HERBALIFE RULES OF CONDUCT (ORIGINEEL) 1/2

Gedragsregels en beleidslijnen voor Members

Beleidsverklaring over bestedingen door nieuwe Members 

Een van de unieke en prachtige dingen van het worden van een Herbalife Member is dat er geen investering vereist is om te starten of uw eigen Herbalife business te doen groeien, en u kunt zelf kiezen op welke manier u de vele mogelijkheden die geboden worden door de Herbalife-producten en het Herbalife Sales & Marketing Plan nastreeft. De enige uitgave die vereist is, is de aanschaf van het Herbalife Member Pack (HMP). 

Zoals in elke business kan het verleidelijk zijn om meer uit te geven of te investeren dan het minimale en, net zoals in iedere business, dient u voorzichtig te zijn met uitgeven of toewijden. U zou uzelf vragen moeten stellen. 

Bijvoorbeeld: "Moet ik een grote voorraad kopen om mee te beginnen?" Ons advies is om niet meer producten te kopen dan u zelf nodig heeft en, nadat u ervan overtuigd bent dat u wilt beginnen met de verkoop van Herbalife®producten, niet meer dan de hoeveelheden waarvan u denkt dat u ze binnen een redelijk tijdsbestek weer kunt verkopen. 

Nog een voorbeeld: "Zou ik diensten en producten moeten kopen die zouden kunnen helpen bij het werven van andere Members?" Deze worden meestal aangeduid met "Verkoophulpmiddelen" of "business methoden". 

Ons sterke advies luidt dat u eerst een significante hoeveelheid ervaring met de Herbalife®-producten en het Sales & Marketingplan zou moeten opdoen voordat u verkoophulpmiddelen gaat kopen. Van uw upline wordt verwacht dat deze ondersteuning, aanmoediging en training biedt, onafhankelijk van of u diensten of materialen koopt. Daarnaast biedt Herbalife zijn Members gratis, of tegen betaling van nominale kosten, trainingsmaterialen gerelateerd aan de producten, productmerchandising en business vaardigheden aan. Als u er echter zelf voor kiest verkoophulpmiddelen aan te schaffen waarvan de aankoop niet door de regels van Herbalife wordt verboden (zoals leads, advertenties of reclamespots, of decision packs), dan raden we u ten zeerste aan niet meer daaraan te besteden dan een redelijk deel van de verdiensten die u uit uw Herbalife business heeft gegenereerd. Wees, net zoals bij alle zakelijke uitgaven, verstandig. 

Businessmethoden worden niet door Herbalife geproduceerd, goedgekeurd of gesteund en Herbalife aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de aankoop, verkoop of het gebruik ervan. 

Nog een voorbeeld: "Moet ik een huurovereenkomst tekenen en meubilair en andere zaken aanschaffen die nodig zijn om een Nutrition Club of Herbalife Office te openen?" Voordat u een Nutrition Club opent, raden we u ten zeerste aan de juiste training en ervaring te verkrijgen over de Herbalife®- producten en de Herbalife-mogelijkheid. Geef uzelf de tijd die nodig is om de producten te ervaren en te leren hoe ze te gebruiken, om genoeg kennis te verkrijgen om de mogelijke voordelen die behaald kunnen worden door goede voeding en een evenwichtige, actieve levensstijl op een juiste manier uit te leggen, en om significante ervaring op te doen in het voeren van uw business. We raden u verder aan om te observeren en te bestuderen hoe Nutrition Clubs of Offices werken en om zorgvuldig te overwegen of u zich in grote uitgaven gaat steken of een wezenlijke verplichting in de vorm van een huurovereenkomst aangaat, voordat u dat ook daadwerkelijk gaat doen. 

Geen enkel aspect van de Herbalife-mogelijkheid is of kan worden beschouwd als een franchise en daarom mag u nooit gevraagd worden een betaling te doen voor het "recht" om uw eigen Nutrition Club of Office te openen of voeren. Daarom moet u ook niemand betalen om een Nutrition Club of Office voor u op te zetten. Als u echter voor de Club of Office van een andere Member werkt, dan is het normaal om een redelijke huurprijs te betalen voor de ruimte of werkplek of om een redelijk percentage van de bedrijfskosten van de Club of Office te betalen. 

En, tenslotte: "Moet ik mezelf in de schulden werken, een lening nemen of geld lenen om de Herbalife-mogelijkheid te ambiëren?" Een van de unieke aspecten van het Herbalife Sales- & Marketingplan is dat u het niveau kunt bereiken waarop u royalty's en productiebonussen kunt verdienen door een solide klantenbestand op te bouwen en zonder een voorraad aan te hoeven schaffen anders dan die vereist om uw klanten van dienst te kunnen zijn en voor uw eigen persoonlijke consumptie. Daarom is het niet nodig om geld te lenen of een lening van welke aard dan ook te nemen en we ontmoedigen het dan ook om uzelf in de schulden te steken om de zakelijke mogelijkheid van Herbalife na te kunnen streven, en we raden het ten zeerste af uzelf in de schulden te steken om dat te doen. 

Onze oprichter, Mark Hughes, heeft Herbalife opgericht op het beginsel dat succes binnen Herbalife slechts beperkt wordt door uw eigen vaardigheden, harde werken en verbeelding. Na meer dan 30 jaar houden we nog steeds vast aan dat principe en hopen we dat alle nieuwe Members dat in gedachten houden bij het overwegen van uitgaven voor de Herbalife business.

