid; 3. websites van derden die hen helpen bij het promoten van de productreeks van Herbalife en de zakelijke mogelijkheid, zo lang de websites voldoen aan regel 2-D. 2-H Het aanbieden van internetdiensten Members die internetdiensten aanbieden via een verkoper moeten elke ontvanger op een eenvoudig begrijpbare, directe en permanent beschikbare manier voorzien van de naam, adres, fax- en telefoonnummers en het e-mailadres van de verkoper alsmede het bedrijfsregistratienummer. 2-I Het aanbieden van Herbalife producten op veilingen Veilingverkoop en verkoop op veilingsites verzwakken de persoonlijke band die de Members moeten ontwikkelen met hun klanten, alsmede het merk Herbalife en het imago dat Herbalife wil vestigen voor haar producten. Daarom mogen Members niet (direct of indirect via een tussenpersoon of bemiddelaar) producten van Herbalife aanbieden of het aanbod mogelijk maken voor verkoop door biedingen te vragen of te ontvangen. Dit verbod is inclusief, maar niet beperkt tot, het vragen om of ontvangen van biedingen voor Herbalife producten op internet, via een commerciële veilingsite, internetveilingmarktplaats of anderszins. Verder zijn commerciële veilingsites of online veilingmarktplaatsen en andere websites waarbij volgens Herbalife de focus ligt op veilingen verboden verkoopkanalen zelfs als de producten worden aangeboden tegen een vaste prijs. DEEL 2 - Marketing via internet, inclusief e-mail 34 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 2-J Internationale business Members die handel drijven of zoeken op internationale markten via hun eigen websites of die van anderen, moeten de Gedragsregels & het Memberbeleid van Herbalife alsmede andere regels van Herbalife en de wetten en regelgevingen naleven van elk land dat jurisdictie heeft over de commerciëleen internetactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot, regels, wetten en regelgeving gerelateerd aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, privacy rechten, regelgeving met betrekking tot telemarketing en marketing via internet. Productreferenties mogen alleen gaan over producten die te koop zijn in het desbetreffende land waaraan de berichtgeving is gericht. 2-K Privacyverklaringen Websites van Members die producten van Herbalife of de zakelijke mogelijkheid promoten of die op een andere manier verband houden met Herbalife, moeten de privacy van consumenten en gebruikers van de site beschermen door naleving van de privacywetten in elk land waarvan zij de consumentinformatie ontvangen. Members moeten een "privacyverklaring" plaatsen op een prominente locatie die de consument informeert of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet verzameld worden, hoe deze informatie gebruikt wordt en hoe de consument, op elk moment, kan verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te laten verwijderen voor gebruik. 2-L Consumentgegevens Members mogen informatie over de consument of gebruiker van de website niet verkopen, verhandelen of gebruiken, behalve in combinatie met de producten van Herbalife en de zakelijke mogelijkheid van Herbalife. Indien een persoon of entiteit verzoekt om zijn of haar gegevens niet te gebruiken, moet de Member onmiddellijk gehoor geven aan dit verzoek. 2-M Standaard voor persoonlijk gedrag Members mogen geen materiaal op of via het internet publiceren, plaatsen of distribueren, al dan niet in verband met Herbalife dat, naar het enige en absolute oordeel van Herbalife, lasterlijk, smadelijk, kleinerend, bedreigend, beledigend, pestend, schimpend, obsceen of pornografisch zijn. 2-N Ongeautoriseerde computertoegang Members mogen niet verstoren, of actie ondernemen die leidt tot de verstoring van, Herbalife.com/nl, nl.MyHerbalife.com of andere websites beheerd door Herbalife of haar Members, noch mogen zij zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen of netwerken verbonden met die websites of andere websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of goedkeuring van Herbalife. 2-O E-mail De volgende discussie en regels over e-mail zijn in het algemeen van toepassing op alle activiteiten van Members gerelateerd aan hun Herbalife business. Ze zijn geldig naast de regelgeving van de Europese Unie, nationale en plaatselijke juridische vereisten. Aangezien de wet op dit gebied relatief nieuw is en zich constant ontwikkelt en bedoeld is als een schikking voor Members (maar niet voor het leveren van juridisch advies), kan Herbalife periodiek juridische updates plaatsen op nl.myherbalife.com. Van Members wordt verwacht dat zij de website bezoeken en de adviezen zorgvuldig in acht nemen, maar desalniettemin zijn de Members alleen verantwoordelijk voor het naleven van deze geldende wetten. Regels & definities De volgende beperkingen en verboden zijn van toepassing op alle Members die commerciële e-mailberichten versturen ter promotie van de producten van Herbalife of de zakelijke mogelijkheid: a. Members mogen geen berichten versturen tenzij de Member al een bestaande zakelijke of persoonlijke relatie heeft met de ontvanger of als de ontvanger toestemming heeft gegeven om berichten te ontvangen. "Een bestaande zakelijke relatie" betekent een relatie ontstaan door een vrijwillige, twee-weg communicatie tussen de Member en de ontvanger gebaseerd op een eerdere aankoop van de ontvanger, onderhandeling of transactie waarbij de ontvanger op het moment dat de gegevens werden verzameld een simpele en gratis methode is gegeven om de toestemming te weigeren bovendien moet in elk verzonden bericht het uitdrukkelijke recht worden vermeld dat de toestemming om verdere berichten te ontvangen kan worden ingetrokken alsmede de manier waarop. "Persoonlijke relatie" betekent een relatie gebaseerd op de status van de ontvanger als familielid, vriend of kennis van de Member. "Toestemming" betekent dat de ontvanger uitdrukkelijk heeft toegestemd om berichten te ontvangen, hetzij als antwoord op het duidelijke en onomwonden verzoek van de Member voor toestemming hetzij op eigen initiatief van de ontvanger. De toestemming moet specifiek zijn gegeven voor het ontvangen van berichten over de producten of zakelijke mogelijkheid van Herbalife. b. Members mogen de afkomst van een e-mailbericht niet verhullen. Elk bericht moet accurate header informatie bevatten. "Header informatie" betekent de bron-, bestemmings- en routinginformatie bijgesloten bij een e-mailbericht, inclusief de oorspronkelijke domeinnaam en het oorspronkelijke e-mailadres, en andere informatie die de persoon identificeert die het bericht heeft verstuurd. c. De regel "Van" in elk bericht moet accuraat de persoon weergeven die het bericht heeft verstuurd. d. De regel "Onderwerp" in elk bericht mag de ontvanger niet mislieden over de inhoud of het onderwerp van het bericht. e. Elk bericht moet een functionerend retour e-mailadres bevatten of een internet-gebaseerd mechanisme dat een ontvanger kan gebruiken om een e-mailbericht aan terug te sturen of een andere vorm van internet-gebaseerde communicatie waarmee door gegeven kan worden dat de ontvanger geen commerciële e-mailberichten meer wenst te ontvangen van de afzender op het e-mailadres waarop het bericht is ontvangen ("opt-out verzoek"). Elk bericht moet een duidelijke en onverhulde melding bevatten over de mogelijkheid om een opt-out verzoek te doen en hoe dit gedaan kan worden. f. Members mogen 10 werkdagen na het ontvangen van het opt-out verzoek geen commerciële e-mails opzetten of versturen naar een ontvanger die een opt-out verzoek heeft ingediend. Elke Member moet een eigen Do-Not-E-mail-lijst ("DNE-lijst") maken en bijhouden om alle opt-out-verzoeken in te noteren en na te leven. g. Elk bericht moet een geldig fysiek postadres bevatten van de Member. h. Iedere Member die gebruik maakt van een derde partij of een Lead Generation Service voor het verkrijgen van e-mailadressen moet controleren dat elk adres afkomstig van die partij of service niet op de DNE-lijst staat voordat er commerciële berichten naar dat e-mailadres worden gestuurd, zelfs als de derde partij of de Lead Generation Service beweert dat de geadresseerde een "opted-in" heeft verstrekt voor het ontvangen van commerciële mail of dat hij of zij "instemming" of "toestemming" of een andere indicatie heeft gegeven over het willen ontvangen van commerciële berichten. i. Members mogen het e-mailadres van iemand van wie de Member een opt-out-verzoek heeft ontvangen niet verkopen, leasen, ruilen of anderszins gebruiken of vrijgeven. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 35 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 j. Members mogen geen e-mailadressen verkrijgen door adressen te verzamelen (address harvesting) of door een 'dictionary attack'. "Address harvesting" betekent het gebruik van software of een andere geautomatiseerde manier om e-mailadressen te verzamelen die op een website op het internet of een online service staan, waaronder chat rooms, forums en online directories. Het verzamelen van e-mailadressen van zulke bronnen is verboden indien die bron een melding maakt dat de operator van die website of online service de adressen bijgehouden door die website of online service niet geeft, verkoopt of anderszins overdraagt aan derden met tot doel het opzetten van commerciële e-mailberichten. Een "dictionary attack" verwijst naar geautomatiseerde manieren om mogelijke e-mailadressen te genereren door de samenstelling van namen, letters of getallen in ontelbare combinaties. k. Members mogen geen scripts of andere geautomatiseerde manieren gebruiken om meerdere e-mailaccounts of online gebruiker accounts aan te maken om er commerciële e-mailberichten mee te verzenden. l. "Lead Generation Services" maken gebruik van marketingtechnieken om potentiële klanten te zoeken voor hun klanten. Het is voor Herbalife members verboden leads te verkopen. Echter, zij mogen een derde-partij lead provider services aan andere leden adviseren, maar mogen GEEN compensatie verdienen (direct of indirect) voor referenties die leiden tot een verkoop van leads of andere verkoopmiddelen. Sommige Members kopen deze "leads" om te kijken of zij wellicht geïnteresseerd zijn in de producten van Herbalife of de zakelijke mogelijkheid. Het is belangrijk om te weten dat sommige Lead Generation Services technieken gebruiken die de wetten overtreden die het versturen van commerciële e-mail verbieden. De consequenties van het benaderen van leads die gekocht zijn van of geleverd door een service die gebruik maakt van twijfelachtige methoden, kunnen ernstig zijn ook als de Member in goed vertrouwen handelt. Het is de verantwoordelijkheid van de Member om de wet te kennen en na te leven en om vast te stellen dat zakenpartners dit ook doen. Dit betekent dat de Member de Lead Generation-technieken moet onderzoeken die de service gebruikt om zich ervan te verzekeren dat ze voldoen aan de geldende wetten. Totdat een Member schriftelijk bewijs heeft ontvangen dat de methoden van de service in overeenstemming zijn met de wet, mogen Members de leads verstrekt door de service niet kopen of gebruiken. De Member moet zijn of haar eigen activiteiten in gedachten houden en na aanschaf van de lead de regels en geldende wetten naleven. Naast haar andere rechten en maatregelen, behoudt Herbalife zich het recht voor om een Membership op te schorten, te beëindigen of een andere strafmaatregel te treffen indien er leads worden gebruikt die op een manier zijn ontstaan die niet in overeenstemming met de wet is of indien de leads gebruikt worden op een manier die niet overeenkomstig deze regels, de andere Gedragsregels & Memberbeleid van Herbalife en andere geldende wetten is. 2-P Staken van e-mailen Members moeten onmiddellijk hun e-mailactiviteiten staken indien zij bericht ontvangen van een overheidsinstantie inzake hun e-mailpraktijken. Members moeten die berichten direct melden aan Herbalife's Distributor Ethics and Compliance EMEA (DEC) afdeling. Herbalife behoudt zich het recht voor om een Membership op te schorten, te beëindigen of om andere strafmaatregels of stafrechtelijke stappen te ondernemen indien de regels van Herbalife en/of de wet worden overtreden. Dit naast de andere rechten en sancties van Herbalife. Introductie Telemarketing De volgende discussie en regels over telemarketing zijn in het algemeen van toepassing op alle activiteiten van Members gerelateerd aan hun Herbalife business. Ze zijn geldig naast de regelgeving van de Europese Unie, nationale en plaatselijke juridische vereisten. Aangezien de wet op dit gebied relatief nieuw is en zich constant ontwikkelt en bedoeld is als een schikking voor Members (maar niet voor het leveren van juridisch advies), kan Herbalife periodiek juridische updates plaatsen op nl.MyHerbalife.com. Van Members wordt verwacht dat zij de website regelmatig bezoeken en de adviezen zorgvuldig in acht nemen, maar desalniettemin zijn de Members alleen verantwoordelijk voor het naleven van deze geldende wetten. "Telemarketing" (de term die in dit document wordt gebruikt) is de telefonische marketing van producten of diensten door gebruik te maken van telefoontoestellen (voor uitgaande gesprekken), inclusief faxmachines, geautomatiseerde telefoonapparatuur en vooropgenomen of gecomputeriseerde geluidsopnamen. De Europese Unie en nationale wetten verbieden of beperken aanzienlijk de telemarketingacties met bovenstaande methodes, met name indien de telemarketeer personen benadert met wie er geen bestaande zakelijke relatie bestaat en als zij thuis worden benaderd. Er zijn ook andere regelgevingen van toepassing van de Europese Unie en nationale regelgevingen voor het gebruik van telemarketing die Members moeten naleven. Als onafhankelijke zakenmensen zijn Members individueel verantwoordelijk voor het begrijpen en volgen van de nationale wetten en de regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot telemarketingpraktijken, evenals de wetten en regelgeving van het land of de jurisdictie waarin zij zaken willen doen. Bij aankoop of gebruik van telemarketingdiensten van ongerelateerde of ongelieerde verkopers, moeten Members zich er zelf van verzekeren dat de diensten de geldende wetten naleven. Definities Voor dit deel zijn de volgende definities van toepassing: Autodialer Apparatuur waarmee automatisch telefoonnummers gedraaid kunnen worden. Deze term omvat alle apparatuur waarmee nummers kunnen worden gedraaid ongeacht of de machine voorgeprogrammeerd is met een lijst met nummers of dat de nummers willekeurig worden gedraaid. Bestaande zakelijke relatie Een eerder bestaande relatie gevormd door een wederzijdse communicatie tussen een Member en een residentiële abonnee; 1. op basis van de aankoop of de transactie van de abonnee binnen 18 maanden na de datum van het telefoongesprek, indien de relatie niet eerder beëindigd is door de Member of de andere partij; of 2. op basis van het informatieverzoek voor producten of diensten binnen 3 maanden na de datum van het telefoongesprek, indien de relatie niet eerder beëindigd is door de Member of de andere partij. Indien de telefoonabonnee een bedrijfsspecifiek verzoek indient om niet te worden gebeld, dan wordt door dat verzoek de bestaande zakelijke relatie beëindigd zelfs als de abonnee nog zaken blijft doen met de Member. Persoonlijke relatie Een familielid, vriend of kennis van de Member voert het telefoongesprek. DEEL 3 - Marketing door middel van telemarketing 36 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Predictive Dialer Hardware en software gebruikt voor het draaien van nummers terwijl de telemarketeers met andere klanten praten. Predictive dialers voorspellen de gemiddelde tijd die een klant nodig heeft om de telefoon te beantwoorden en wanneer een telemarketeer beschikbaar is om het volgende gesprek aan te nemen. Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/Voorafgaande uitdrukkelijke instemming Instemming of toestemming vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of e-mail tussen de Member en de klant waarin de klant duidelijk vermeld akkoord te zijn om benaderd te worden door de Member voor de producten of zakelijke mogelijkheid van Herbalife, en waarin het telefoon- of faxnummer wordt vermeld dat mag worden gebruikt. Regels De volgende beperkingen en verboden zijn van toepassing op het gebruik van ongewenste faxen, voor opgenomen/automatische geluidsopnamen en autodialers. Ze gelden voor alle telemarketingactiviteiten van Members. Bij aankoop of gebruik van telemarketingdiensten van ongerelateerde of ongelieerde verkopers, moeten Members zich er zelf van verzekeren dat de diensten deze regels naleven. 