AANKONDIGING NIEUWE BELEIDSREGELS

Datum: 1 juni 2017

Land: Nederland

Advisory: Gedragsregels en Beleidslijnen (Versie 31)

Effectief per: Onmiddellijk

Als Onafhankelijk Herbalife Member kunt u trots zijn op de vele soorten consumenten bescherming die geboden worden

door de Gedragsregels en Beleidslijnen. De Gedragsregels en Beleidslijnen zijn een belangrijk onderdeel van het HMP

en zullen u begeleiden bij de ontwikkeling van uw zelfstandige onderneming.

Als onderdeel van ons voortdurende doel, om de materialen die wij aan onze Members bieden te blijven verbeteren,

hebben wij de Gedragsregels en Beleidslijnen herschreven zodat deze korter en makkelijker te lezen zijn. Daarbij is ook

de volgorde gewijzigd om er een vloeiender geheel van te maken. Deze nieuwste editie van de gedragsregels is in

Nederland van toepassing per 1 juni 2017.

Als u zich alleen heeft aangesloten bij Herbalife vanwege het prijsvoordeel op de producten terwijl u uw eigen voedingsen

welzijnsdoelen nastreeft, dan kunt u zich richten op de volgende 2 hoofdstukken:

 Hoofdstuk 1: Aan de slag gaan

 Hoofdstuk 2: Bijzonderheden Membership

Mocht u zich, nu of in de toekomst, willen richten op de zakelijke mogelijkheid van Herbalife dan dient u naast de

hierboven genoemde hoofdstukken ook de hoofdstukken hieronder te bestuderen. Deze hoofdstukken zullen u richtlijnen

bieden bij uw zakelijke activiteiten.

 Hoofdstuk 3: Business activiteiten

 Hoofdstuk 4: Verkopen

 Hoofdstuk 5: Sponsoring en leiderschap

 Hoofdstuk 6: Marketing van uw business

 Hoofdstuk 7: Gebruik van internet en elektronische marketing

De volgende 2 hoofdstukken zullen u begeleiding bieden bij een aantal specifieke, populaire manieren om u business uit

te voeren, zoals een Nutrition Club of een Weight Loss Challenge.

 Hoofdstuk 8: Nutrition Clubs

 Hoofdstuk 9: Weight Loss Challenge

Tot slot zullen hoofdstukken 10 t/m 13 uw belangrijke informatie geven over de volgende zaken:

 Hoofdstuk 10: Handhavingsprocedures

 Hoofdstuk 11: Aanvullende wettelijke voorschriften

 Hoofdstuk 12: Privacy- en gegevensbescherming

 Hoofdstuk 13: Definities

Ter aanvulling, de meest recente versie van de Gedragsregels en Beleidslijnen zal de volgende herziene en/of nieuwe

Regels bevatten:

Gedragsregels en Beleidslijnen

Regel nummer

en naam

Omschrijving van de update Revisie

Regel 1.1.8:

Betalingen

Verbetering Ver. 31: aangekondigd via Advisory (1 juni 2017)

Deze Regel is herzien om ondersteuning te bieden aan Members zodat

zij aan hun klanten betalingssystemen kunnen bieden die conform de

huidige standaarden in de industrie zijn.

KLIK HIER

Regel 2.1.2:

Burgerschap en

verblijfplaats

Nieuwe Regel Ver. 31:

Ter aanvullening op de Verboden landen update is er een nieuwe

Regel toegevoegd aan Sectie 2.1 "In aanmerking komen voor een

Membership" getiteld "Burgerschap en verblijfplaats"

KLIK HIER

Hoofdstuk 2:

Bijzonderheden

Membership

Verbetering Ver. 31:

Herziene Regels en Formulieren om "Life Partner" toe te voegen.

KLIK HIER

Page 2 of 2 Rev. 01062017

Hoofdstuk 3:

Introductie

Nieuwe Regel Ver. 31: Aangekondigd via Advisory (1 juni 2017)

De introducerende tekst is gecreëerd om te benadrukken dat de

toegevoegde waarde van directe verkoop ligt in de persoonlijke relatie

die een Member onderhoud met diens klanten.

KLIK HIER

Regel 3.1.3:

Hoog houden

van de

reputatie en het

imago van

Herbalife

Update Ver. 31:

Herziene regel, Voorheen bijgevoegd als Regel 8-I

Nieuwe Regel gecreëerd en de bestaande Regel herzien om het

belang van positief gedrag van Members te benadrukken en om

duidelijk over te brengen dat het voor Members niet is toegestaan om

discriminerend of intimiderend te zijn wanneer zij in contact zijn met

medewerkers van Herbalife.

KLIK HIER

Regel 3.1.10:

Interviews of

verklaringen

aan de media

Update Ver. 31:

Deze Regel benadrukt dat Members contact op moeten nemen met

Corporate Communications om vooraf toestemming te krijgen om een

interview te geven of een verklaring af te leggen aan de media.

KLIK HIER

Regel 3.1.1:

Gedrag

tegenover

Herbalife

medewerkers

Nieuwe regels Ver. 31:

Nieuwe Regel gecreëerd en de bestaande Regel herzien om het

belang van positief gedrag van Members te benadrukken en om

duidelijk over te brengen dat het voor Members niet is toegestaan om

discriminerend of intimiderend te zijn wanneer zij in contact zijn met

medewerkers van Herbalife.

KLIK HIER

Regel 3.2.5:

Verboden

landen

Update Ver. 31:

De tekst in Regel 3.2.5 is aangepast omwille van recente wettelijke

veranderingen.

KLIK HIER

Regel 4.3.7:

Klantenservice

Nieuwe Regel Ver. 31: Aangekondigd via Advisory (1 juni 2017)

Deze Regel is gecreëerd om te verzekeren dat Members een

hoogwaardige klantenservice blijven bieden.

KLIK HIER

Hoofdstuk