Inhoud 

SECTIE A: Gedragsregels en beleidslijnen voor Members......................................................... 3 
SECTIE B: Aanvullende Gedragsregels Nederland .................................................................. 25 
SECTIE C: Nutrition Club Rules - Nederland.......................................................................... 42 
SECTIE D: Opgelegde voorschriften ........................................................................................ 58 
SECTIE E: Vereniging Directe Verkoop .................................................................................... 60 

Gedragsregels en Beleidslijnen Nederland

 Inleiding 

Deze gedragsregels zijn opgesteld voor uw bescherming. Ze vertegenwoordigen de code van ethiek en standaarden waaraan alle Herbalife Members zich dienen te houden. Herbalife heeft de enige en absolute discretie deze gedragsregels en andere regels en beleid door Herbalife gepubliceerd of nog te publiceren (prospectief) aan te passen. Het is uw verantwoordelijkheid de regels van Herbalife door te nemen en te begrijpen, zodat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen als Herbalife Member. Wij geloven dat het Sales en Marketingplan en de producten van Herbalife de beste in de industrie zijn. We geloven ook in onze Members en ondersteunen hen door samen te werken en de hoogst mogelijke ethische standaarden na te leven. Wij zijn toegewijd aan het behouden van de integriteit van Herbalife, zijn Sales en Marketingplan en het wereldwijde distributienetwerk van Members. Naar eigen absolute discretie kan Herbalife elke maatregel of sanctie opleggen waarvan gedacht wordt dat deze het best van toepassing is op enige breuk met de gedragsregels. Herbalife heeft ook het recht om naar eigen absolute discretie geheel of gedeeltelijk af te zien van enige vorm van een breuk met de regels die in deze sectie beschreven staan, of deze geheel of gedeeltelijk te vergeven. 

Inhoudsopgave 

Regel 1 Member worden en de Memberovereenkomst .......................................................................................................................... 4
Regel 2 Eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen ....................................................................................................................... 4
Regel 3 De minimumleeftijd van de Member ....................................................................................................................................... 5
Regel 4 Een individu kan slechts één Membership aangaan ............................................................................................................... 5
Regel 5 Gehuwd Member worden ......................................................................................................................................................... 5
Regel 6 Bedrijven en vennootschappen ................................................................................................................................................ 5
Regel 7 Member blijven ........................................................................................................................................................................ 6
Regel 8 Het gedrag van de Member ................................................................................................................................................. 7-8
Regel 9 Member zegt de overeenkomst op ........................................................................................................................................... 9
Regel 10 Verantwoordelijkheden van de Sponsor ................................................................................................................................... 9
Regel 11 Beschermen en onderhouden van de relatie tussen Sponsor en Member .............................................................................. 10
Regel 12 Afstaan, verkopen of overdragen van het Membership........................................................................................................... 10
Regel 13 Members die scheiden of uit elkaar gaan ....................................................................................................................... 11-13
Regel 14 Beschikking over een Membership ......................................................................................................................................... 13
Regel 15 Taken van de Supervisor ........................................................................................................................................................ 14
Regel 16 Producten aankopen ........................................................................................................................................................ 14-15
Regel 17 Verklaring van het maandelijkse verkoopvolume ................................................................................................................... 15
Regel 18 Equivalent volume ................................................................................................................................................................. 16
Regel 19 Ontvangstbewijzen voor de klant en het terugbetalingsbeleid .............................................................................................. 16
Regel 20 Royalty Overrides en bonussen .............................................................................................................................................. 17
Regel 21 Verkoopmethode voor Herbalife producten ............................................................................................................................ 18
Regel 22 Activiteiten en locaties .................................................................................................................................................... 18-20
Regel 23 Advertenties en reclame ........................................................................................................................................................ 21
Regel 24 Sponsoring en het aanbieden van de Business Opportunity ................................................................................................. 22
Regel 25 Het gebruik van handelsnamen, handelsmerken en logo's .................................................................................................... 23
Regel 26 Copyright op Herbalife materiaal .......................................................................................................................................... 24
Regel 27 Verkoopmateriaal en hulpmiddelen niet van Herbalife afkomstig ......................................................................................... 24
Pagina 42 Handhavingsprocedures ........................................................................................................................................................ 59
DSA Vereniging Directe Verkoop .................................................................................................................................................... 62 

Regel 1 Member worden en de Member overeenkomst 

Regel 1-A: Hoe wordt men Member

 Om Member van Herbalife te worden, dient de kandidaat gesponsord te worden door een actieve, erkende Herbalife-Member die te goede voet staat met Herbalife. De kandidaat moet het inschrijfformulier volledig invullen en zijn/haar aanvraag indienen bij Herbalife. De aanvraag voor Memberschip is beschikbaar met de aankoop van Herbalife's officiële Herbalife Member Pack (HMP) via de sponsorende Member of online op myherbalife.com. De enige vereiste aankoop om Member te worden, succesvol te zijn of vooruit te komen als een Member is een Herbalife Member Pack (HMP). De sponsorende Member dient de aanvrager de mogelijkheid te bieden de HMP te kopen, zonder enige aanpassing of winst voor de sponsor of de upline van de sponsor. 

Het is de taak van de Sponsor om de kandidaat een officieel Herbalife Member Pack (HMP) beschikbaar te maken en erop toe te zien dat de aanvraag voor Membership volledig en accuraat ingediend en dat het onmiddellijk wordt voorgelegd aan Herbalife International. 

In het geval van een online aanvraag zal het officiële Herbalife Member Pack direct door het bedrijf naar de aanvrager verzonden worden. Geen enkele aanvraag voor Membership mag ingediend worden tenzij de aanvrager een Herbalife Member Pack (HMP) heeft aangekocht. 