3-A Telefoons en autodialers 1. Telefoongesprekken. Klanten (zowel bedrijven als consumenten) mogen gebeld worden voor direct marketing tenzij: (i) zij hebben laten weten een "opt-out" te willen voor het verder ontvangen van direct marketing-telefoontjes; (ii) zij hun telefoonnummer hebben geregistreerd bij de Stichting Infofilter of de Opta en zij u niet hebben benaderd om u te laten weten dat ze instemmen met het ontvangen van direct marketingtelefoontjes; of (iii) het telefoontje gemaakt wordt via een geautomatiseerd belsysteem. 2. Members mogen geen autodialers of predictive dialers gebruiken voor het aanbieden van Herbalife producten of de zakelijke mogelijkheid. 3-B Vooropgenomen of automatische spraakberichten Members mogen geen voor opgenomen of automatische spraakberichten gebruiken voor het aanbieden van Herbalife-producten of de zakelijke mogelijkheid, tenzij: 1. de Member een bestaande zakelijke relatie heeft met de ontvanger, of 2. de Member voorafgaande uitdrukkelijk instemming heeft gekregen van de ontvanger voor het gebruik van zulke voor opgenomen of automatische spraakberichten. 3-C Ongewenste faxberichten 1. klanten mogen alleen via de fax benaderd worden voor direct marketing indien: (i) de klant een consument is en hij of zij u heeft laten weten dat, op het moment, geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van direct marketing-faxberichten (deze instemming mag op elk moment worden ingetrokken); (ii) de klant een bedrijf is dat u niet heeft laten weten een "opt-out" te willen voor het verder ontvangen van direct marketing-telefoontjes; of (iii) de klant een bedrijf is waarvan het faxnummer geregistreerd is bij de stichting Infofilter of de Opta maar dat u heeft laten weten, op het moment, geen bezwaar te hebben tegen het ontvangen van direct marketing-faxberichten (deze instemming mag op elk moment worden ingetrokken). 2. Members mogen geen "blast fax" of een gelijksoortig programma of dienst gebruiken om berichten te versturen per fax. Members mogen alleen faxberichten versturen aan personen met wie de Member een bestaande zakelijke relatie heeft en aan personen die hun voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van faxberichten van de Member. Members moeten zich houden aan regel 3-A en aan andere nationale en plaatselijke regelgeving en wetten van de Europese Unie betreffende faxen. 3-D Do-Not-Call-lijsten Members mogen geen contact opnemen, noch per telefoon noch per fax, met personen of entiteiten in Nederland van wie het telefoonnummer op door een door de overheid gesubsidieerde Do-Not-Call-lijst staat, tenzij één van de Facsimile Preference Service (FPS) of Telephone Preference Service (TPS)-vrijstellingen van toepassing zijn. De FPS en TPS stellen abonnees vrij die hun voorafgaande uitdrukkelijke instemming hebben gegeven om gebeld te worden, die een bestaande zakelijke relatie hebben met de Member of die een persoonlijke relatie hebben met de Member. ■ Members die zich bezig houden met telemarketing in Nederland moeten de Do-Not-Call-lijsten van de Stichting Infofilter of de Opta aanvragen en doornemen en gelijksoortige lijsten aanvragen in elk land waar zij zaken doen. Members moeten het Do-Not-Call-register bijhouden en nieuwe registraties minimaal elke 28 dagen doorvoeren. Elke Member moet zijn eigen business account opzetten voor het Do-Not-Call-register. Members dienen persoonsgegevens op te geven waaronder naam en adres, contactpersoon en naam en adres van de contactpersoon. Members moeten hun eigen naam of bedrijfsnaam opgeven als verkopersidentificatie en mogen niet Herbalife opgeven als de "Verkoper" of de "Klant". Members zijn verantwoordelijk voor eventuele kosten voor toegang tot de Do-Not-Call-database. ■ Members die zich bezig houden met telemarketing moeten hun eigen Do-Not-Call-lijsten bijhouden waarin de nummers staan van personen of entiteiten die niet willen worden benaderd. ■ Members moeten een schriftelijk beleid bijhouden voor Do-Not-Call en andere telemarketingvereisten, tevens dient al het personeel dat zich bezig houdt met telefonische werving namens de Member worden getraind in het bestaan en het gebruik van dit beleid. ■ Members mogen geen telefoonnummers gebruiken verstrekt door een derde verkopende partij of een Lead Generation Service voor telemarketinggebruik indien dat telefoonnummer voorkomt in een Do Not-Call-lijst bijgehouden door de stichting Infofilter of de Opta of een nationale of plaatselijke overheidsinstantie, of indien dat telefoonnummer voorkomt in de eigen Do-Not-Call-lijst van de Member. ■ Het is de verantwoordelijkheid van de Member om de eisen van de Europese Unie en de plaatselijke en nationale wetten te kennen met betrekking tot de Do-Not-Call-lijsten en deze vereisten en wetten na te leven. 3-E Lead Generators "Lead Generation Services" maken gebruik van marketingtechnieken om potentiële klanten te zoeken voor hun klanten. Sommige Members kopen deze "leads" om te kijken of zij wellicht geïnteresseerd zijn in de producten van Herbalife of de zakelijke mogelijkheid. Sommige Lead Generation Services maken gebruik van technieken die de wetten kunnen overtreden waaraan telemarketing gebonden is, inclusief de transmissie van ongewenste faxadvertenties of "blast faxing", het versturen van commerciële e-mail, het gebruik van "autodialers" en voor opgenomen berichten. De consequenties van het benaderen van leads die gekocht zijn van of geleverd door een service die gebruik maakt van twijfelachtige methoden, kunnen ernstig zijn ook als de Member in goed vertrouwen handelt. Het is de verantwoordelijkheid van de Member om de wet te kennen en na te leven en om vast te stellen dat zakenpartners dit ook doen. In het geval van Lead Generation Services betekent dit dat de Member de Lead Generation-technieken moet onderzoeken die de service gebruikt om zich ervan te verzekeren dat ze voldoen aan de geldende wetten. Totdat Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 37 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 4-A Beweringen en claims in het algemeen Naast de specifieke regels die volgen, moeten alle claims, beweringen en succesverhalen, inclusief die over gewichtsverlies, productwerkzaamheid en financiële presentaties (waaronder inkomen) wettig, waar en niet misleidend zijn. Ze moeten een redelijk basis hebben en dienen voor de publicatie of andere vorm van communicatie schriftelijk gestaafd te zijn. Ook moeten ze consistent zijn met beweringen en verklaringen in actueel marketingmateriaal van Herbalife en/of met de informatie op de actuele productetiketten van Herbalife. Aangezien de wet op dit gebied veranderlijk is, en als een schikking voor Members (maar niet voor het leveren van juridisch advies), kan Herbalife periodiek updates plaatsen voor deze regels en een update van de gemiddelde vergoeding voor Nederlandse Supervisors op nl.myherbalife.com. Members dienen de website te bezoeken en deze adviezen of regelwijzigingen zorgvuldig door te nemen. 4-B Gewichtsmanagement en productclaims Verwijzingen naar gewichtsmanagement moeten betrekking hebben op het gewichtmanagementprogramma van Herbalife en niet op een bepaald product. Bijvoorbeeld 'Ik heb mijn gewicht onder controle dankzij Formule 1 uit het gewichtbeheersingsprogramma van Herbalife' is goed, maar 'Formule 1 heeft afgerekend met mijn overgewicht' is niet goed. Verklaring over gewichtsbeheersing mogen niet verwijzen naar een getal of hoeveelheid gewichtsverlies. Hiernaast mogen verwijzingen naar gewichtsmanagement van iemand met veel overgewicht niet gedaan worden tenzij erbij wordt vermeld dat het gewichtsverlies bereikt is onder directe controle van een arts. Alle verklaringen over gewichtsmanagement, waaronder succesverhalen, moeten vergezeld worden van de volgende disclaimer, prominent geplaatst in een tekengrootte niet kleiner dan het type 10 op elke pagina waar de bewering staat: Alle verwijzingen naar gewichtscontrole hebben betrekking op het gewichtsmanagementprogramma van Herbalife waaronder onder andere, evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende water drinken, voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust, individuele resultaten kunnen variëren. De volgende claims mogen niet gebruikt worden in de EMEA-regio: (a) claims die suggereren dat de gezondheid kan worden beïnvloed door de producten van Herbalife niet te gebruiken; (b) claims die verwijzen naar een getal of de hoeveelheid gewichtsverlies; (c) claims die verwijzen naar de aanbevelingen van individuele artsen of gezondheidswerkers. Regel 4-C (extra regels) Voeding en gezondheidsverklaringen Members mogen alleen die claims doen omtrent voeding en gezondheid die op het Herbalife-etiket en/of het marketingmateriaal voor het product in kwestie staan. ■ Een 'claim' betekent een bericht of bewering, inclusief een afbeeldende, grafische of symbolische presentatie, in elke vorm, die beweert, suggereert of impliceert dat een voedingsmiddel bepaalde eigenschappen heeft; ■ Een 'voedingsclaim' heeft betrekking op de gunstige energieeigenschappen en/of voedingsstoffen in een product, bv. "weinig calorieën" of "bevat sojaproteïne"; ■ Een 'gezondheidsclaim' heeft betrekking op de relaties tussen een voedingscategorie, een levensmiddel of één van de bestanddelen en gezondheid, bv. "bevat calcium en vitamine D ter ondersteuning van een normale botstructuur". Alle claims, waaronder persoonlijke verhalen en productverhalen, moeten vergezeld gaan van de volgende disclaimer, geplaatst naast de claims en in een lettertype minimaal 10-punts groot, op iedere pagina waar de claims op voorkomen: Dit product is niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van welke ziekte ook. 4-D Productclaims Members moeten geen: ■ Mondelinge of geschreven claims van medische, therapeutische of genezende aard over Herbalife-producten maken. Als een klant onder behandeling is van een arts, dan wordt Members geadviseerd hun klanten aan te bevelen de arts te raadplegen voordat veranderingen in het dieet worden toegepast. Iedere persoon met klachten aan het hart, de lever of de nieren, of die momenteel onder medische behandeling is, moet altijd worden aangespoord advies te zoeken bij een arts voordat er veranderingen in het dieet worden aangebracht. ■ Claims maken over de Herbalife-producten, oraal noch gedrukt, anders dan deze die in het carrièreboek, de productbrochure of andere officiële Herbalife-literatuur staan. ■ Verkeerde voorstelling geven, op welke manier ook, van de prijs, kwaliteit, prestaties of verkrijgbaarheid van Herbalife-producten. Naam van enig overheidsministerie of autoriteit gebruiken als ze de Herbalife-producten vertegenwoordigen. DEEL 4 - Het doen van claims en beweringen een Member schriftelijk bewijs heeft ontvangen dat de methoden van de service in overeenstemming zijn met de wet, mogen Members de leads verstrekt door de service niet kopen of gebruiken. De Member moet zijn of haar eigen activiteiten in gedachten houden en na aanschaf van de lead de bedrijfsregels en de geldende wetten met betrekking tot telemarketing (zoals Do-Not-Call-lijsten) naleven. Naast haar andere rechten en maatregelen, behoudt Herbalife zich het recht voor om een Membership op te schorten, te beëindigen of een andere strafmaatregel te treffen indien er leads worden gebruikt die op een manier zijn ontstaan die niet overeenkomstig de wet is of indien de leads gebruikt worden op een manier die niet overeenkomstig deze regels, de andere Gedragsregels & Memberbeleid van Herbalife, andere regels van Herbalife en de wet over dit onderwerp. (Refereer aan Business Methoden regel 1-G Leads, adverteren, Advertenties en decision packs) 3-F Naleving van de regels van Herbalife en de wet Members moeten onmiddellijk hun telemarketingactiviteiten staken indien zij bericht ontvangen van een overheidsinstantie inzake hun telemarketingpraktijken. Members moeten die berichten direct melden aan Herbalife's Distributor Ethics and Compliance EMEA (DBCP) afdeling. Herbalife behoudt zich het recht voor om een Membership op te schorten, te beëindigen of om andere strafmaatregels of stafrechtelijke stappen te ondernemen indien deze regel, de gedragsregels van Herbalife & het Memberbeleid en andere regels van Herbalife alsmede de wet worden overtreden. Dit naast de andere rechten en sancties van Herbalife. 38 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 4-E Inkomensclaims & persoonlijke verhalen Members zijn verantwoordelijk voor het begrijpen en volgen van de wetten gerelateerd aan claims over verdiensten en persoonlijke verhalen, in ieder rechtsgebied waar zij voornemens zijn business te voeren. Indien een claim over inkomsten gedaan wordt in advertenties of ander materiaal, dient deze vergezeld te worden door een disclaimer. "Lifestyle" claims (bijvoorbeeld over auto's, zwembaden, vakanties, etc.) en persoonlijke succesverhalen over verdiensten of lifestyle zijn "inkomstenclaims" en vallen ook onder deze regel. Alle inkomstenclaims vereisen de volgende disclaimer: Inkomsten zijn van toepassing op de vermelde individuen (of voorbeelden) en zijn geen gemiddelden. Raadpleeg voor meer informatie over gemiddelde financiële prestatiegegevens de verklaring van de gemiddelde bruto vergoeding voor Nederlandse Supervisors op www.herbalife.com/nl en nl.MyHerbalife.com. De disclaimer moet getoond worden in een tekengrootte niet kleiner dan type 10 of 75% van de lettergrootte van de inkomstenclaim, wat groter is. Alternatieve disclaimer: Bij het beschrijven van de resultaten behaald door de top 1% van Herbalife Members, is de volgende disclaimer ook acceptabel (hiervoor gelden dezelfde eisen voor tekengrootte en plaatsing): Het gepresenteerde inkomen is van de personen die de top 1% vormen van de Herbalife Members. Alle inkomensverklaringen moeten een echte weergave zijn van het daadwerkelijke inkomen van de vermelde Member, en moeten representatief zijn voor de business in Nederland in zijn geheel door minstens twee van de volgende drie typen succesverhalen te gebruiken; 1. Persoonlijk gebruik; Members die profiteren van de Memberskorting om producten te kopen voor persoonlijk gebruik. 2. Verkoop; Members die producten kopen voor eigen gebruik maar die ook producten verkopen aan klanten. 3. Verkoop en sponsoring; Members die producten kopen voor eigen gebruik maar die ook producten verkopen aan klanten en die andere Members sponsoren, trainen en ondersteunen. Er moet een even groot aantal succesverhalen zijn van elk type succesverhaal en minstens de helft van elk type succesverhaal moet gaan over de levensstijl en niet over de inkomsten die vermeld worden als geldbedragen. Minstens de helft van de succesverhalen over verkoop en sponsoring moet gaan over Members lager dan World Team en de andere helft mag gaan over World Team- en TAB Team Members. Er moeten minstens twee World Team-succesverhalen zijn voor elk Tab Team-succesverhaal om zo te verzekeren dat het aantal succesverhalen het aantal Members vertegenwoordigt in elk niveau van het Marketing Plan. Succesverhalen over verdiensten moeten vermelden of het gaat over bruto of netto inkomsten, en de periode waarin de inkomsten zijn verdiend. De inkomsten na alle kosten en belastingen zijn netto inkomsten. De inkomsten voor kosten en belastingen zijn bruto inkomsten. Dit moet vermeld worden door bruto of netto te vermelden bij de inkomsten gevolgd door de periode waarin de inkomsten zijn verdiend. Bijvoorbeeld: "€500 bruto per maand" of "€6000 bruto per jaar". Een hoog inkomen is een inkomen dat hoger is dan het landelijk gemiddelde. Om te kunnen berekenen of een parttime inkomen een hoog inkomen is, moet het landelijk gemiddelde worden verrekend met het aantal uur dat is gewerkt. Succesverhalen over hoge inkomens moet de volgende disclaimer bevatten; Het duurt een aanzienlijke tijd om een verkoopbusiness op te zetten die de vermelde inkomsten kan opbrengen en, indien de Member hiervoor heeft gekozen, om andere Members te sponsoren, trainen en ondersteunen om zo commissie en bonussen te verdien die bijdragen aan zulke inkomsten. Indien er apart naast de verkoopinkomsten nog bedragen worden genoemd aan royalty- en bonusopbrengsten, dan moeten ze correct vermeld worden als 'commissie op basis van de omzet van Members die ik getraind en ondersteund heb' of woorden van gelijke strekking. Audio- en videopresentaties: Naast het voorgaande zijn er nog specifieke vereisten voor het toevoegen van disclaimers aan audio- en videopresentaties. Bij audio- en videopresentaties moet de disclaimer verschijnen aan het begin en het eind van de presentaties en lang genoeg in beeld staan zodat iedereen de disclaimer kan lezen of horen in het geval van een mondelinge presentatie. 4-E Claims over verdiensteninkomsten & succesverhalen; naleven van de wet Members zijn ervoor verantwoordelijk om in elke jurisdictie waarin zij zaken doen de wet te begrijpen en na te leven met betrekking tot beweringen over verdiensten en succesverhalen. 4-F Beweringen over thuiswerken Bij het promoten van de zakelijke mogelijkheid van Herbalife mogen Members de hoeveelheid activiteiten die door een Herbalife Member vanuit huis kunnen worden ondernomen niet verkeerd weergeven. 4-G Claims over de relatie tussen Herbalife en Herbalife Members De zakelijke mogelijkheid van Herbalife is een potentiële carrièremogelijkheid voor Members, maar het is onder geen omstandigheden een baan, zoals die term in het algemeen wordt gebruikt. Herbalife Members zijn te allen tijde zelfstandige, onafhankelijke contractanten en mogen niet claimen, beweren of impliceren dat zij in dienst zijn van, spreken namens of adviserende diensten leveren namens Herbalife, of dat de Herbalife business een baan is. Members mogen dan ook niet de termen "baan", "salaris", "werk" of "betaalde vakanties" (of gelijksoortige termen) gebruiken bij het promoten van de zakelijke mogelijkheid, noch mogen de Members de zakelijke mogelijkheid op de markt brengen met hulpmiddelen die hoofdzakelijke of helemaal bedoeld zijn voor vacatures waaronder, maar niet beperkt tot "Hulp gezocht"-advertenties, vacaturebulletins en zoekmachines voor vacatures op internet, tenzij de advertenties duidelijk en onomwonden aan geven dat wat aangeboden wordt een onafhankelijke zakelijke mogelijkheid is en geen baan of een dienstbetrekking. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 39 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Members mogen geen publicaties plaatsen op; (1) Openbaar eigendom, palen van nutsvoorzieningen, straatverlichting, verkeerslichten, parkeermeters, verkeersborden of ander openbaar eigendom in, op of bij een openbare straat, snelweg of andere wegen. Of (2) Privé eigendom zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het eigendom. Het is wettelijk vereist dat toestemming wordt gevraagd aan en verkregen van de plaatselijke gemeente. Dit geldt tevens voor openbaar eigendom en straatmeubilair. Deze beperking is ook van toepassing als de lokale wet en regelgeving dit soort publicaties toestaat. Indien publicaties geplaatst worden op privé eigendom, dient de publicatie tevens te voldoen aan alle landelijke of plaatselijke verordeningen, wetten en regels en verder alle regels en regelgeving van Herbalife naleven. Advertenties met losse strookjes en flyers mogen geplaatst worden op advertentieborden op plaatsen die hier specifiek voor bedoeld zijn en mogen geplaatst en verspreid worden in overeenstemming met de wetten en regelgeving van de betreffende plaatselijke gemeente. Straffen voor overtreding van deze regel kunnen bestaan uit waarschuwingen, grote geldboetes, opschorting van aankoopprivileges en/of beëindiging van het Membership naar enige en absolute discretie van Herbalife. 5-A Algemene regels Members moeten alle plaatselijke wetgevingen en regelgeving naleven bij het adverteren voor en het promoten van de producten en de zakelijke mogelijkheid van Herbalife. Hoewel Herbalife in sommige gevallen begeleiding biedt en extra beperkingen oplegt, is het de verantwoordelijkheid van de Member als zelfstandig ondernemer om te bepalen wat de wet voorschrijft. ■ Al het materiaal gedekt door deze regel moet de naam en het postadres bevatten van de Member die het materiaal geplaatst en verspreid heeft. ■ Er mag geen materiaal worden bevestigd aan openbaar eigendom of privé eigendom dat direct toegankelijk is vanaf openbaar eigendom zoals betaalautomaten, telefoons, verkoopapparaten of benzinepompen, of dat bevestigd of achtergelaten is op een manier die zorgt voor overlast. ■ Materiaal dient direct verwijderd te worden na verzoek van een overheidsinstantie, de eigenaar van het eigendom (in het geval dat de toestemming wordt ingetrokken) of Herbalife. De regel wordt regelmatig bijgewerkt. Members worden geacht regelmatig te controleren of er updates zijn voor deze regel via nl.MyHerbalife.com of door te bellen met de afdeling Distributeuren Services van Herbalife op 030 2480197. Materiaal dat niet voldoet aan de bijgewerkte regels moet onmiddellijk worden verwijderd. 5-B Straffen voor overtredingen Overtreding van deze regel kan ernstige gevolgen hebben, waaronder formele reprimandes, hoge boetes, opschorting van de aankoopprivileges of beëindiging van het Membership. Indien een grondeigenaar, eigendomseigenaar of overheidsinstanties schoonmaakkosten in rekening brengt, dan dienen deze kosten betaald te worden (of terugbetaald te worden aan Herbalife) door de verantwoordelijke Member. De straf wordt vastgesteld naar enige en absolute discretie van Herbalife. DEEL 5 - Briefjes ophangen en flyers uitdelen 40 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 6-A Activiteiten in landen of gebieden die niet open zijn Members mogen zich niet bezighouden met zakelijke activiteiten (waaronder "voorbereidingsactiviteiten") gerelateerd aan Herbalife in enig land, waaronder, maar niet beperkt tot, de volgende handelingen, inspanningen of pogingen (direct of indirect) om: ■ Herbalife-namen of -producten of het Sales & Marketing Plan te registreren of licentiëren; ■ Producten van een land naar een ander land te vervoeren, of het vervoer te regelen (direct of indirect), of het nu voor persoonlijke consumptie is of niet: ■ Herbalife®-producten of het Herbalife Member Pack (HMP) cadeau te doen, te verkopen of te distribueren; ■ Herbalife®-producten of de zakelijke mogelijkheid te promoten (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van de button of adverteren via enige media); ■ Meetings te houden (groot of klein) gerelateerd aan Herbalife, de producten of de zakelijke mogelijkheid; ■ Inwoners of bezoekers van een land dat niet open is te sponsoren of te rekruteren; of ■ Publiekelijk te maken waar Herbalife binnenkort zal openen of dat Herbalife®-producten al verkrijgbaar zijn of dat op korte termijn zullen zijn binnen het land dat niet geopend is, op welke manier ook, waaronder het zoeken naar potentiële klanten of nieuwe Members via elektronische communicatie (e-mails, SMS, website of berichten op sociale media), de distributie van literatuur of in persoon via formele of informele bijeenkomsten. Geen enkele Member mag overheidsautoriteiten in enig land benaderen over het importeren, exporteren of distribueren van Herbalife®-producten of de registratie van Herbalife namen, handelsmerken, producten of het Sales & Marketing Plan van Herbalife. 6-B Activiteiten in open landen en gebieden Herbalife®-producten zijn geformuleerd, geproduceerd en geëtiketteerd in overeenstemming met de complexe nationale eisen voor producten en etikettering in ieder land. Members moeten altijd voldoen aan alle regels en standaarden van Herbalife en alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving, waaronder die gerelateerd aan productinhoud, productregistratie en -regelgeving, productetikettering, douane, belastingen, heffingen en bescherming van de klant en reclame in het land waar de producten verkocht worden. 6-C Persoonlijke consumptie Veel Members reizen regelmatig naar andere landen en willen Herbalife® producten voor hun eigen persoonlijke behoeften aanschaffen terwijl ze aan het reizen zijn. Herbalife staat Members toe tot 1.000 volumepunten van verschillende producten per volumemaand aan te schaffen om mee te nemen terwijl ze op reis zijn. Producten die gekocht zijn onder het beleid van persoonlijke consumptie zijn bedoeld voor het eigen gebruik van de Member of om te delen met de directe familieleden. Herbalife-gerelateerde activiteiten in China ■ Niet-Chinese staatsburgers mogen geen zaken doen in China. ■ Niemand mag enig Herbalife®-product naar China vervoeren (of het vervoer ervan regelen), of dat product nu voor persoonlijk gebruik, consumptie of als cadeau is. ■ Members geregistreerd in China mogen GEEN Herbalife®-producten buiten China kopen, verkopen of distribueren. Schendingen van deze of andere regels die van toepassing zijn op China zullen waarschijnlijk leiden tot de beëindiging van de commerciële banden van de overtreder met Herbalife wereldwijd. DEEL 6 - Product Import, Export, Business Activiteiten en Persoonlijke consumptie Dit deel geldt voor alle referenties naar de producten en zakelijke mogelijkheid van Herbalife die zelf onderhevig zijn aan beperkingen binnen de Gedragsregels en het Memberbeleid van Herbalife. Inclusief maar niet beperkt tot; documenten, presentaties, seminars, meetings, advertenties, flyers, directe mailings, websites, audio- of videopresentaties en aanbiedingen per e-mail. 7-A Identificatie en omschrijving Alle verwijzingen naar de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Business moeten een identificatie en een omschrijving bevatten met de gegevens van Herbalife als aanbieder van de zakelijke mogelijkheid, de Member die de zakelijke mogelijkheid aanbiedt of promoot en een korte omschrijving van de aard van de zakelijke mogelijkheid. De volgende verklaring kan hiervoor worden gebruikt: Deze aanbieding voor de zakelijke mogelijkheid van Herbalife Business wordt gedaan door de onafhankelijke Member [Membersnaam of handelsnaam] [adres van de Member]. De aanbieder van de zakelijke mogelijkheid is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht. De verkochte goederen zijn voedingsproducten, verzorgingsproducten of cosmetische producten. De transacties worden uitgevoerd door deelnemers als hoofduitvoerenden. Als er niet wordt verwezen naar de zakelijke mogelijkheid van Herbalife, bijvoorbeeld als er alleen wordt verwezen naar de producten of aangeboden, dan voldoet de volgende verklaring: Deze aanbieding wordt gedaan door de onafhankelijke Member [Membersnaam of handelsnaam] [adres van de Member]. De aanbieder van de producten is Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG Utrecht. Deze verklaring mag overal in het document of de presentatie geplaatst worden maar moet leesbaar of hoorbaar zijn en dient net zo opvallend te zijn als de omringende informatie. Ook moet deze verklaring beschikbaar zijn gemaakt aan de lezer voordat hij/zij persoonlijke gegevens of contactgegevens verstrekt, of voordat hij/zij producten aanschaft of zich inschrijft voor de zakelijke mogelijkheid. 7-B Verblijfsstatus en legitimatie Alleen burgers of permanent ingezetenen mogen een business voeren als zelfstandige in Nederland. Controle van de verblijfsstatus via een kopie van het paspoort of ID-kaart met vermelding van de werkvergunning is nodig voordat Herbalife een aanmelding van een Member kan accepteren. Een geldig identiteitsbewijs is tevens nodig voordat er wijzigingen kunnen worden doorgevoerd voor een bestaand Herbalife Membership. Wij handelen overeenkomstig de wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen deze informatie alleen gebruiken voor controledoeleinden. Members met een tijdelijke verblijfsvergunning of illegale inwoners die Member zijn doordat zij producten van Herbalife verkopen overtreden de wet. DEEL 7 - Het aanbieden van of verwijzen naar de producten en zakelijke mogelijkheid van Herbalife Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 41 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Nutrition Club® Regels - België Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................ Subparagraaf 1: Algemene regels ..................................................................................................................................................... 1-A Naleving van de regels van Herbalife .......................................................................................................................................... 1-B Corporate Audits ......................................................................................................................................................................... 1-C Training ....................................................................................................................................................................................... 1-D Onafhankelijke Members als Club-operator 1-E Werknemers ................................................................................................................................................................................. 1-F Geen franchises ........................................................................................................................................................................... 1-G Onafhankelijke bedrijven ............................................................................................................................................................ 1-H Eén verantwoordelijke Member 1-I Beleid Goede buur ........................................................................................................................................................................ 1-J Naleving van de wet ..................................................................................................................................................................... 1-K Geen toegewezen of exclusieve gebieden .................................................................................................................................... 1-L Meerdere clubs ............................................................................................................................................................................ 1-M Verplicht advies voor plaatsen ................................................................................................................................................... 1-N Goede hygiëne ............................................................................................................................................................................. 1-O Verplicht advies voor plaatsen, hygiëne- en gezondheidspraktijken ........................................................................................... Subparagraaf 2: Kosten, werving en ondersteuning .......................................................................................................................... 2-A Kosten ......................................................................................................................................................................................... 2-B Deelname aan club niet verplicht ............................................................................................................................................... 2-C Club-activiteiten en -diensten .................................................................................................................................................... 2-D Beloning voor deelnemer werving Sub paragraaf 3: Producten serveren en verkopen 3-A Alleen goedgekeurde Herbalife-producten ................................................................................................................................... 3-B Productconsumptie ..................................................................................................................................................................... 