Herbalife behoudt zich het recht voor om een aanvraag goed te keuren of af te wijzen, zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden. 

De kandidaat is een officieel erkende Member zodra Herbalife de aanvraag heeft geaccepteerd en is ingevoerd in Herbalife's bestand. Tot dan, wordt de aanvrager een tijdelijke licentie verleend om Herbalife producten te kopen en verkopen. 

Regel 1-B: Aanvraag van een voormalig Member 

Voormalige Members en hun echtgeno(o)t(e) of andere personen die meewerken in het Membership en opnieuw een aanvraag willen indienen om Member te worden onder een andere Sponsor, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo dienen zij onder andere minimaal één (1) jaar inactief zijn geweest bij Herbalife in de periode die volgt op het opzeggen, of niet-betalen van de Jaarlijkse Membership bijdrage van het vorige Membership. Het niet naleven van deze regels zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de regels en voorschriften van Herbalife en zal worden gesanctioneerd, meestal door het beëindigen van het Membership. Zie regel 7-E Regel

 1-C: Gelijke kansen 

Herbalife biedt iedereen de mogelijkheid om deel uit te maken van het bedrijf, ongeacht maatschappelijke rang, geslacht, ras, nationaliteit, religieuze of politieke overtuiging of leeftijd, zolang de kandidaat minstens 18 jaar oud is en van rechtswege bekwaam wordt geacht om overeenkomsten aan te gaan. 

Regel 1-D: Adres van de kandidaat

 Het woonadres dat de kandidaat invult op het inschrijfformulier om Member te worden, moet gelegen zijn in een land of gebied waar Herbalife handel mag drijven. Die landen en gebieden staan vermeld op de website. 

Regel 1-D Het aangaan van schulden, het verkrijgen van een lening of het lenen van geld 

Herbalife ontmoedigt het aangaan van schulden om de zakelijke mogelijkheid aan te gaan, of de Herbalife onderneming te runnen. Members mogen andere Members (of potentiële Members) niet aanmoedigen om een lening aan te gaan of geld te lenen ten behoeve van hun Herbalife onderneming. Verder kunnen leden geen geld gebruiken in verband met hun Herbalife activiteiten, dat is uitgeleend of voor educatieve of andere specifieke doeleinden en die geen verband houden met de vestiging van een bedrijf. 

Regel 2 Eisen waaraan de kandidaten moeten voldoen 

Regel 2-A: Beperkte aankoopverplichtingen 

De enige kosten die verlangd kunnen worden van iemand die zich aanmeldt als Member zijn kosten voor de aankoop van een ongewijzigd Herbalife Member Pack (HMP). Geen andere eisen kunnen gesteld worden door de ofwel mogelijk toekomstige Members, ofwel door bestaande Members, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het volgende:
■■ Geen vereist behoud van een minimum aantal producten of materialen
■■ Geen vereiste aankoop van enige hoeveelheden materialen, producten of diensten, of ze nu door Herbalife geproduceerd zijn of niet
■■ Geen vereiste aankoop van toegangskaartjes voor het bijwonen van seminars, meetings of andere evenementen 

Herbalife's Member Pack mag niet gecombineerd worden met andere producten, diensten of materialen om een introductiepakket te vormen. Het enige introductiepakket is het officiële Herbalife Member Pack. 

Regel 2-B: Betalen voor informatie 

Behalve zoals beschreven in Business Methodes, regel 1-C "Geen vereiste aankoop behalve het Herbalife member Pack" in de "aanvullende gedragsregels" sectie) Een Member mag van een potentiële Member of kandidaat-Member geen enkele vorm van betaling eisen in ruil voor informatie of hulp om Herbalife Member te worden. Members mogen niet representeren of impliceren dat betalingen of aankopen vereist zijn (legaal, of bij wijze van uitvoerbaarheid te business te kunnen doen of succesvol te zijn, deel te nemen in de zakelijke mogelijkheid, training of online support te ontvangen. (Refereer aan Business Methodes, regel 1-C in de "Aanvullende gedragsregels" sectie in dit boek)  

Regel 2-C: Burger- en inwoner schap 

Een Member mag geen burger of inwoner zijn van Iran, Soedan, Cuba, Syrië, Noord Korea of de Oekraïense Krim.* 

De lijst met verboden landen kan aan veranderingen onderhevig zijn. De meest recente lijst vindt u op Myherbalife.nl 

Regel 3-A: De kandidaat moet minimaal 18 jaar oud zijn Een kandidaat moet minimaal 18 jaar oud zijn om Herbalife Member te kunnen worden en om handel te mogen drijven in Nederland. De minimumleeftijd verschilt van land tot land. Indien u de minimumleeftijd wilt weten voor andere landen, kunt u contact opnemen Distributeuren Services. Regel 3 De minimumleeftijd van de Member Regel 4-A: Eén Memberschip per persoon Een persoon kan slechts één Membership aangaan, onder één Sponsor. Een Member kan slechts in één Membership betrokken zijn. Hij/zij mag de Herbalife producten niet in de detailhandel verkopen, hij/zij mag niet rekruteren, geen reclame maken, geen opleiding geven, noch op welke wijze ook Herbalife helpen uitbouwen, tenzij in het kader van zijn/haar eigen Membership of als hij dit doet om zijn/haar eigen downline uit te bouwen. In dit laatste geval fungeert hij/zij als Sponsor. Dit geldt voor zowel de Member zelf als voor zijn/haar of haar echtgeno(o)t(e), zoals gedefinieerd in regel 5. Regel 4-B: De kandidaat/echtgeno(o)t(e) van de kandidaat of de persoon die meewerkt in het Membership is voormalig Member Als een voormalig Member en/of zijn/haar echtegeno(o)t(e) of een ander individu (zoals bepaald in regel 5) een aanvraag indient om Member te worden, zal zijn/haar aanvraag alleen behandeld worden indien aan de voorwaarden zoals beschreven staan in regel 7-E en de gedragsregels die daarop van toepassing zijn, is voldaan. In gevallen van een dubbel membership en andere gelijksoortige overtredingen, kan het de Member toegestaan worden door te gaan als Herbalife Member, maar dient dat te gebeuren in de juiste lijn van sponsoring, zoals bepaald door het Bedrijf in de gedragsregels. In de meeste gevallen wordt de downline van de organisatie van een verwijderd membership verschoven naar de rechtmatige lijn van sponsoring, met de Member. Regel 4-C: Definitie en sanctie van dubbel Membership Als een individu en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) meer dan één aanvraag indient om Member te worden, is het eerste Membership van de kandidaat bij Herbalife het enige geldige Membership. Als Herbalife constateert dat een individu een aanvraag tot Membership heeft ingediend of heeft samengewerkt met een andere Member terwijl hij/zij nog verbonden was door een vroeger Memberschap, kan Herbalife eenzijdig beslissingen nemen betreffende de geldigheid van beide overeenkomsten en eventuele stappen ondernemen tegen de betrokken Members en Sponsors. Een kandidaat die meer dan één aanvraag indient, kan volledig uitgesloten worden als Member. Regel 4 Een individu kan slechts één Membership aangaan Regel 5-A: Een echtpaar kan slechts één Membership aangaan. Gehuwde koppels kunnen slechts over één Membership beschikken, tenzij ze vallen onder de bepalingen van regel 5-D of 13-C. Ze mogen elkaar niet sponsoren. Deze regel geldt zowel voor echtparen die de aanvraag samen hebben ondertekend als voor echtparen waarvan slechts één van de partners een aanvraag indiende. Regel 5-B: Koppels die samen Member worden Echtparen die samen Member willen worden, mogen slechts één inschrijfformulier invullen en slechts één Membership aangaan. Ze vallen beiden onder dezelfde Sponsor. Regel 5-C: Een Member die gaat trouwen Als een Member trouwt en zijn/haar echtgeno(o)t(e) wil ook Member worden, moet de echtgeno(o)t(e) binnen hetzelfde Membership werken. Het is mogelijk om de naam van de echtgeno(o)t(e) toe te voegen aan Herbalife's bestand voor erkenningsdoeleinden. Regel 5-D: Twee Members die gaan trouwen Als twee afzonderlijke Members met elkaar trouwen, dan moet één van de echtgeno(o)t(e) zijn/haar Membership beëindigen en partner worden van zijn/haar echtgeno(o)t(e). Deze regel is niet van toepassing wanneer beide echtgenoten Supervisors zijn. In dat geval behouden ze elk hun Membership en blijven ze elk bij hun Sponsor. De regels om Member te blijven, blijven van toepassing. Regel 5-E: Verantwoordelijkheid voor individuen die een Member helpen bij zijn/haar werkzaamheden Als een ander persoon een Member helpt bij zijn/haar werk, als die met de Member verschijnt op bijeenkomsten van Herbalife, of de indruk wekt dat hij/zij de Member bijstaat, als hij/zij over hun inkomsten of omzet bij Herbalife praat, of aan Herbalife vraagt om hem/haar te erkennen als meewerkend aan het Membership, dan is de Member die de aanvraag voor het Membership indiende, verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat die andere persoon alle regels en voorschriften voor Herbalife Members naleeft. Herbalife kan eenzijdig beslissingen nemen over het uitstippelen en toepassen van dit beleid. Regel 5-F: Aansprakelijkheid van gehuwde Members Twee (2) gehuwde Members die samen een Membership uitoefenen, zijn samen verantwoordelijk en aanvaarden samen aansprakelijkheid voor en zijn samen gebonden door elke daad of verzuim van één van beide Members. Elke betaling van Herbalife aan één van beide Members, wordt beschouwd als een betaling aan beide Members. Regel 5 Gehuwd Member worden Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 5 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 7-A: Geldigheid van het Membership is één jaar Een Membership is geldig wanneer Herbalife het aanvaardt. Er dient geen bijdrage betaald te worden om het Membership te verkrijgen. Het Membership blijft geldig totdat de overeenkomst wordt beëindigd of de Member zijn Membership opzegt. Regel 7-B: Jaarlijkse Membership bijdrage voor verwerking Herbalife zal