3-C Carry-Outs ................................................................................................................................................................................... 3-D Productverkoop ............................................................................................................................................................................ 3-E Sampling ..................................................................................................................................................................................... 3-F Mengsels ..................................................................................................................................................................................... 3-G Productverpakking en -display .................................................................................................................................................... 3-H Juiste manier van wegwerpen van productverpakkingen ............................................................................................................ Sub paragraaf 4: Marketing, promotie en reclame, inclusief claims/getuigenissen 4-A Product verhalen/productclaims ................................................................................................................................................. 4-B Persoonlijke verhalen/claims betreffende inkomsten .................................................................................................................. 4-C Voedingsadvies geven aan leden en gasten ............................................................................................................................... 4-D Reclame ...................................................................................................................................................................................... 4-E Persoonlijke websites .................................................................................................................................................................. 4-F Bordjes van Nutrition Club .......................................................................................................................................................... Sub paragraaf 5: Nutrition Clubs die werken vanuit niet-residentiële locaties 5-A Verplicht meldingsformulier ........................................................................................................................................................ 5-B Winkel/dienstverlenend pand ...................................................................................................................................................... 5-C Club-identificatie/beperking aan bordjes ................................................................................................................................... 5-D Afdekking van ramen en deuren ................................................................................................................................................. 5-F Buitenkant van Nutrition Club ..................................................................................................................................................... 5-F Kassa's ........................................................................................................................................................................................ 5-G Leasen, huren of delen van club-locaties ................................................................................................................................... 5-H Inloopverkeer ............................................................................................................................................................................... Advies Nutrition Club ......................................................................................................................................................................... Advies voor Nutrition Club-operator ................................................................................................................................................... Meldingsformulier Nutrition Club ....................................................................................................................................................... 42 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Inleiding Nutrition Clubs, georganiseerd op residentiële of niet-residentiële locaties, zijn sociale bijeenkomsten waar mensen samenkomen die lid worden en zich willen richten op goede voeding en regelmatig bewegen om zo een betere gezondheid te verkrijgen. Deze Regels voor Nutrition Clubs hebben dezelfde kracht als de volledige tekst van Herbalife's Gedragsregels en het Memberbeleid (inclusief de Aanvullende gedragsregels). Deze Regels zijn van kracht vanaf 1 juni 2012 en overschrijven en vervangen alle eerdere uitgegeven documenten met Regels voor Nutrition Clubs en informele werkrichtlijnen. Een overtreding van een regel of Memberbeleid kan leiden tot disciplinaire actie, inclusief opschorting of beëindiging van Membership, en Members kunnen hun recht verliezen Nutrition Clubs te organiseren. De Gedragsregels en het Memberbeleid (en de aanvullende gedragsregels) zijn opgenomen in het Herbalife Member Pack (HMP) en kunnen ook online ingezien worden op be.MyHerbalife.com, of u kunt ze opvragen door te bellen met Herbalife's afdeling Distributeuren Services op 030-2480197. Waar beschikbaar staan de regels voor Nutrition Clubs ook in de Nutrition Club-handleiding. Subparagraaf 1 - Algemene Regels 1-A Naleving van de regels van Herbalife Iedere Member die een Nutrition Club runt, moet bekend zijn met en zich houden aan de meest recente versie van de Regels van Herbalife. 1-B Corporate Audits Members moeten, in naleving van de Regels van Herbalife, met Herbalife meewerken als zij audits uitvoert van Nutrition Club-praktijken. Het niet meewerken aan een audit of het niet doen van directe wijzigingen die vereist worden door een auditor of auditrapport leiden tot disciplinaire acties, inclusief opschorting of beëindiging van Membership. Members erkennen en accepteren dat Herbalife een Audit van Nutrition Clubs uitvoert en dat zij derde partijen kan contracteren om te assisteren in zulke audits, bijvoorbeeld door het gebruik van "mysterie" bezoekers. 1-C Training Regel 10-B van de Gedragsregels en het Membersbeleid van Herbalife schrijft het volgende voor: Regel 10-B Opleiding Een Sponsor is verantwoordelijk voor het juist opleiden van zijn persoonlijk gesponsorde Members over de producten en het gebruik daarvan, het Sales en Marketing Plan, de Gedragsregels en andere Bedrijfsregels, regelgevingen en richtlijnen voor Members. Hij kan hulp vragen bij zijn upline Supervisor of TAB-teamlid, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij hemzelf. Geen enkele Sponsor mag betaling eisen voor een training of trainingsfaciliteiten aan een persoonlijk gesponsorde Member, tenzij hij duidelijk uitlegt dat de Member mag kiezen of hij wel of niet deelneemt aan een dergelijke training en van tevoren de kosten voor een dergelijke training vermeldt. Als de Member niet wil deelnemen aan een dergelijke betaalde training, dan is de Sponsor verplicht een basistraining te geven die nodig is om de zaken te leren. Een Nutrition Club-operator moet getraind worden door een ervaren lid uit zijn upline, of via lokale zakelijke of individuele trainingen die wettelijk en in de Regels van Herbalife gezien worden als het juiste verloop van een Club. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de training van de Cluboperator ligt bij het eerste upline TAB-teamlid. 1-D Onafhankelijke Members als Club-operator Nutrition Clubs mogen alleen georganiseerd worden door onafhankelijke Members van Herbalife. 1-E Werknemers Hoewel het Members in het algemeen toegestaan is werknemers te gebruiken voor het uitvoeren van hun Herbalife-zaken, mogen ze geen werknemers gebruiken om te helpen bij activiteiten voor de Nutrition Club. 1-F Geen franchises Nutrition Clubs zijn geen franchises, en Members mogen Nutrition Clubs niet vergelijken met franchises als ze aanprijzen als business tool. Nutrition Clubs zijn slechts een vorm voor het uitvoeren van de kernactiviteiten van Herbalife, te weten verkopen, werving en handhaven. 1-G Onafhankelijke bedrijven Net als bij alle andere zakelijke Membersactiviteiten bevestigt, autoriseert, garandeert of neemt Herbalife geen enkele verplichting betreffende individuele Nutrition Clubs. 1-H Eén verantwoordelijke Member Ten minste één onafhankelijke Member van Herbalife moet volledige verantwoordelijkheid accepteren voor en alle activiteiten van iedere Nutrition Club overzien. Deze Member moet het Advies voor de Nutrition Club aan het eind van dit document toevoegen. Het Advies voor de Nutrition Club moet altijd de naam en contactinformatie van de Member bevatten. De Member moet aanwezig zijn tijdens alle Club-sessies, met uitzondering van korte termijnafwezigheid voor het bijwonen van door het bedrijf gesponsorde bijeenkomsten en, indien afwezig, dient hij een Member, die hij persoonlijk getraind heeft, aan te wijzen voor het persoonlijk overzien van de Clubactiviteiten. Als meerdere Members een gezamenlijke ruimte delen om hun Nutrition Club-activiteiten te organiseren, dan dient de geplaatste informatie van de verantwoordelijke Members overeenkomstig te wisselen. 1-I Beleid Goede buur Nutrition Club-operators moeten goede en meelevende buren zijn, vooral als ze werken vanuit hun huis. Operators moeten het aantal deelnemers aan een Club beperken en andere nodige stappen ondernemen om te zorgen dat de Club-bijeenkomsten niet zorgen voor onredelijk veel lawaai, verkeersproblemen of andere vormen van overlast voor het publiek. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 43 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 1-J Naleving van de wet Nutrition Club-operators moeten zich houden aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op het organiseren van hun Club. Bij de omgang met relevante overheidsinstellingen, dienen potentiële en huidige Cluboperators mee te werken en hun voorgestelde of daadwerkelijke activiteiten nauwkeurig voor te stellen. 1-K Geen toegewezen of exclusieve gebieden Er bestaan geen gebiedstoewijzingen of exclusieve gebieden voor Nutrition Clubs; ze kunnen altijd geopend en georganiseerd worden als dit wettig is toegestaan. 1-L Meerdere clubs Nutrition Club-operators mogen op meer dan één (1) locatie een Club organiseren (bijv. meerdere Clubs runnen), maar alleen als ze niet twee (2) Clubs gelijktijdig houden. 1-M Verplicht advies voor plaatsen Iedere Club-operator moet het volgende Advies in de Club plaatsen: Advies Nutrition Club Deze Nutrition Club wordt georganiseerd door Herbalife onafhankelijke Member ("Operator"), ___________________. Het mailadres van de operator is _________________________, en het zakelijke telefoonnummer van de operator is _________________. De operator, en niet Herbalife, is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot deze Nutrition Club. Nutrition Clubs zijn sociale bijeenkomsten, waar mensen samenkomen en zich richten op goede voeding en algemeen welzijn. Dit zijn geen winkels of verkooppunten, of een restaurant of een plek waar eten afgehaald kan worden. Het meenemen van producten is verboden. Het tarief voor de Nutrition Club dekt de operationele kosten en staat niet voor de prijs of kosten van producten. Deelnemers kunnen hun ervaringen over gebruik van de producten delen, maar moeten altijd onthouden dat de producten niet bedoeld zijn om een ziekte of medische conditie te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. Verwijzingen naar gewichtsbeheersing zijn van toepassing op het Herbalife gewichtbeheersingsprogramma, inclusief onder andere, een gebalanceerd dieet, regelmatig bewegen, voldoende dagelijkse vloeistofinname, voedingssupplementen waar nodig en de nodige rust. Inkomsten vermeld in materialen van Nutrition Clubs of in een mondelinge getuigenis tijdens Clubbijeenkomsten, is alleen van toepassing op de persoon zelf (of voorbeelden) en zijn geen gemiddelde. Claims betreffende inkomsten zijn geen garantie voor uw inkomsten, en zijn ook geen gemiddelde. Alle inkomsten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw zakelijke vaardigheden en de moeite en tijd die u in uw bedrijf investeert. Voor gemiddelde financiële prestatie data, zie de verklaring van Gemiddelde Bruto Compensatie betaald door Herbalife op nl.Myherbalife.com Dit bord met het Advies dient ten minste 21 centimeter bij 29,7 centimeter (A4) te zijn, en de tekst zelf dient in een lettertype van niet kleiner dan 17 punten te staan. De specifieke bewoording van het Advies kan van tijd tot tijd veranderen, maar u kunt de meest recente versie altijd aanvragen door te bellen met uw lokale afdeling Distributeuren Services, of u kunt hem downloaden via nl.MyHerbalife.com. Een exemplaar van het Advies is aan het eind van dit document toegevoegd voor uw gebruik. 1-N Goede hygiëne Hoewel Nutrition Clubs geen restaurant, afhaalrestaurant of andere vorm van eetgelegenheid zijn, is het voor het aanbieden van shakes, thee en Herbal Aloe-concentraat aan Clubdeelnemers van belang dat operators van Nutrition Clubs een goede hygiënestandaard en schone en hygiënische Club-gebouwen onderhouden. In de Handleiding voor de Nutrition Club vindt u een complete lijst met best practices op het gebied van hygiëne en gezondheid, maar de volgende praktijken zijn altijd verplicht: Voedsel kopen, verwerken en bereiden ■ Koop fruit, groenten en andere niet-Herbalife-ingrediënten altijd bij erkende leveranciers; inspecteer de ingrediënten op versheid en kwaliteit bij levering, en nogmaals voor gebruik. ■ Gebruik altijd water van goede kwaliteit bij het bereiden van de gratis drankjes voor de Club; als u twijfelt over de kwaliteit van het water, kook het dan voor gebruik. ■ Alle keukenapparatuur die gebruikt wordt voor Clubactiviteiten, inclusief maar niet beperkt tot blenders en snijplanken, dienen grondig gereinigd te worden voor en na ieder gebruik. ■ Gebruik altijd wegwerpbekers om de gratis drankjes in te serveren. Niet-bederfelijke producten ■ Gebruik altijd uw voorraad Herbalife-producten, en niet-bederfelijke ingrediënten op basis van de regel "eerst in, eerst uit", wat betekent dat u altijd eerst de oudere producten gebruikt. Gebruik geen producten die over de Tenminste houdbaar tot datum zijn. ■ Bewaar uw Herbalife-producten en niet-bederfelijke ingrediënten op een koele, schone, goed geventileerde plek; omdat items niet bederven betekent dat niet dat ze niet op de juiste wijze bewaard hoeven te worden. Bederfelijke producten ■ Gebruik uw voorraad bederfelijke voedingsproducten altijd op basis van de regel "eerst in, eerst uit", en bederfelijke producten als groente en fruit dienen voor gebruik gewassen te worden. Gebruik geen producten die over de Tenminste houdbaar tot-datum zijn. ■ Maak alle planken in uw koelkast ten minste eens per week schoon en bewaar bederfelijke producten altijd zo dat ze beschermd zijn tegen beschadigingen, bederf of besmetting. Persoonlijke hygiëne ■ Houd uw handen en onderarmen altijd schoon door ze te wassen met zeep en warm water, en zorg vooral op de volgende momenten dat u ze goed wast: - Na gebruik van het toilet - Voor en na het verwerken van voedselitems - Na het niezen, hoesten of neus snuiten - Na roken, eten, drinken of verlaten van het Club-gebouw - Na het aanraken van uw haar of een ander lichaamsdeel - Na het aanraken van een andere persoon - Na het aanraken van gebruikte of vieze keukenapparatuur of keukengerei ■ Verlaat het Club-gebouw direct als u zich ziek of misselijk voelt, zelfs als dit bekent dat de Club gesloten moet worden tot u weer beter bent. Waar mogelijk kan een andere Member die correct is opgeleid in zaken betreffende de Nutrition Club het tijdens uw afwezigheid overnemen. ■ Houd kleding en haar altijd schoon en netjes. 