de Member van organisatietools voorzien die hiervoor een Jaarlijkse Membership bijdrage betalen (momenteel EUR 78.65 incl. kosten voor Supervisors, en EUR 10.89 incl. kosten voor Members). Deze diensten zijn beperkt tot het (onder) houden van kortingstarieven, organisatierapporten en kwalificatiestatus. Members mogen geen Jaarlijkse Membership bijdrage betalen voor hun downline. Regel 7-C: Goedkeuring van de bijdrage voor administratiekosten Herbalife behoudt zich het recht voor om een bijdrage voor administratiekosten van een Member te weigeren zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden. Als Herbalife de bijdrage weigert, is het Membership niet meer geldig en verliest de Member al zijn/haar rechten als Member. Wanneer de Member zijn/haar bijdrage al had betaald, wordt deze teruggestort, tenzij de Member nog schulden had bij Herbalife. Herbalife brengt de Member er schriftelijk van op de hoogte dat zijn/haar bijdrage geweigerd werd. Contacteer Distributeuren Services voor advies over van toepassing zijnde bijdragen. Regel 7-D: De bijdrage voor administratiekosten niet betalen Indien een Member de Jaarlijkse Membership bijdrage voor verwerking niet betaald heeft op de vervaldag, behoudt Herbalife zich het recht om te stoppen met het bijhouden van geautomatiseerde rapporten. Bovendien, als de Member deze bijdrage niet voldoet, zal hij/zij bovendien geacht worden zijn/haar Memberstatus op te geven en daarbij verliest hij/zij ook alle rechten/privileges en recht op royalty overrides en bonussen. Regel 7-E: Een Member wil opnieuw toetreden Iedere Member die de relatie met Herbalife beëindigt danwel kwijtraakt als gevolg van het niet tijdig betalen van de Jaarlijkse Membership bijdrage of de deelname in een Membership beëindigt, dient een wachttijd in acht te nemen van minimaal één (1) jaar alvorens hij/zij opnieuw Member kan worden onder een andere Sponsor of kan deelnemen in een ander Membership. Hij/zij kan geen Member worden onder een andere sponsor of deelnemen aan een ander Membership tenzij zowel de Member als zijn/ haar partner of een ander persoon die meewerkt aan het Membership, geen enkele activiteit als Member heeft ontplooid in de vereiste wachttijd van minimaal één (1) jaar vanaf de datum van uitschrijving, schorsing of beëindiging van het oorspronkelijke Membership. In deze periode van één jaar mag de Member geen enkele activiteit als Member hebben uitgeoefend, wil hij/zij in aanmerking komen om opnieuw te worden toegelaten als Member of als deelnemer in enig Membership. Dat betekent dat noch de Member, noch zijn/haar echtgeno(o)t(e) of ander persoon die meewerkt in het Membership gedurende dat jaar: ■ op welke manier dan ook betrokken mogen zijn geweest bij Herbalife ■ Herbalife producten mogen kopen, tenzij voor eigen gebruik en die bovendien worden aangekocht tegen de volle directe verkoopsprijs ■ producten, literatuur of materiaal van Herbalife mogen verkopen ■ de rol van Sponsor op zich mogen nemen of iemand de kans bieden om Herbalife Member te worden ■ mogen deelnemen aan cursussen of meetings van Herbalife, hetzij georganiseerd door Herbalife zelf, hetzij georganiseerd door een Member ■ niemand mogen stimuleren, helpen of steunen om Herbalife Member te worden. Schending van deze wachttijd kan resulteren in heractivering van het originele Membership en/of verlenging van de wachttijd. De periode van inactiviteit wordt als volgt berekend: Voorbeeld 1 - Member schrijft zich uit ■ Inschrijfdatum is 5 december 2012 ■ Uitschrijving is effectief vanaf 28 augustus 2013 ■ De wachttijd voor deze Member is van 28 augustus 2013, t/m 27 augustus 2014. ■ Deze Member komt in aanmerking om een nieuw Member Inschrijfformulier te tekenen onder een andere sponsor vanaf 28 augustus 2014. Wanneer een Member de Jaarlijkse Membership bijdrage niet heeft betaald ten tijde van zijn/haar inschrijfdatum en ook geen brief van uitschrijving heeft verstuurd gaat Herbalife er van uit dat het Membership beëindigd is op de datum van het jubileum. De Member blijft verantwoordelijk voor het toepassen van de wachttijd. Voorbeeld 2 - De Member schrijft zich niet officieel uit en/of betaalt de Jaarlijkse Membership bijdrage niet ■ Inschrijfdatum is 5 december 2012 ■ Jaarlijkse Membership bijdrage moet betaald worden op 5 december 2013 (jubileum datum) ■ Als de bijdrage niet betaald is, zal de wachttijd voor deze Member van 5 december 2013 tot 4 december 2014 zijn. Regel 7 Member blijven Regel 6-A: Alleen natuurlijke personen kunnen Member zijn Herbalife gaat enkel in op aanvragen om Member te worden die werden ingediend door individuen. Aanvragen van vennootschappen of partnerships worden niet behandeld. Als ze daarvoor een geldige zakelijke reden hebben, mogen Members wel verzoeken dat hun inkomsten uit de verkoop van Herbalife producten worden uitbetaald per cheque, uitgeschreven op naam van het bedrijf of de vennootschap. Dit moeten ze evenwel schriftelijk aanvragen bij Distributeuren Services. Het Membership blijft echter op naam van de natuurlijke persoon en het is de natuurlijke persoon die op zijn/haar inkomsten uit de verkoop van Herbalife producten zal worden belast. Regel 6 Bedrijven en vennootschappen 6 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 8-A: Franchises of exclusieve handelsgebieden Een Member mag nooit verklaren of impliceren dat er binnen het Sales & Marketing Plan van Herbalife ruimte is voor franchises of exclusiviteitsrechten voor een bepaald gebied. Een Member noch de echtgeno(o)t(e) van een Member noch enig ander persoon die helpt bij een Membership zal direct of indirect (via of door middel van een persoon, entiteit of kunstmatigheid) enige Herbalife-activiteiten voeren met een individu welke (i) een inwoner is (of waarvan de Member redenen heeft te geloven dat deze dat is) van Iran, Soedan, Cuba of NoordKorea; of (ii) woonachtig is in, of zakelijke activiteit voert vanuit, Iran, Soedan, Cuba of Noord-Korea; of (iii) waarvan gedacht wordt dat deze betrokken is bij verkopen aan inwoners van, of mensen woonachtig in, Iran, Soedan, Cuba of Noord-Korea. Zakelijke activiteiten behelzen, maar zijn niet beperkt tot: ■■ het promoten van de zakelijke mogelijkheid van Herbalife; ■■ het sponsoren van Herbalife Members; ■■ het promoten of verkopen van Herbalife-producten; of ■■ anderen aanmoedigen te doen wat deze regel verbiedt Schending van deze regel zal leiden tot het beëindigen van het Membership. Regel 8-B: Aanzetten tot het verkopen van andere producten en diensten Tijdens een Membership, en gedurende een jaar daarna, mag noch de Member noch zijn/haar echtgenoot, of een andere persoon die helpt bij een Membership, direct of indirect (via of door middel van een persoon, entiteit of kunstgreep) enige Herbalife Member of Herbalife klant waarvan hij/zij zich bewust werd in de loop van zijn/haar Herbalife Membership, werven, promoten, sponsoren of rekruteren om bij een ander MultiLevel-Marketing of direct verkoop bedrijf lid te worden, om dat bedrijf te promoten, producten ervan te kopen of verkopen, of om deel te nemen als een verkoper of anderszins, noch zullen zij anderen aanmoedigen om te doen wat is niet toegestaan onder deze regel. Overtreding van deze regel kan leiden tot beëindiging van het Membership. Regel 8-C: Verbod om andere organisaties te associëren met Herbalife Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, maakt Herbalife geen onderscheid ten aanzien van geslacht, ras, religieuze overtuiging of politieke voorkeur om het Membership aan iemand toe te kennen. Wij geloven in het recht op eigen mening en de vrijheid om te kiezen. Daarom mogen Herbalife Members geen reclame maken voor of praten over andere bedrijven, organisaties of individuen of het personeel en de Members van die bedrijven of organisaties aanprijzen, wanneer zij de Herbalife producten verkopen, nieuwe Members aantrekken of hun organisatie of andere Members opleiden. Ze mogen ook geen literatuur of ander materiaal verspreiden over religieuze, politieke, commerciële of sociale organisaties of individuen, noch mogen ze literatuur of materiaal verspreiden dat een verband suggereert tussen Herbalife en een andere organisatie. Bijeenkomsten van Herbalife mogen niet gebruikt worden als forum om persoonlijke overtuigingen te verkondigen of om andere organisaties, bedrijven, evenementen of individuen te promoten. Regel 8-D: Zakelijke activiteiten in landen waar Herbalife niet actief is In elk land of gebied dat Herbalife International heeft opengesteld om handel te drijven, mogen Members Herbalife producten verkopen. Members kunnen inbreuk plegen op de regels van Herbalife in welk ander land of gebied dan ook waar Herbalife niet actief is door onder andere: Herbalife producten verkopen, pogingen ondernemen om producten of het Sales & Marketing Plan te verspreiden registreren, Members sponsoren, reclame maken, meetings organiseren of Herbalife promoten op welke manier dan ook. Zulke acties zijn ten strengste verboden. Een Member die deze regel niet naleeft, kan Herbalife schade berokkenen of toekomstige projecten van Herbalife in gevaar brengen. De betrokken Member kan bestraft worden. Hij/zij riskeert onder andere financiële sancties, een langdurige schorsing of het beëindigen van zijn/haar Membership. Regel 8-E: De lokale wetten naleven Members moeten de lokale en nationale wetten naleven die van toepassing zijn op hun activiteiten voor Herbalife. De Members dienen dus niet alleen de wetten na te leven van het land waar ze wonen, maar ook die van de landen of gebieden waar ze handeldrijven in het licht van Herbalife's International Sponsoring. Zij mogen niets ondernemen wat het imago of de naam van Herbalife kan schaden. Regel 8-F: Oneerlijke verkooppraktijken Een Herbalife Member mag zich niet laten verleiden tot agressieve verkooptechnieken. Hij/zij dient zich altijd voorbeeldig te gedragen. Wanneer hij/zij de Herbalife producten voorstelt, moet hij/zij eerlijk en volledig zijn en informatie verschaffen over het gebruik van de producten. Op het label moeten eventuele voorzorgsmaatregelen vermeld staan en de producten moeten vergezeld zijn van de bijhorende literatuur. Regel 8 Het gedrag van de Member ■■ Deze Member komt in aanmerking voor het tekenen van een nieuw inschrijfformulier onder een andere sponsor vanaf 5 december 2014. Elke voormalig Member of voormalig deelnemer in een Membership die opnieuw Member wil worden onder een andere Sponsor, moet Herbalife laten weten dat hij/zij vroeger Member is geweest en waarom hij/zij het Membership of de deelname in een Membership heeft beëindigd. Herbalife behoudt zich het recht voor om een Membership eenzijdig op te zeggen als de Member heeft nagelaten om Herbalife op de hoogte te brengen van zijn/ haar vorig Membership. Als de Member opnieuw Member wil worden onder zijn/haar oorspronkelijke Sponsor, hoeft hij/zij geen wachtperiode in acht te nemen, op voorwaarde dat zijn/haar Sponsor nog steeds tot de oorspronkelijke organisatie behoort, dat de Member over een Herbalife Member Pack (HMP) beschikt en dat hij/zij een nieuwe aanvraag indient of de achterstallige Jaarlijkse Membership bijdrage(n) betaald. Regel 7-F: Member regelt zelf de betaling van zijn/haar Jaarlijkse Membership bijdrage voor administratiekosten Herbalife zal (waar mogelijk) de Members schriftelijk op de hoogte stellen dat de datum nadert waarop ze hun Jaarlijkse Membership bijdrage moeten betalen. Herbalife stuurt dan een brief naar het laatst bekende adres van de Member. Toch is het de taak van de Member om ervoor te zorgen dat zijn/haar bijdrage elk jaar is betaald op de jubileumdatum van zijn/haar aanvraag. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 7 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 8-G: Onafhankelijke Members Alle Herbalife Members zijn onafhankelijke ondernemers. Zij mogen onder geen beding verklaren of impliceren dat zij bij Herbalife International in loondienst zijn of een kantoor van Herbalife zijn of werken bij één van de kantoren. Het gebruik van woorden als 'werknemer', 'agent' of 'handelsvertegenwoordiger' mondeling of op papier, visitekaartjes of andere gedrukte documenten is ten strengste verboden. Regel 8-H: Valse of misleidende informatie Een Member zal nooit opzettelijk valse of misleidende informatie verstrekken aan en/of over Herbalife. Members dienen Herbalife te informeren over alle veranderingen die verband houden met hun Herbalife onderneming, zoals BTW registratie. Regel 8-I: Naam en imago van Herbalife hoog houden Geen enkele Member zal iets doen (of het nu rechtstreeks te maken heeft met het Membership of niet) waarvan Herbalife bepaalt, naar eigen absolute discretie, dat schadelijk is of zou kunnen zijn voor de reputatie of het imago van het Bedrijf, zijn producten, Members, handelsmerken, handelsnamen of goodwill. Regel 8-J: Herbalife schadeloos stellen Behoudens de andere rechten van Herbalife, die in deze gedragsregels of in andere regels en voorschriften van Herbalife beschreven worden, moeten de Members Herbalife schadeloos stellen voor alle acties, claims, eisen, vervolgingen, boetes, straffen en de kosten daarvan (met inbegrip van de proceskosten voor Herbalife) die rechtstreeks of indirect het gevolg zijn van inbreuk op wetten of voorschriften waaraan de Member onderworpen is bij het uitoefenen van zijn/haar Membership. Als een Member het slachtoffer wordt van schade, uitgaven, verliezen of kosten die al dan niet rechtstreeks het gevolg zijn van een daad, verzuim of verklaring van een andere Member, kan Herbalife voor de getroffen Member niet aansprakelijk gesteld worden. Regel 8-K: De gedragsregels naleven De Members moeten al deze gedragsregels en beleidslijnen voor Members en alle andere regels en voorschriften van Herbalife naleven. Ze moeten ook de correcties op deze regels en bijlagen in acht nemen en zich houden aan de aanbevelingen, richtlijnen, procedures of instructies die Herbalife geregeld verspreidt. Regel 8-L: Inbreuken op de gedragsregels Wanneer een Member inbreuk pleegt op deze gedragsregels of op welke regels, voorschriften, procedures of instructies dan ook die werden opgelegd door Herbalife, heeft Herbalife het recht om waar nodig, naar eigen goeddunken stappen te ondernemen, die onder andere kunnen leiden tot het opschorten van het recht om producten aan te kopen, het intrekken van de inkomsten, geldboetes of het beëindigen van het Membership. Regel 8-M: Inbreuken op de gedragsregels rapporteren Members hebben de plicht en de verantwoordelijkheid om elke inbreuk op de gedragsregels voor Members of schendingen van andere regels en voorschriften van Herbalife onmiddellijk te melden aan Herbalife. Regel 8-N Sales & Marketing Plan manipulatie en onjuiste inschrijvingen Bij alles wat ze doen moeten Members zich houden aan de Herbalife gedragsregels en beleidslijnen voor Members en het Marketing en Compensatieplan zoals beschreven in officiële Herbalife literatuur. Het is verplicht u op de juiste manier in te schrijven om Member te kunnen worden, dit is ook essentieel voor een goede toepassing van het Sales & Marketing Plan. ■■ Om Herbalife Member te worden, moet een aanvrager gesponsord worden door een Herbalife Member. ■■ De aanvrager en de inschrijver moeten het formulier volledig invullen (inclusief de naam van de Sponsor, telefoonnummer en Herbalife ID nummer) ■■ Een kopie van de inschrijving moet na invullen aan de aanvrager gegeven worden. ■■ De inschrijving dient onmiddellijk naar Herbalife gestuurd te worden. ■■ Een frauduleuze of onwettige inschrijving van een Member is verboden. Voorbeelden van frauduleuze of onwettige inschrijvingen zijn: - het invullen van het inschrijfformulier met valse of misleidende informatie, - het inschrijven van iemand onder valse beloften die de Regels van het Sales & Marketing Plan schenden, zoals het beloven aan de nieuwe Member dat de Sponsor klanten of Members voor de nieuwe Member zal aanleveren zodra hij of zij Member is geworden. Andere gevallen van Sales & Marketing Plan manipulatie zijn: ■■ Het aankopen van producten onder de naam van een andere Member, op een andere manier dan toegestaan in de Regels. ■■ Het aankopen van producten enkel met als doel verder te komen in het Sales & Marketing Plan, zonder rekening te houden met het doel van de verkoop aan klanten binnen een redelijke tijdsperiode. ■■ Het ontmoedigen van downline Members bestellingen te plaatsen met als doel dat de upline van het Sales & Marketing Plan profiteert. ■■ Het versturen van