44 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Club-gebouw ■ Let op geknoeide zaken en ruim die onmiddellijk op; waarschuw deelnemers en gasten zodat ze niet door de geknoeide items lopen tot het is opgeruimd. ■ Plaats meerdere afvalbakken met afvalzakken van goede kwaliteit in het Club-gebouw, leeg ze regelmatig. 1-O Verplicht advies voor plaatsen, hygiëneen gezondheidspraktijken Iedere Club-operator moet het volgende Hygiëne en gezondheidsadvies in de Club plaatsen: Advies voor Nutrition Club-operator Hoewel Nutrition Clubs geen restaurants, afhaalrestaurants of andere eetgelegenheid zijn, verwacht Herbalife van de operators van een Nutrition Club dat ze de hoogste standaards handhaven betreffende hygiëne- en gezondheidspraktijken. Regel 1-N "Goede hygiëne" bevat de praktijken die verplicht zijn, en u kunt altijd extra best practices nalezen in de Handleiding van de Nutrition Club. De volgende kernprincipes voor goede hygiëne en gezondheid dienen altijd toegepast te worden: - Houd uw Club, in het bijzonder de keuken, altijd schoon. - Zorg dat alle apparaten en gerei dat gebruikt wordt voor de bereiding van voedsel, in het bijzonder blenders en snijplanken, altijd schoon zijn. - Houd uw handen en onderarmen altijd schoon door ze regelmatig te wassen met zeep en warm water. - Gebruik altijd water van goede kwaliteit (of gekookt water) bij het bereiden van de gratis drankjes voor de Club. - Inspecteer groente en fruit op versheid en kwaliteit, en was ze voor gebruik. - Gebruik altijd wegwerpbekers. - Ruim geknoeide producten direct op, en verwijder alle afval meteen. Dit bord met het Advies dient ten minste 21 centimeter bij 29,7 centimeter (A4) te zijn, en de tekst zelf dient in een lettertype van niet kleiner dan 17 punten te staan. De specifieke bewoording van het Advies kan van tijd tot tijd veranderen, maar u kunt de meest recente versie altijd aanvragen door te bellen met Herbalife, of u kunt hem downloaden via nl.MyHerbalife.com. Een exemplaar van het Advies is aan het eind van sub paragraaf 5 van de Regels voor de Nutrition Club toegevoegd voor uw gebruik. Sub paragraaf 2 - Kosten, Werving en Ondersteuning 2-A Kosten Dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse deelnamekosten mogen gevraagd worden om operationele perceel gerelateerde kosten te dekken, zoals producten en ingrediënten die geconsumeerd zijn gedurende het voeren van de club, huur en nutsvoorzieningen. Deelnamekosten mogen niet gerepresenteerd worden als de prijs of de kosten van producten die aangeboden worden ter consumptie aan de deelnemers of hun gasten, aangezien dat de voordelen zijn van het zijn van een deelnemer, noch mogen ze dienen in ruil voor enige diensten die de exploitant van de club kan kiezen aan te bieden (zoals, maar niet beperkt tot, seminars of lessen). 2-B Deelname aan club niet verplicht Het bijwonen van een Club-sessie is een persoonlijke beslissing van het lid of de gast (ongeacht of hij Member is); Cluboperators mogen nooit zeggen of impliceren dat deelnemen verplicht is. 2-C Club-activiteiten en -diensten Nutrition Clubs moeten hun deelnemers regelmatig een mogelijkheid bieden bij te praten, en daarnaast moeten ook regelmatig opleidingsen coaching sessies (in een groep en één op één) over voeding en gewichtsbeheersing aangeboden worden. 2-D Beloning voor ledenwerving Club-operators kunnen een redelijke beloning uitloven, zoals gratis producten, voor de verwijzing van nieuwe leden, maar het is hen verboden contant geld of equivalenten te betalen voor dergelijke verwijzingen. Sub paragraaf 3 - Producten Serveren en Verkopen 3-A Alleen goedgekeurde Herbalife-producten Alleen Herbalife-producten die zijn goedgekeurd voor Nederland mogen voor consumptie of verkoop aangeboden worden tijdens een Nutrition Club. Producten die niet van Herbalife zijn mogen niet geleverd, verkocht of gepromoot worden in een Clubgebouw. 3-B Productconsumptie Nutrition Clubs zijn sociale bijeenkomsten, waarbij mensen samenkomen en zich richten op goede voeding. Dit zijn geen winkels of verkooppunten, of een restaurant of een plek waar eten afgehaald kan worden. Onderhavig aan deze beperking mogen Club-operators gratis producten aanbieden als shakes, thee en Herbal Aloe concentraat. Club-operators mogen een lijst met beschikbare smaken van shakes en thee ophangen, net als optionele ingrediënten als proteïne of vezels, maar conform de toegestane organisatie van een Nutrition Club mogen ze geen individuele prijzen voor deze producten of ingrediënten plaatsen, vermelden of in rekening brengen. De enige toegestane kosten voor Nutrition Clubs zijn dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse lidmaatschapskosten voor de dekking van operationele kosten als huur en gas, water en licht. In de Nutrition Clubs en op andere plekken moeten producten van Herbalife altijd geserveerd, geconsumeerd en gebruikt worden conform de instructies op de gedrukte productlabels. 3-C Carry-Outs Productmonsters dienen in het Club-gebouw genuttigd te worden. Het meenemen van producten is verboden. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 45 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 3-D Productverkoop Nutrition Clubs zijn sociale bijeenkomsten, waarbij mensen samenkomen en zich richten op goede voeding. Dit zijn geen winkels of verkooppunten, of een restaurant of een plek waar eten afgehaald kan worden. Club-operators mogen hun productvoorraad bij de hand houden, en mogen hun voorraad in kleinhandel verkopen. Alle Herbalife-producten moeten ongeopend en in hun originele Herbalife-verpakking verkocht worden. Producten die niet verpakt en gelabeld zijn voor individuele verkoop als individuele eenheden of enkele porties mogen niet verkocht worden in de Nutrition Clubs, of elders. Er mag een officiële Herbalife-productcatalogus beschikbaar gesteld worden aan Club-deelnemers, maar daarin mogen geen productprijzen getoond worden. Club-operators mogen hun leden of gasten niet dwingen om de producten te kopen en mogen niet zeggen of impliceren dat productaankopen verplicht zijn om deel te nemen aan, deelnemers te worden van of deelnemer te blijven van de Club. 3-E Sampling Het proberen van Herbalife-producten is toegestaan op Nutrition Clubs. Club-operators mogen gratis producten aanbieden als shakes, thee en Herbal Aloe-concentraat. Losse tabletten mogen niet geprobeerd worden. Club-operators mogen een lijst met beschikbare smaken van shakes en thee ophangen, net als optionele ingrediënten als proteïne of vezels, maar conform de toegestane organisatie van een Nutrition Club mogen ze geen individuele prijzen voor deze producten of ingrediënten plaatsen, vermelden of in rekening brengen. De enige toegestane kosten voor Nutrition Clubs zijn dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse deelnemerskosten voor de dekking van operationele kosten als huur en gas, water en licht. 3-F -Mengsels Club-operators mogen geen shakes, Herbal Aloe-concentraten of thee mengen met alcoholische dranken, medicijnen of andere ongepaste ingrediënten. 3-G Productverpakking en -display Club-operators mogen aan producten gerelateerde literatuur, promotie-items en één eenheid (per product) van Herbalife producten ongeopend en in de originele verpakking tonen, maar dit mag niet van buitenaf zichtbaar zijn. Bij het bereiden van shakes, thee en Herbal Aloe-concentraat voor consumptie, moeten deze producten geïnspecteerd kunnen worden door deelnemers en gasten (nogmaals, ongeopend en in de originele verpakking). 3-H Juiste manier van wegwerpen van productverpakkingen Om te zorgen dat mensen die willen proberen Herbalife-producten na te maken daar geen kans toe krijgen, moeten Cluboperators productlabels en -verpakkingen vernietigen of onleesbaar maken voor ze lege verpakkingen weggooien. Sub paragraaf 4 - Marketing, Promotie en Reclame, Inclusief Claims/Getuigenissen 4-A Product verhalen/productclaims Club-deelnemers mogen hun ervaringen met het gebruik van het product delen, maar de producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen van een ziekte of medische aandoening, en in geen enkel geval mogen er dergelijke verklaringen of implicaties gedaan worden, noch door de Club-operator of door deelnemers of gasten die een getuigenis geven. Alle informatie die aan Club-deelnemers gegeven wordt, dient consistent te zijn met de informatie die gegeven wordt in ondersteuningsmaterialen en publicaties van Herbalife, zowel in het algemeen als voor specifieke producten. Zie de Gedragsregels en het Membersbeleid van Herbalife, regel 21-C "Productclaims". Deze regels zijn ook in te zien op be.MyHerbalife.com, of op aanvraag via Distributeuren Services. 4-B Persoonlijke verhalen/claims betreffende inkomsten Getuigenissen betreffende inkomsten en verdiensten, zowel mondeling tijdens een Club-evenement of schriftelijk op websites of in Clubmaterialen, dienen de juiste disclaimer te hebben, zowel mondeling als schriftelijk. De juiste disclaimer is: Inkomsten vermeld in materialen van Nutrition Clubs of in een mondelinge getuigenis tijdens Club-bijeenkomsten, is alleen van toepassing op de persoon zelf (of voorbeelden) en zijn geen gemiddelde. Claims betreffende inkomsten zijn geen garantie voor uw inkomsten, en zijn ook geen gemiddelde. Alle inkomsten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw zakelijke vaardigheden en de moeite en tijd die u in uw bedrijf investeert. Voor gemiddelde financiële prestatie data, zie de verklaring van Gemiddelde Bruto Compensatie betaald door Herbalife op nl.Myherbalife.com Zie de Gedragsregels en het Membersbeleid van Herbalife, regel 24-C "Beweringen over inkomsten". Deze regels zijn ook in te zien op nl.MyHerbalife.com, of op aanvraag via Distributeuren Services. 4-C Voedingsadvies geven aan leden en gasten Club-operators kunnen de algemene gezondheids-, welzijn- en voedingsinformatie geven die onderdeel vormt van hun dagelijkse activiteiten als Herbalife onafhankelijke Member. Hieronder valt voorlichting over de producten, hun gebruik en hun belangrijkste voordelen, en informatie over de zakelijke mogelijkheden. Operators kunnen ook gepaste product- en inkomstengetuigenissen geven, zowel mondeling als schriftelijk (vergezeld door de door Herbalife verplichte disclaimers). Club-operators mogen echter niet verklaren of impliceren dat de producten een ziekte of medische aandoening diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen, en alle informatie die verstrekt wordt aan leden en gasten dient consistent te zijn met de informatie die verstrekt wordt in de ondersteuningsmaterialen en publicaties van Herbalife, zowel voor algemene als specifieke producten. 4-D Reclame Nutrition Clubs zijn sociale bijeenkomsten waarvoor alleen via mondtot-mond reclame wordt gemaakt en die alleen bezocht worden door mensen die persoonlijk zijn uitgenodigd door de Club-operator, een andere onafhankelijke Member of een club-deelnemer, of een klant, via een gesprek of via een gesprek vergezeld door een schriftelijke uitnodiging. Nutrition Clubs zijn niet bedoeld om "inloopverkeer" aan te trekken, daarom is de reclame voor Nutrition Clubs beperkt tot het promoten van diensten die aangeboden worden op de locatie van de Club, zoals een Weight loss Challenge, een welzijnsevaluatie of een welzijnspresentatie. Een advertentie van dergelijke diensten mag de volgende gegevens bevatten: ■ Naam van Club en Club-operator ■ Telefoonnummer Het gebruik van radio en televisie voor het adverteren van diensten die plaatsvinden in een Club is niet toegestaan. 46 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 4-E Persoonlijke websites Iedere Nutrition Club-operator heeft het recht een website te maken onder de volgende voorwaarden: ■ Een met een wachtwoord beveiligde website die niet toegankelijk is voor het algemene publiek, geheel of gedeeltelijk gewijd aan Nutrition Clubs, mag gecreëerd worden onderhavig aan volledige naleving van de Regels van Herbalife. ■ Niet met wachtwoord beveiligde website, toegankelijk voor het algemene publiek, zijn toegestaan met betrekking tot de algemene Herbalife-zaken van een Member, maar niet met betrekking tot Nutrition Clubs. Een openbaar toegankelijke website mag alleen de volgende Nutrition Club-informatie bevatten: - Diensten die beschikbaar zijn in de Club (bijvoorbeeld een Weight Loss Challenge, een welzijnsevaluatie of welzijnspresentatie). - Naam van Club en Club-operator - Telefoonnummer Alle informatie die specifiek gericht is op Nutrition Clubs die op openbaar toegankelijke websites geplaatst wordt, wordt gezien en behandeld als verboden reclame voor Nutrition Clubs. 4-F Bordjes van Nutrition Club (Residentieel) Residentiële locaties: Clubs die georganiseerd worden vanuit residentiële locaties mogen geen gebruik maken van externe bordjes. Voor regels betreffende bordjes die van toepassing zijn op Clubs die georganiseerd worden vanuit niet residentiële locaties, zie Paragraaf 5 van deze Regels voor Nutrition Clubs. Sub paragraaf 5 - Nutrition Clubs die Georganiseerd Worden Vanuit Niet residentiële Locaties 5-A Verplicht meldingsformulier Als hulpmiddel voor Members bij het naleven van de Regels van Herbalife betreffende melding van Nutrition Clubs (voor Clubs die georganiseerd worden vanuit niet-residentiële locaties) is het "Meldingsformulier" beschikbaar (in zijn huidige vorm) aan het eind van dit document, op nl.MyHerbalife.com of bij uw lokale Afdeling Distributeuren Services. Members moeten het "Meldingsformulier Nutrition Club" ten minste 30 dagen voor het openen van hun club invullen en verzenden. 5-B Winkel/dienstverlenend pand Winkelpanden: Nutrition Clubs mogen niet georganiseerd worden in een winkelpand. Winkels worden gedefinieerd als vaste locaties met als primaire activiteit het op locatie verkopen of leveren van goederen aan consumenten. Dienstverlenende panden: Nutrition Clubs mogen niet georganiseerd worden in een dienstverlenend pand met als primaire activiteit het aanbieden van bereid voedsel (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, restaurants, cafés, ijssalons, enz.). Het is echter wel toegestaan een club te organiseren vanuit een ander soort dienstverlenend pand, waaronder maar niet beperkt tot schoonheidssalons, kapsalons en fitnesscentra, op voorwaarde dat de activiteiten van de Nutrition Club en alle bordjes beperkt zijn tot een afgesloten ruimte en niet zichtbaar zijn voor voorbijgangers of het publiek dat deze locatie bezoekt, op voorwaarde dat de locatie geen ingang heeft naar een straat, galerij, winkelcentrum of winkelgebied. Herbalife heeft het enige en absolute recht om dit beleid vast te stellen en toe te passen. 5-C Clubidentificatie/beperking aan bordjes Aan de buitenkant van een Nutrition Club of in de omgeving daarvan mogen geen bordjes zichtbaar zijn die aantonen dat daar een Nutrition Club is. Een klein bordje naast de deur van de club waarop alleen de naam van de Member en/of de club staat is echter wel toegestaan onder de volgende voorwaarden: ■ Het bordje mag niet groter zijn dan 210 × 297 mm (A4). ■ Moet zorgen dat de locatie niet gezien wordt als winkel, restaurant, franchise of andere "verkooplocatie". ■ Mag voorbijgangers niet uitnodigen het Herbalife-product te kopen. ■ Geen enkele twee clubs die georganiseerd worden vanuit nietresidentiële locaties mogen dezelfde of grotendeels dezelfde namen of bordjes dragen binnen een straal van 160 km (naar absoluut inzicht te bepalen door Herbalife). Dit omvat alles dat zichtbaar is aan de buitenkant dat de suggestie kan wekken dat de locatie een franchise kan zijn. ■ Bordjes mogen niet direct of indirect identificeren, impliceren of weergeven dat de eigenaar een onafhankelijke Herbalife Member is (of anderszins wijzen op een bedrijf van Herbalife). ■ Bordjes mogen geen diensten bevatten die aangeboden worden als onderdeel van een Nutrition Club (bijvoorbeeld beschikbare Herbalifeproducten, Weight Loss Challenge, enz.). Hieronder volgen een paar voorbeelden van do's en don'ts voor bordjes: Do's Don'ts "Angela's Wellness Center" "Angela's Shake Café" "Healthy Lifestyle's Club" "Healthy Nutrition Bar" "The Feel Good Zone" "Herbalife Weight Loss Shop" ■ Het bordje mag niet verklaren of impliceren dat er Herbalifeproducten te koop zijn op de locatie. ■ Op het bordje mogen de termen "Nutrition Club," "Herbalife®," "L.A. Live," "Mark Hughes," "Herbalife24®," "Shapeworks®," "Skin Activator®," "NouriFusion®" of andere intellectuele eigendommen, productnamen of merken van Herbalife of het woord "shake" niet voorkomen, of andere woorden die impliceren of aangeven dat er Herbalife-producten verkrijgbaar zijn op de locatie. ■ De volgende, en vergelijkbare termen, zijn niet toegestaan: "café," "restaurant," "bar," "markt," "winkel" of "shop." ■ Bordjes waarop staat: "Open/Gesloten" mogen niet van buitenaf zichtbaar zijn. Op voorwaarde dat de Club-operator zich houdt aan bovenstaand vermelde punten, is het gebruik van de volgende en vergelijkbare termen toegestaan: "club," "center," of "bijeenkomst"; Club-operators mogen ook hun bedrijfsnaam of de naam van de persoon of groep gebruiken. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 47 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 5-D Afdekking van ramen en deuren Nutrition Clubs die georganiseerd worden op niet-residentiële locaties moeten zorgen dat het interieur van de Club of de activiteiten die plaatsvinden in de Club niet zichtbaar zijn voor personen die buiten staan, door middel van raam- en deurafdekkingen. Daarnaast moeten alle externe deuren gesloten blijven. Raam- en deurafdekkingen dienen mat of ondoorschijnend en effen en zonder merktekens te zijn. Afdekkingen van deuren en ramen mogen geen tekst, afbeeldingen, kleurschema's of foto's bevatten. Niets wat stelt, impliceert of zelfs suggereert (zelfs zonder woorden) dat er binnen producten te koop zijn, mag zichtbaar zijn vanaf de buitenkant van de club. Bijvoorbeeld: Producten, poster, materialen en afbeeldingen van Herbalife mogen niet vanaf de buitenkant van de club zichtbaar zijn. 5-E Buitenkant van Nutrition Club Omdat Nutrition Clubs geen winkel, café, restaurant of afhaalrestaurant zijn en om misvattingen bij het publiek te voorkomen, mag de buitenkant van een Nutrition Club het volgende NIET bevatten: ■ tafels, stoelen, of andere zaken om buiten op te zitten; ■ Bordjes van Visa of MasterCard (of een andere creditcardleverancier); ■ het woord "welkom", foto's of logo's van shakes, blenders, foto's van voedsel of producten, telefoonnummers, of ".com," "www," ".net," of een andere verwijzing naar een website; ■ herhalende namen met getallen (bijv. Rockin' wellness 3, Rockin' wellness 4); of ■ Tag lines of slogans. Een tag line is een korte beschrijving die gebruikt wordt in combinatie met de naam van een Nutrition Club. Herbalife heeft naar absoluut eigen inzicht het recht te bepalen of de uitstraling van een Nutrition Club in overtreding is met een van deze of een andere regel uit het Membersbeleid, of een Nutrition Club-regel. 5-F Kassa's Omdat Nutrition Clubs geen winkels zijn, zijn kassa's, kluizen enzovoorts niet zichtbaar voor Clubleden. 5-G Leasen, huren of delen van club-locaties Nutrition Club-operators kunnen clubs op niet-residentiële locaties leasen, huren of hiervoor op andere wijze kosten in rekening brengen aan leden van hun downline-organisatie aan wie ze deze beschikbaar stellen. De opbrengsten hiervan mogen echter niet groter zijn dan 5% van de nettowinst van de aanbiedende Distributeurs, en de aanbiedende Member mag deze locaties niet promoten of aanbieden aan Members in andere organisaties. 5-H Inloopverkeer Een "inloopklant" is een persoon die voor de eerste keer een Nutrition Club bezoekt zonder persoonlijke uitnodiging en zonder direct contact gehad te hebben met of een verwijzing te hebben van de operator van de club of een bestaande deelnemer. Nutrition Club-operators mogen een inloopklant inschrijven als deelnemer, maar als de klant zich niet kan of wil inschrijven als deelnemer, heeft de operator alleen de mogelijkheid de klant een gratis shake, thee en Herbal Aloë-concentraat aan te bieden om te proeven, en het concept van sociaal samenkomen, producten gebruiken en welzijnsonderwijs onder de Club-deelnemers van de Nutrition Club uit te leggen, allemaal in een leuke en ontspannen sfeer. Nutrition Clubs zijn geen winkels en operators mogen niet zeggen of impliceren dat dit wel het geval is. Het is niet toegestaan productmonsters te verkopen. Productmonsters zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde Nutrition Club-deelnemers als onderdeel van hun dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse deelnemersbijdrage. Gratis monsters van bereide producten kunnen verstrekt worden om inloopverkeer aan te moedigen terug te komen en Club-deelnemer te worden. Zie Regel 5-C "Club-identificatie/beperkingen aan bewegwijzering". 48 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Advies Nutrition Club Deze Nutrition Club wordt georganiseerd door een Herbalife onafhankelijke Member ("Operator"), ______________________. Het mailadres van de operator is ________________________, en het zakelijke telefoonnummer van de operator is ___________________. De operator, en niet Herbalife, is verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot deze Nutrition Club. Nutrition Clubs zijn sociale bijeenkomsten, waarbij mensen samenkomen en zich richten op goede voeding en algemeen welzijn. Dit zijn geen winkels of verkooppunten, of een restaurant of een plek waar eten afgehaald kan worden. Meenemen van producten is verboden. Het tarief voor de Nutrition Club dekt de operationele kosten en staat niet voor de prijs of kosten van producten. Deelnemers kunnen hun ervaringen over gebruik van de producten delen, maar moeten altijd onthouden dat de producten niet bedoeld zijn om een ziekte of medische conditie te diagnosticeren, behandelen, voorkomen of genezen. Verwijzingen naar gewichtsmanagement zijn van toepassing op het Herbalife Weight Management Programma, inclusief onder andere, een gebalanceerd dieet, regelmatig bewegen, voldoende dagelijkse vloeistofinname, voedingssupplementen waar nodig en de nodige rust. Inkomsten vermeld in materialen van Nutrition Clubs of in een mondelinge getuigenis tijdens Clubbijeenkomsten, zijn alleen van toepassing of de persoon zelf (of voorbeelden) en zijn geen gemiddelde. Claims betreffende inkomsten zijn geen garantie voor uw inkomsten, en zijn ook geen gemiddelde. Alle inkomsten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw zakelijke vaardigheden en de moeite en tijd die u in uw bedrijf investeert. Voor gemiddelde financiële prestatie data, zie de verklaring van Gemiddelde Bruto Compensatie betaald door Herbalife op nl.Myherbalife.com Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Advies voor Operator van Nutrition Club Hoewel Nutrition Clubs geen restaurants, afhaalrestaurants of andere eetgelegenheid zijn, verwacht Herbalife van de operators van een Nutrition Club dat ze de hoogste standaards handhaven betreffende hygiëne- en gezondheidspraktijken. Regel 1-N "Goede hygiëne" bevat de praktijken die verplicht zijn, en u kunt altijd extra best practices nalezen in de Handleiding van de Nutrition Club. De volgende kernprincipes voor goede hygiëne en gezondheid dienen altijd toegepast te worden: ■ Houd uw Club, in het bijzonder de keuken, altijd schoon. ■ Zorg dat alle apparaten en gerei dat gebruikt wordt voor de bereiding van voedsel, in het bijzonder blenders en snijplanken, altijd schoon zijn. ■ Houd uw handen en onderarmen altijd schoon door ze regelmatig te wassen met zeep en warm water. ■ Gebruik altijd water van goede kwaliteit (of gekookt water) bij het bereiden van de gratis drankjes voor de Club. ■ Inspecteer groente en fruit op versheid en kwaliteit, en was ze voor gebruik. ■ Gebruik altijd wegwerpbekers. ■ Ruim geknoeide producten direct op, en verwijder alle afval meteen. Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 België Nutrition Club Aanmeldingsformulier Copy right © Herbalife. Nutrition Club Notification Form BE March 2012 Rev 10 CLUB NAAM, NAAMBORDJE, RAAM EN DEUR BEKLEDING - VOORSCHRIFTEN Distributeurs die een Nutrition Club hebben op een niet-woonlocatie zijn verplicht om een aanmeldingsformulier in te dienen bij Herbalife, dit moet ten minste 30 dagen voorafgaand aan de officiële openings datum van de Club gebeuren. WAAROM MOET IK EEN AANMELDINGS FORMULIER INVULLEN? Het indienen van uw Aanmeldingsformulier zal u helpen op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en updates over Nutrition Club trainingen en promoties. Dit aanmeldingsformulier zorgt ervoor dat Herbalife uw voorgestelde Club naam, naambordje, raam en deur bekledings ideeën voorafgaand aan uw Club openingsdatum kan beoordelen en indien deze niet voldoen aan de Herbalife Gedragsregels en distributeuren beleid kan afkeuren. Zoals vermeld in Herbalife's Nutrition Club Rules; Nutrition Clubs zijn geen franchises. Daarom moet de totale uitstraling uniek zijn om de uitstraling van een franchise te voorkomen. MOET IK NOG EXTRA INFORMATIE INLEVEREN SAMEN MET HET AANMELDINGS FORMULIER? Ja. Lever het onderstaande in tezamen met het ingevulde aanmeldingsformulier. Voor geplande Nutrition Clubs op een niet-woonlocatie: • Een tekening van uw naambordje • Een tekening van elke raam en deur bekleding (gordijnen en andere raambekleding ). • Een korte omschrijving, inclusief de afmetingen, locaties en het aantal benodigde naambordjes, raam en deur bekleding. Voor bestaande Nutrition Clubs op een niet-woonlocatie: • Foto's van uw naambordje • Foto's van elke raam en deur bekleding (gordijnen en andere raambekleding) • Een korte omschrijving, inclusief de afmetingen, locaties en het aantal benodigde naambordjes, raam en deur bekleding. • Een foto die de volledige buitenkant van de Club laat zien, inclusief alles wat zichtbaar is voor voorbijgangers. PRIMARY NUTRITION CLUB OPERATOR Slechts één Distributeur is verantwoordelijk voor het invullen van het Nutrition Club Aanmeldingsformulier. Deze Distributeur wordt gezien als de Primary Nutrition Club Operator. Andere Club Operators kunnen worden ingevuld op het Aanmeldingsformuiler. Het Aanmeldingsformulier is verplicht voor elke Nutrition Club op een niet-woon locatie. WAAR STUUR IK MIJN AANMEDLINGSFORMULIER EN DE EXTRA INFORMATIE NAAR TOE? Om het u makkelijk te maken, zijn er twee simpele manieren om uw Aanmeldingsformulier en de extra informatie naar ons toe te sturen: 1) Email: DBPCEuropeNorth@Herbalife.com 2) Post: Herbalife International Nederland B.V. T.A.V.: DBPC Orteliuslaan 1003 3528 BE Utrecht Distributeurs met Nutrition Clubs gerund vanaf een woon locatie worden ook aangemoedigd om het Aanmeldingsformulier in te leveren. Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 België Nutrition Club Aanmeldingsformulier Copy right © Herbalife. Nutrition Club Notification Form BE March 2012 Rev 10 NUTRITION CLUB OPERATOR'S INFORMATIE: Achternaam: Voornaam: Distributor ID#: Team level: Land: Club Adres: Club type: * Woon Locatie * Niet-woon Locatie Straatnaam: Voertaal in de Club: Postcode: De Club is: * Reeds bestaand of * Gepland Stad Datum van opening of geplande datum van opening: * Ik heb een Clubnaam: Hoe heeft u de Nutrition Club Regels geleerd? * Upline * Andere Distributeur * Bij een training * IBP Boeken * Anders Welk percentage van uw business komt van de Club? Aantal Distributors die in de Club werken? Andere Club Operator informatie Distributeur naam: Distributeur ID#: Team level: Distributeur naam: Distributeur ID#: Team level: Als er meer dan 2 operators in de Club zijn,vul deze dan in op een aparte pagina Voor marketing doeleinden, selecteer een Business Methode gekoppeld aan de Club. Weight Loss Challenge Total Plan Wellness Coach method Anders Openingstijden Club * De club is iedere dag open maandag-Vrvrijdag tot Of dagelijkse openingstijden: Ochtend: tot Middag: tot Avond: tot * De club is de hele zaterdag open: to Of dagelijkse openingstijden: Ochtend: tot Middag: tot Avond: tot * De club is de hele zondag open: tot Of dagelijkse openingstijden: Ochtend: tot Middag: tot Avond: tot Notities: Ik erken dat ik Herbalife's Rules of Conduct, Supplemental Rules, waarin de Nutrition Club Rules staan. heb gelezen en begrepem Handtekening: Datum: *Handtekening: Datum: Houd er rekening mee dat een onvolledig ingevuld formulier het proces van bevestiging van uw naambordje, raam en deur bekleding van uw Nutrition Club kan vertragen. Het niet opsturen van een Aanmeldingsformulier aan Herbalife kan leiden tot sancties voor uw distributeurschap. * Ik heb geen Clubnaam * Ik heb dit formulier al eerder ingeleverd, maar heb een wijziging in mijn Nutrition Club naam, naambordje en/of raam/deur bekleding. * Ik ga mijn Nutrition Club sluiten, of ben reeds gesloten. Datum van sluiting: * Ik wil de Primary Operator wijzigen: *Bij het wijzigen van de Primary Distributor, moeten beide Distributeurs dit formulier tekenen Voorgestelde Primary Operator's naam: Voorgestelde Primary Operator's ID nummer: Stoel Capaciteit: Hoofd contact nummer: Alternatief contact nummer: Website: Gemiddelde dagelijkse consumptie/ leden: Email: Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Inleiding De gedragsregels van Herbalife dienen als bescherming van onze business. Schendingen van deze regels worden serieus opgenomen; ze kunnen een schadelijk effect hebben voor de Herbalife business in zijn geheel, en kunnen de opinie van regulerende instanties, de media of het publiek over Herbalife, de producten en de leden op een negatieve manier beïnvloeden. Daarom probeert Herbalife zijn Members te onderwijzen en adviseren over juiste business praktijken. Hardere maartregelen kunnen vereist zijn als dat nodig wordt geacht. De beslissingen van het Bedrijf kunnen geen verplichting creëren voor het betalen van een compensatie voor verlies van winsten of goodwill. Om de goodwill en reputatie van Herbalife en zijn Members te beschermen, dringt Herbalife er bij zijn Members op aan om vermeende schendingen van de regels onmiddellijk zodra ze zich ervan bewust zijn aan Herbalife te melden. Ondanks dat Herbalife zich het recht voorbehoudt om op enig moment naar zaken te kijken die onder de aandacht worden gebracht, zullen we over het algemeen alleen reageren op klachten die binnen één (1) jaar vanaf de datum dat de Member die de claim uitoefent wist dat de claim bestond of door uitoefening van redelijke zorgvuldigheid had moeten dat de claim bestond, onder de aandacht zijn gebracht. Handhavingsprocedures Klachtenprocedure Na het te weten komen van een mogelijke schending van de gedragsregels of andere regels en regelgeving, dringt Herbalife er bij zijn Members op aan vermeende schendingen van de regels onmiddellijk aan Herbalife te melden, zo spoedig als dat ze bekend worden, schriftelijk via een officieel klachtenformulier dat verkregen kan worden via Herbalife's afdeling Distributeuren Services of via Herbalife's officiële website MyHerbalife. com onder "Mijn Kantoor" / "Beleidsdocumenten." De vereiste details omvatten de aard van de klacht en specifieke details om de beweringen te ondersteunen, zoals namen, adressen en telefoonnummers van alle betrokkenen; data, tijden, plaatsen, etc. Herbalife is niet in staat te reageren of actie te ondernemen op basis van vermoedens of speculaties. Het officiële klachtenformulier moet ondertekend worden en het Herbalife ID-nummer van degene die de klacht doet bevatten. Onderzoek: Als Herbalife in zijn eigen absolute discretie bepaalt dat er voldoende informatie is die de beschuldiging ondersteunt, dan zal een vertegenwoordiger contact opnemen met de Member die onderwerp van de klacht is om zo alle relevante informatie te presenteren en de Member de tijd te geven een antwoord te formuleren (een schriftelijk antwoord kan ook vereist zijn). Alle informatie die ingediend is bij het Bedrijf als onderdeel van de klacht of het onderzoeksproces moet onderbouwd worden door feitelijke informatie en alle beweringen moeten waarheidsgetrouw zijn en niet misleidend. In bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn beperkingen op te leggen voor een Membership zolang het onderzoek gaande is. Deze beperkingen kunnen enkele of alle van de volgende punten omvatten: ■ Schorsing of weigering van het kopen van privileges ■ Schorsing of weigering van de betaling van Royalty Overrides ■ Schorsing of weigering van de betaling van TAB TEAM productiebonussen ■ Schorsing of weigering van prijzen of voordelen (bijvoorbeeld vakanties, pins, etc.) ■ Schorsing van het spreken op trainingsseminars van het Bedrijf of andere meetings die het Bedrijf vertegenwoordigen ■ Verbod op het bijwonen van enig bedrijfsevenement, zelfs als de Member zich hiervoor gekwalificeerd heeft ■ Schorsing van enige kwalificaties die gaande zijn ■ Schorsing van het recht zich uit te geven als Herbalife Member. Herbalife behoudt zich het recht voor, in zijn eigen absolute discretie, de naam, overtreding en straf van het overtredende Member bekend te maken. Na afsluiting van het onderzoek zal Herbalife zich inspannen om schriftelijk de beslissing te communiceren naar de Member en de betrokken partijen. Sancties Overtredingen van deze regels kunnen leiden tot wettelijke of bestuursrechtelijke problemen voor het Bedrijf en de business voor alle Members in gevaar brengen. Daarom kunnen de straffen voor Members, direct of indirect, die deze regels overtreden aanzienlijk zijn. Herbalife heeft de enige absolute discretie om te bepalen wat een gepaste straf is gebaseerd op de aard van de overtreding en de consequenties daaruit voortgekomen of die daaruit zouden kunnen voortkomen, waaronder, maar niet beperkt tot: ■ Schorsing van alle rechten en privileges van de Member ■ Monetaire sancties ■ Verplichting tot het vergoeden van Herbalife's juridische kosten ■ Verwijdering van het sprekersprogramma ■ Diskwalificatie van deelname aan de jaarlijkse Mark Hughes Bonus ■ Permanent verlies van lijnen ■ Beëindiging van het Membership (zie "Beëindiging of verwijdering van een Membership" hieronder) Belangrijke opmerking: Herbalife kan de upline(s) van iemand die in overtreding is aansprakelijk houden voor de overtredingen van de regels als Herbalife tot de conclusie komt dat de uplines hebben geholpen, aangemoedigd of er deel van hebben uitgemaakt. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 57 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Corrigerende maatregelen: Aanpassingen aan volume en verdiensten (welke het resultaat zijn van corrigerende maatregelen om schendingen van een dubbel Membership op een juiste manier op te lossen) zullen geen betrekking hebben op activiteiten die meer dan twee (2) jaar voor de datum van de desbetreffende klacht door Herbalife zijn ontvangen. Verzoeken om heroverweging: Als een Member wil dat Herbalife een definitieve vaststelling die gemaakt is heroverweegt, dan heeft de Member 15 dagen de tijd, vanaf het moment dat de Member op de hoogte is gesteld van de beslissing van Herbalife, om extra informatie en feiten aan te dragen waarvan hij/zij denkt dat ze in overweging genomen dienen te worden, en moet hij/zij al het bewijs aandragen waarvan hij/zij denkt dat het relevant kan zijn voor Herbalife's beslissing. Members moeten echter wel aangeven waarom deze informatie niet tijdens het onderzoek aangeleverd is. Als Herbalife geen schriftelijk verzoek tot heroverweging ontvangt binnen de gestelde termijn, dan zal het verzoek afgewezen worden. Beëindiging of verwijdering van een Membership Het Bedrijf behoudt zich het recht voor enige Member waarvan het bepaald heeft dat hij/zij de gedragsregels van het Bedrijf of andere regels en regelgeving van het Bedrijf zoals vastgesteld of gewijzigd van tijd tot tijd heeft geschonden, met of zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, overeenkomstig het bedrijfsbeleid en -procedures zoals gepubliceerd in het carrièreboek of andere bedrijfsliteratuur (de "Bedrijfsregels"). Beëindiging houdt een volledige opzegging van het Membership in en een herroeping van de rechten van de Member om de Herbalife business te voeren. Hieronder valt ook het recht om een verder inkomen vanuit het Membership te verkrijgen, of dat nu afkomstig is van voor of na de beëindigingsdatum. De beëindiging is effectief vanaf de datum die staat aangegeven op de schriftelijke notificatie van Herbalife aan de Member. Na beëindiging of verwijdering van een Membership om welke reden ook op grond van deze regels, zal de Member geen claim tegen Herbalife kunnen maken als gevolg van de beëindiging of verwijdering. In beroep gaan tegen een beëindiging Als een Member in beroep wil gaan tegen de beëindiging van zijn of haar Membership, dan geeft Herbalife daarvoor 15 dagen vanaf het moment van de schriftelijke beslissing om relevant bewijs aan te dragen tegen de beëindiging. Herbalife behoudt zich, naar eigen absolute discretie, het recht voor om bewijs in overweging te nemen dat na dit tijdsbestek van 15 dagen ingediend is. Het beroep zal vervolgens beoordeeld worden door een commissie bestaande uit een aangewezen vertegenwoordiger van ieder van de afdelingen Sales, Distributeuren Services en Wetgeving (de "beoordelingscommissie"). Als de meerderheid van de beoordelingscommissie bepaalt dat het Membership niet beëindigd had moeten worden, dan zal de beëindiging worden herzien, maar kan de beoordelingscommissie een alternatieve straf aanbevelen, indien nodig, voor de vermeende overtredingen. Bij het maken van een beslissing over beëindiging, zal de beoordelingscommissie echter overwegen of de vermeende overtreding van wezenlijke invloed was. Herbalife zal zich inspannen om de Member en alle betrokken partijen schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissingen. Deze beslissingen kunnen geen aansprakelijkheid creëren voor het betalen van een compensatie voor verlies van winsten of goodwill. 58 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 De verkoop van producten of diensten bij consumenten thuis, vraagt een uiterst correct gedrag van de verkopers. De ondernemingen die lid zijn van de Vereniging Directe Verkoop, en de daarbij behorende verkopers zijn zich van deze verantwoordelijkheid bewust. Met het geven van optimale zekerheden wordt duidelijk gemaakt dat men goed en veilig kan kopen van een lid van de Vereniging Directe Verkoop. Daarom hebben de leden van de Vereniging Directe Verkoop zich schriftelijk verbonden tot naleving van onderstaande gedragsregels en elk lid zal er zorg voor dragen dat deze gedragsregels door zijn/haar verkopers worden gerespecteerd. 1. Iedere verkoper of verkoopster zal zichzelf en de onderneming met naam en adres bekend maken. 2. Hij/zij zal een eerlijke en duidelijke presentatie geven van de producten, de voorwaarden waarop gekocht wordt, de prijs, de garantie en de service. 3. Van elke transactie dient een schriftelijke overeenkomst te worden opgemaakt, die van een datum moet worden voorzien. De consument ontvangt een afschrift van deze overeenkomst. 4. De leden van de vereniging zijn verplicht de consument een ruime bedenktijd te geven. Deze bedraagt minimaal de wettelijke termijn, maar veelal minstens 30 dagen na aankoop. Een artikel dat de consument niet bevalt kan in die periode worden omgeruild of indien gewenst krijgt de consument de contante waarde (inkoop) vergoed, ongeacht het bestede bedrag. 5. In geval van geschillen dienen de leden van de vereniging zich te onderwerpen aan een uitspraak van de vereniging, om welke uitspraak de consument kan verzoeken wanneer een lid zich niet houdt aan de gedragsregels, of anderszins aanleiding tot klachten geeft, zulks onverminderd eventuele andere door de consument te nemen juridische stappen. Gedragsregels ten opzichte van verkopers Overwegende: - dat de verkopers in de directe verkoop veelal dit werk als nevenactiviteit verrichten; - dat de in de directe verkoop gespecialiseerde ondernemingen zich medeverantwoordelijk behoren te voelen voor financiële aspecten verbonden aan de verkoopactiviteiten; - dat het dragen van deze verantwoordelijkheid essentieel is voor een bonafide directe verkoop onderneming. Hebben de leden van de Vereniging Directe Verkoop zich verbonden tot naleving van de volgende gedragsregels: 1. De leden van de Vereniging Directe Verkoop dienen er voor te zorgen dat de verdiensten van de verkopers zijn gebaseerd op de verkoop van goederen aan eindgebruikers en niet op het aanleggen van een handelsvoorraad bij nieuwe verkopers dan wel op de verkoop van functies. 2. De leden van de Vereniging Directe Verkoop verlenen de verkopers schriftelijk het recht tot restitutie van de contante waarde (inkoop) van alle op het tijdstip van beëindiging van de rechtsverhouding nog bij de verkopers eventueel aanwezige, door hen betaalde, maar nog niet doorverkochte handelsvoorraden, mits deze in goede staat verkeren. Het is daarbij toegestaan administratiekosten tot maximaal 10% van het te restitueren bedrag in rekening te brengen. 3. Het vragen van betalingen voor opleidingen is niet toegestaan. Vereniging Directe Verkoop Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 59 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Europese Code voor directe verkoop ten opzichte van consumenten (hierna te noemen "de Code") wordt uitgegeven door de Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) voor de bij haar aangesloten nationale Verenigingen Directe Verkoop. De Code heeft betrekking op de relaties tussen enerzijds direct verkopende bedrijven en directe verkopers en anderzijds de consumenten. De Code is gericht op het bereiken van de tevredenheid bij, en bescherming van consumenten, het bevorderen van eerlijke mededinging binnen het kader van het vrije ondernemerschap, en de bevordering van het publieke imago van de directe verkoop, waaronder wordt verstaan het op eerlijke wijze en voorwaarden verkopen van kwaliteitsproducten. 1.2 Begrippenlijst Ten behoeve van deze Code hebben de gebruikte begrippen de volgende betekenis: Directe verkoop: de verkoop van consumentenproducten rechtstreeks aan consumenten, in het algemeen in hun huizen of de huizen van anderen, op hun werkplek of andere plaatsen buiten vaste detailhandelslocaties, doorgaans door middel van een uitleg of demonstratie van de producten door een directe verkoper. DSA's: Direct Selling Associations (Verenigingen Directe Verkoop) zijn nationale verenigingen van ondernemingen in de directe verkoop die het belang van de directe verkoop branche in een land vertegenwoordigen. Onderneming: een directe verkoop onderneming is een zakelijke éénheid die een directe verkoop organisatie gebruikt voor het verkopen van producten en is lid van de Vereniging Directe Verkoop. Verkoper: een directe verkoper is een persoon die deel uitmaakt van een distributiesysteem van een directe verkoop onderneming. Een directe verkoper kan een onafhankelijke handelsagent, een onafhankelijke contractant, een onafhankelijke dealer of Member, een al of niet in loondienst zijnde vertegenwoordiger, een franchisenemer en dergelijke zijn. Product: het begrip product omvat zowel goederen als diensten, zowel tastbaar als niet tastbaar. Verkopen: omvat het contact leggen met potentiële klanten, het presenteren en demonstreren van producten, het opnemen van bestellingen, de aflevering van goederen en het innen van betalingen. Partyverkoop: verkopen door uitleg en demonstratie van producten in een groep van potentiële klanten door een directe verkoper, doorgaans ten huize van een gastvrouw/ heer die andere personen hiertoe uitnodigt. Orderformulier: omvat gedrukte of geschreven bestellingen, kwitanties en overeenkomsten. Werving: elke activiteit met het oogmerk een persoon ertoe te bewegen directe verkoper te worden. Codebeheerder: onafhankelijk persoon of lichaam, aangewezen door een DSA om de naleving van de Code van de DSA door lid-ondernemingen te bewaken en klachten op basis van de Code op te lossen. 1.3 Verenigingen Elke nationale DSA verbindt zich ertoe een gedragscode aan te nemen die de kern van de bepalingen van deze Code omvat, als voorwaarde voor toelating tot en voortzetting van het lidmaatschapp van FEDSA. 1.4 Ondernemingen Elke onderneming die lid is van een DSA, verbindt zich tot het naleven van de Code als een voorwaarde voor toelating tot een voortzetting van het lidmaatschap van de DSA. 1.5 Directe verkopers Directe verkopers zijn niet direct door de Code gebonden, doch door hun ondernemingen zal van hen verlangd worden dat zij zich houden aan gedragsregels die voldoen aan de normen van de Code, als voorwaarde voor lidmaatschap van de distributiesystemen van de ondernemingen. 1.6 Zelfregulering De Code is een maatregel van zelfregulering door de directe verkoop branche. Het is geen wet, en de opgenomen verplichtingen kunnen een niveau van ethisch gedrag verlangen dat bestaande wettelijke vereisten te boven gaat. Niet-naleving schept geen enkele aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. Door beëindiging van haar lidmaatschap van een DSA is een onderneming niet langer gebonden door de Code, waarvan de bepalingen van toepassing blijven op gebeurtenissen of transacties die zich hebben voorgedaan gedurende de tijd dat de onderneming lid van de DSA was. 1.7 Wet Bedrijven en directe verkopers worden verondersteld zich aan de eisen van de wet te houden, en daarom bevat de Code geen herhaling van alle wettelijke verplichtingen. 1.8 Normen De Code omvat normen voor ethisch gedrag van ondernemingen in directe verkoop en directe verkopers. Nationale DSA's kunnen van deze normen afwijken mits de kern van de Code wordt gehandhaafd of zoals verlangd door de nationale wetgeving. Aanbevolen wordt de Code te gebruiken als bewijs van de standaard gehanteerd in de branche. 2. Gedrag ten opzichte van consumenten 2.1 Verboden praktijken Directe verkopers zullen geen gebruik maken van misleidende, bedrieglijke of oneerlijke handelspraktijken. 2.2 Identificatie Vanaf het begin van de verkooppresentatie zullen directe verkopers, ongevraagd, zichzelf waarheidsgetrouw bekendmaken aan de klant, en zullen zij eveneens hun bedrijf, hun producten en het doel van het bezoek bekendmaken. Bij partyverkoop zullen directe verkopers aan de gastvrouw/heer en de deelnemers het doel van de gelegenheid duidelijk maken. 2.3 Uitleg en demonstratie Uitleg en demonstratie van het aangeboden product dienen nauwkeurig en volledig te zijn, in het bijzonder ten aanzien van de prijs en, indien van toepassing, de prijs van krediet, de betalingsvoorwaarden, de bedenktijd en/of recht van teruggave, voorwaarde van garantie en after-sales service, en aflevering. 2.4 Antwoord op vragen Directe verkopers zullen juiste en begrijpelijke antwoorden geven op alle vragen van klanten betreffende het product en het aanbod. Europese gedragsregels voor directe verkoop ten opzichte van consumenten 60 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 2.5 Orderformulier Een schriftelijk orderformulier dient bij de verkoop aan de consument te worden overhandigd, en dient het bedrijf en de directe verkoper te identificeren en volledige naam, permanent adres en telefoonnummer van het bedrijf of de directe verkoper, alsmede alle materiële voorwaarden van de verkoop te omvatten. Alle voorwaarden dienen duidelijk leesbaar te zijn. 2.6 Mondelinge beloften Directe verkopers dienen uitsluitend mondelinge beloften omtrent het product te doen die zijn toegestaan door de onderneming. 2.7 Bedenktijd en teruggave van goederen Ondernemingen en directe verkopers dienen ervoor te zorgen dat elk orderformulier, of dit nu een wettelijk vereiste is of niet, een bepaling over een bedenktijd bevat, die de klant toestaat de bestelling in te trekken binnen een bepaalde tijd en teruggave te verkrijgen van alle betalingen of ingeruilde goederen. Ondernemingen en directe verkopers die een onvoorwaardelijk teruggaverecht bieden, dienen dit schriftelijk te doen. 2.8 Garantie en after-sales service De voorwaarden van een garantie, bijzonderheden en beperkingen van after-sales service, naam en adres van de garantieverlener, de duur van de garantie en de aan de koper openstaande procedure tot herstel, dienen duidelijk uiteengezet te worden op het orderformulier of andere begeleidende literatuur, of worden meegeleverd met het product. 2.9 Literatuur Promotionele literatuur, advertenties of mailings mogen geen productbeschrijvingen, claims of illustraties bevatten die misleidend zijn, en dienen naam en adres of telefoonnummer van de onderneming of de directe verkoper te bevatten. 2.10 Getuigenissen Ondernemingen en directe verkopers mogen niet verwijzen naar enige getuigenis of goedkeuring die niet is toegestaan, die onwaar, verouderd of anderszins niet langer toepasselijk is, die geen verband houdt met hun aanbod of wordt gebruikt op zodanige wijze dat die de klant zou kunnen misleiden. 2.11 Vergelijking en belastering Ondernemingen en directe verkopers dienen zich te onthouden van het gebruik van vergelijkingen die zouden kunnen misleiden en die niet in overeenstemming zijn met de beginselen van eerlijke mededinging. Punten van vergelijking dienen niet op oneerlijke wijze geselecteerd te worden en dienen gebaseerd te zijn op feiten die bewezen kunnen worden. Ondernemingen en directe verkopers zullen geen enkele firma of product, direct noch impliciet, op oneerlijke wijze belasteren. Ondernemingen en directe verkopers mogen niet op oneerlijke wijze hun voordeel doen met de reputatie die verbonden is aan de handelsnaam en het handelsmerk van een andere onderneming of een ander product. 2.12 Eerbiediging privéleven Een persoonlijk of telefonisch contact dient op een redelijke wijze en op redelijke tijdstippen gelegd te worden om opdringerigheid te vermijden. Een directe verkoper dient een demonstratie of verkooppresentatie op verzoek van de klant te beëindigen. 2.13 Eerlijkheid Directe verkopers mogen het vertrouwen van individuele klanten niet misbruiken, en dienen het gebrek aan commerciële ervaring van consumenten te respecteren en mogen leeftijd, ziekte, gebrek aan begrip of gebrek aan talenkennis van een consument niet uitbuiten. 2.14 Referentieverkoop Ondernemingen en directe verkopers mogen een klant niet ertoe bewegen zich producten of diensten aan te schaffen op basis van de bewering dat een consument de aankoopprijs kan verminderen of terugkrijgen door de verkopers referenties te geven voor potentiële klanten voor soortgelijke producten indien zodanige vermindering of teruggave afhankelijk is van enige onzekere toekomstige gebeurtenis. 2.15 Aflevering Ondernemingen en directe verkopers zullen de bestelling van een klant tijdig uitvoeren. 3. Gedrag ten opzichte van consumenten 3.1 Verantwoordelijkheid van de ondernemingen De primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de Code dient bij elke onderneming te berusten. In geval van een inbreuk op de Code dienen ondernemingen alle redelijke maatregelen te nemen om de klager tevreden te stellen. 3.2 Verantwoordelijkheid DSA's DSA's dienen een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de afhandeling van klachten. DSA's dienen alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat klachten worden opgelost. 3.3 Codebeheerder Elke DSA dient een onafhankelijke persoon of instelling als Codebeheerder te benoemen. De Codebeheerder dient de naleving van de Code door de bedrijven met passende acties te bewaken. De Codebeheerder dient alle onopgeloste klachten van consumenten die gebaseerd zijn op inbreuken op de Code, op te lossen. 3.4 Acties Acties waartoe bedrijven, DSA's of Codebeheerders kunnen besluiten, omvatten het annuleren van bestellingen, teruggave van gekochte goederen, teruggave van betalingen of andere toepasselijke acties, mede omvattend waarschuwingen aan directe verkopers, annuleren of beëindigen van contracten of andere relaties van directe verkopers met de onderneming, waarschuwingen aan ondernemingen, uitsluiting van ondernemingen van het lidmaatschap van de DSA en de publicatie van dergelijke acties en straffen. 3.5 Klachtenafhandeling Ondernemingen, DSA's en Codebeheerders dienen klachtenafhandelingsprocedures vast te stellen en te verzekeren dat de ontvangst van elke klacht op korte termijn wordt bevestigd en dat binnen een redelijke periode beslissingen worden genomen. De behandeling van klachten van klanten dient voor de klant kosteloos te zijn. 3.6 Publicatie DSA's dienen de Code te publiceren en bekend te maken op een zo groot mogelijke schaal. Gedrukte exemplaren dienen kosteloos aan het publiek beschikbaar gesteld te worden. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 61 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Europese gedragscode voor directe verkoop ten opzichte van directe verkopers, tussen directe verkopers en tussen ondernemingen - juni 1995 A. Algemeen A.a Reikwijdte De Europese code voor directe verkoop ten opzichte van directe verkopers, tussen directe verkopers en tussen voorstelling van de verdienstenmogelijkheden van directe uitgegeven door de Federation of European Direct Selling Associations (FEDSA) voor de bij haar aangesloten nationale Verenigingen Directe Verkoop. De Code heeft betrekking op de relaties tussen directe verkoop ondernemingen en directe verkopers, tussen directe verkopers onderling en tussen ondernemingen in de directe verkoop onderling. De Code is gericht op de bescherming van directe verkopers, het bevorderen van eerlijke mededinging binnen het kader van het vrije ondernemerschap, de bevordering van het publieke imago van de directe verkoop en de ethische voorstelling van de verdienstenmogelijkheden van directe verkoop, waaronder wordt verstaan het op eerlijke wijze en voorwaarden verkopen van kwaliteitsproducten. A.b Begrippenlijst Ten behoeve van deze Code hebben de gebruikte begrippen de volgende betekenis: Directe verkoop: de verkoop van consumentenproducten rechtstreeks aan consumenten, in het algemeen in hun huizen of de huizen van anderen, op hun werkplek of andere plaatsen buiten vaste detailhandelslocaties, doorgaans door middel van een uitleg of demonstratie van de producten door een directe verkoper. DSA's: Direct Selling Associations (Verenigingen Directe Verkoop) zijn nationale verenigingen van ondernemingen in de directe verkoop die het belang van de directe verkoop branche in een land vertegenwoordigen. Onderneming: een directe verkooponderneming is een zakelijke eenheid die een directe verkoop organisatie gebruikt voor de verkoop van producten met haar handelsmerk of dienstenmerk of ander identificerend symbool, en die lid is van een DSA. Verkoper: een directe verkoper is een persoon die deel uitmaakt van een distributiesysteem van een directe verkoop onderneming. Een directe verkoper kan een onafhankelijke handelsagent, een onafhankelijke contractant, een onafhankelijke dealer of Member, een al of niet in loondienst zijnde vertegenwoordiger, een franchisenemer en dergelijke zijn. Product: het begrip product omvat zowel goederen als diensten, zowel tastbaar als niet tastbaar. Werving: elke activiteit met het oogmerk een persoon ertoe te bewegen directe verkoper te worden. Codebeheerder: onafhankelijk persoon of lichaam, aangewezen door een DSA om de naleving van de Code van de DSA door lid-ondernemingen te bewaken en klachten op basis van de Code op te lossen. A.c Verenigingen Elke nationale DSA verbindt zich ertoe een gedragscode aan te nemen die de kern van de bepalingen van deze Code omvat, als voorwaarde voor toelating tot en voortzetting van het lidmaatschap van FEDSA. A.d Ondernemingen Elke onderneming die lid is van een DSA, verbindt zich tot het naleven van de Code als een voorwaarde voor toelating tot een voortzetting van het lidmaatschap van de DSA. A.e Directe verkopers Directe verkopers zijn niet direct door de Code gebonden, doch door hun ondernemingen zal van hen verlangd worden dat zij zich houden aan gedragsregels die voldoen aan de normen van de Code, als voorwaarde voor lidmaatschap van de distributiesystemen van de ondernemingen. A.f Zelfregulering De Code is een maatregel van zelfregulering door de directe verkoop branche. Het is geen wet, en de opgenomen verplichtingen kunnen een niveau van ethisch gedrag verlangen dat bestaande wettelijke vereisten te boven gaat. Niet-naleving schept geen enkele aansprakelijkheid naar burgerlijk recht. Door beëindiging van haar lidmaatschap van een DSA is een onderneming niet langer gebonden door de Code, waarvan de bepalingen van toepassing blijven op gebeurtenissen of transacties die zich hebben voorgedaan gedurende de tijd dat de onderneming lid van de DSA was. A.g Wet Bedrijven en directe verkopers worden verondersteld zich aan de eisen van de wet te houden, en daarom bevat de Code geen herhaling van alle wettelijke verplichtingen. A.h Normen De Code omvat normen voor ethisch gedrag van ondernemingen in directe verkoop en van directe verkopers. Nationale DSA's kunnen van deze normen afwijken mits de kern van de Code wordt gehandhaafd of indien dit verlangd wordt door de nationale wetgeving. Aanbevolen wordt de Code te gebruiken als bewijs van de standaard gehanteerd in de branche. B. Gedrag ten opzichte van directe verkopers B.a Naleving door directe verkopers Ondernemingen dienen van hun directe verkopers te eisen dat zij, als voorwaarde voor lidmaatschap van de distributiesystemen van de ondernemingen, zich houden aan de Code of aan gedragsregels die de normen daarvan evenaren. B.b Werving Ondernemingen en directe verkopers mogen zich niet bedienen van misleidende, bedrieglijke of oneerlijke wervingspraktijken. B.c Bedrijfsinformatie De informatie die de onderneming aan haar directe verkopers en aan potentiële directe verkopers levert met betrekking tot de gelegenheid tot verkopen en de daarmee verbonden rechten en verplichtingen, typische kosten en uitgave dient juist en volledig te zijn. Het Sales & Marketing Plan van de onderneming dient begrijpelijk en niet misleidend te zijn. Bedrijven mogen aan een prospect geen enkele feitelijke voorstelling geven die niet kan worden geverifieerd of enige belofte doen die niet kan worden nagekomen. Bedrijven mogen de voordelen van de gelegenheid tot verkopen aan een prospect niet op een onjuiste of bedrieglijke wijze presenteren. 62 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 B.d Claims met betrekking tot verdiensten Bedrijven en directe verkopers mogen de werkelijke of mogelijke verkopen of verdiensten van hun directe verkopers niet onjuist voorstellen. Alle voorstellingen van verdiensten of verkopen dienen gebaseerd te zijn op gedocumenteerde feiten. B.e Relatie Ondernemingen dienen hun directe verkopers hetzij een geschreven overeenkomst te laten tekenen door zowel de onderneming als de directe verkoper, hetzij een schriftelijke uiteenzetting te geven, die alle belangrijke punten betreffende de relatie tussen de directe verkoper en de onderneming bevat. Ondernemingen dienen hun directe verkopers te informeren over hun wettelijke verplichtingen, inclusief alle toepasselijke vergunningen, registraties en belastingen. Ondernemingen mogen geen misbruik maken van de privésfeer en sociale, intellectuele of emotionele gevoeligheden van de verkoper, resulterend in uitbuiting. B.f Betalingen Ondernemingen en directe verkopers mogen aan andere directe verkopers niet vragen om onredelijk hoge entreebetalingen, betalingen voor training, betalingen voor een franchise, betalingen voor promotiemateriaal, dan wel andere betalingen te verrichten die uitsluitend verband houden met het recht om in het bedrijf deel te nemen. Tegenover elke betaling dient een redelijke tegenwaarde te staan. B.g Beëindiging Bij de beëindiging van de relatie van een directe verkoper met een onderneming, dienen de ondernemingen alle onverkochte maar nog verkoopbare productvoorraden, inclusief promotiemateriaal, verkoophulpmiddelen en pakketten terug te kopen en de directe verkopers te crediteren voor de originele nettoprijs daarvan, verminderd met de door de directe verkoper te berekenen administratieve kosten tot een maximum van 10% van de netto-aankoopprijs en verminderd met enig voordeel dat de directe verkoper heeft ontvangen op grond van de oorspronkelijke aankoop van de teruggegeven goederen. B.h Voorraden Ondernemingen mogen van directe verkopers niet verlangen noch hen daartoe aanmoedigen, productvoorraden aan te schaffen in onredelijk grote hoeveelheden. Bij het bepalen van de passende hoeveelheid productvoorraad dient met het volgende rekening gehouden te worden: de relatie tussen de voorraden en de realistische verkoopmogelijkheden, de aard van de concurrentiekracht van de producten en de marktomgeving en het beleid terzake van teruggave en terugbetaling van producten van de onderneming. B.i Beloning en afrekeningen De ondernemingen dienen de directe verkopers te voorzien van periodieke afrekeningen met betrekking tot, waar van toepassing, verkopen, aankopen, gegevens betreffende verdiensten, commissies, bonussen, kortingen, afleveringen, annuleringen en andere relevante gegevens, dit in overeenstemming met de overeenkomst van de onderneming met de directe verkopers. Alle betalingen van verschuldigde bedragen en eventuele inhoudingen dienen op een commercieel redelijke wijze plaats te vinden. B.j Opleiding en training Ondernemingen dienen te voorzien in passende opleiding en training om de directe verkopers in staat te stellen ethisch te opereren, dit met inbegrip van informatie over de betreffende markt en het product. Dit kan bereikt worden door trainingsbijeenkomsten, of door geschreven handboeken of gidsen of audiovisuele materialen, die tegen een redelijke prijs of gratis ter beschikking gesteld worden. C. Gedrag tussen ondernemingen C.a Uitgangspunt Van leden-ondernemingen van elke DSA wordt verlangd dat zij zichzelf eerlijk gedragen ten opzichte van andere leden. C.b Weglokken Ondernemingen en directe verkopers dienen geen directe verkopers weg te lokken of te vragen door systematisch gebruik van lokmiddelen in de richting van de directe verkopers van andere ondernemingen. C.c Kleinerende beweringen Ondernemingen mogen niet op oneerlijke wijze kleinerende beweringen doen, noch toestaan dat hun directe verkopers kleinerende beweringen doen over een product van een andere onderneming, haar verkoop- en Sales & Marketing Plan of enig ander aspect van die onderneming. D. Handhaving van de code D.a Verantwoordelijkheid van de ondernemingen De primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de Code dient bij elke onderneming te berusten. In geval van een inbreuk op de Code dienen ondernemingen alle redelijke maatregelen te nemen om de klager tevreden te stellen. D.b Verantwoordelijkheid DSA's DSA's dienen te voorzien in een persoon die verantwoordelijk is voor de afhandeling van klachten. DSA's dienen alle redelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat klachten worden opgelost. D.c Codebeheerder Elke DSA dient een onafhankelijke persoon of instelling als Codebeheerder te benoemen. De Codebeheerder dient de naleving van de Code door de bedrijven met passende acties te bewaken. De Codebeheerder dient alle onopgeloste klachten van directe verkopers die gebaseerd zijn op inbreuken op de Code, op te lossen. D.d Acties Acties waartoe de Codebeheerder besluit ten opzichte van een onderneming met betrekking tot klachten van een directe verkoper inzake inbreuken op de Code, kunnen mede omvatten beëindiging van het contract of de relatie van de directe verkoper met de onderneming, teruggave van betalingen, uitgifte van een waarschuwing aan de onderneming of haar directe verkopers, of andere toepasselijke acties en de publicatie van dergelijke acties of straffen. D.e Klachtenafhandeling Ondernemingen, DSA's en Codebeheerders dienen klachtenafhandelingsprocedures vast te stellen en te verzekeren dat de ontvangst van elke klacht op korte termijn wordt bevestigd en dat binnen een redelijke periode beslissingen worden genomen. D.f Klachten van ondernemingen Klachten van een onderneming over een andere onderneming of een DSA dienen opgelost te worden door hetzij de Codebeheerder, hetzij een onafhankelijke arbiter. Individuele DSA's zullen de bijzonderheden van hun eigen procedure vastleggen. D.g Publicatie DSA's dienen de Code te publiceren en bekend te maken op een zo groot mogelijke schaal. Gedrukte exemplaren dienen kosteloos aan het publiek beschikbaar gesteld te worden. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 63 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Dutch - #6149/3-NL-34A- Online - Prj# 2555 12/2015 © 2013 Herbalife International (Netherlands) B.V. Postbus 8283, 3503 RG, Utrecht, Nederland, Gedrukt in Europa. Alle product- en merknamen aangegeven met ® danwel ™, zijn gepatenteerde of voorlopig geregistreerde handelsnamen van Herbalife International Inc. Alle rechten voorbehouden.