valse informatie naar Herbalife. ■■ Het Sales & Marketing Plan staat Members toe hun non-Supervisor downline volume, plus hun eigen volume mee te laten tellen als hun totaalvolume voor kwalificatiedoelen. Echter, het adverteren of publiekelijk promoten, met als doel prospects over te halen een vergadering bij te wonen of Member te worden of met elk ander doel van het inschrijven van nieuwe leden onder elkaar wanneer zij niet of nauwelijks contact met elkaar hebben, wordt als manipulatie van het Sales & Marketing Plan beschouwd. ■■ Het leren of aanmoedigen van een ander persoon om de Regels van het Sales & Marketing Plan te manipuleren Onjuiste inschrijvingspraktijken en andere pogingen om het Sales & Marketing Plan te manipuleren worden beschouwd als serieuze schendingen en zullen leiden tot zware sancties en boetes inclusief, maar niet beperkt tot, het verlies van verdiensten en kwalificaties van het Membership alsook iemand die betrokken is (direct of indirect) bij zulke activiteiten of bij het leren of aanmoedigen van het betrokken raken bij dit soort activiteiten. 8 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 8-O: Verboden landen Een Member mag geen burger of inwoner zijn van Iran, Soedan, Cuba, Syrië, Noord Korea of de Oekraïense Krim.* Evenmin mag een Member direct of indirect (met behulp of door middel van een persoon, entiteit of andere omweg) zakelijke Herbalife activiteiten ondernemen met een individu waarvan de Member reden heeft om aan te nemen dat deze: (I) een burger is van Iran, Soedan, Cuba, Syrië, Noord Korea of de Oekraïense Krim.* (onafhankelijk van diens woonplaats); (II) een inwoner is van, of een bedrijf voert in Iran, Soedan, Cuba, Syrië, Noord Korea of de Oekraïense Krim.*; of (III) zich bezighoudt met de verkoop aan burgers of inwoners van Iran, Soedan, Cuba, Syrië, Noord Korea of de Oekraïense Krim*. Zakelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: • Het promoten van de zakelijke mogelijkheid van Herbalife; • Het sponsoren van Members; of • Het promoten of verkopen van Herbalife® producten. Het overtreden van deze regel zal resulteren in een beëindiging van het Membership. * De lijst met verboden landen kan aan veranderingen onderhevig zijn. De meest recente lijst vindt u op Myherbalife.nl Regel 9-A: Procedure om de Overeenkomst op te zeggen Een Member kan te allen tijde zijn/haar Membership opzeggen door een ondertekende brief te sturen aan Distributeuren Services, waarin hij/zij duidelijk vermeldt dat hij/zij opzegt als Member. Het Membership eindigt op het moment dat Herbalife de beëindigingsbrief ontvangen en goedgekeurd heeft. Herbalife zal de beëindiging van het Membershipschriftelijk bevestigen. Als Herbalife geen beëindigingsbrief ontvangt of als niet aan alle voorwaarden werd voldaan, blijft Herbalife de Member beschouwen als Member. Regel 9-B: 90 dagen om te beslissen Als een Member binnen de 90 dagen na zijn/haar aanvraag beslist om zijn/ haar Membership op te zeggen, moet hij/zij een ondertekende brief sturen aan Herbalife. Hij/zij mag dan (1) zijn/haar officiële Herbalife member Pack (HMP) terugbezorgen aan Herbalife ongeacht of deze in verkoopbare staat is, en (2) ongeopende, ongebruikte en verkoopbare producten en verkoop materialen die de Member heeft aangeschaft van Herbalife of zijn/haar sponsor of upline Supervisor vanaf het moment dat hij of zij Member werd, terugbezorgen aan Herbalife. De terugbetaling zal gedaan worden voor de netto prijs die de Member heeft betaald voor de producten en materialen die hij of zij terugstuurt welke in overeenstemming zijn met deze twee vereisten. Om het terugsturen van de hierboven gespecificeerde items te initiëren, gelieve contact op te nemen met de afdeling Distributeuren Services. Voor Members die na 90 dagen hun aanvraag wensen op te zeggen, gelieve regel 9-F: terugkopen van resterende voorraad, in acht te nemen. Regel 9-C: Opnieuw Member worden na het beëindigen van het Membership Als de beëindigingsbrief eenmaal is goedgekeurd, mogen de Member en de echtgeno(o)t(e) of andere persoon die meewerkt in het Membership minstens één (1) jaar lang niets doen met Herbalife. Na dit jaar mogen ze opnieuw een aanvraag indienen om Member te worden. Zie regel 7-E voor meer details. Regel 9-D: Aansprakelijkheid voor openstaande schulden Een Member die zijn/haar Membership heeft opgezegd wordt niet ontheven van openstaande schulden bij Herbalife, noch van de verplichtingen die hij/zij nog moet vervullen als gevolg van een inbreuk die hij/zij heeft gepleegd op de gedragsregels of op andere regels of voorschriften waaraan Members onderhevig zijn. Regel 9-E: Beëindiging door echtgeno(o)t(e) Indien een van de echtgenoten in een Membership zijn/haar Membership beëindigt, onafhankelijk van het feit of de echtgeno(o)t(e) mede-Member was, behoudt Herbalife zich het recht voor om het Membership volledig te beëindigen als de activiteiten van de opzeggende Member de reputatie van Herbalife of de producten aantast, schade toebrengt of verzwakt. Regel 9-F: Terugkopen van resterende voorraad Een Member die zijn Membership beëindigt, mag resterende producten en verkoopmaterialen die ongeopend en in verkoopbare staat zijn, onder bepaalde voorwaarden terugsturen voor terugkoop als de producten niet langer dan 12 maanden geleden aangekocht bij Herbalife werden en de Member een bewijs van aankoop kan overleggen. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan zal de Member aanwijzingen krijgen hoe de producten aan Herbalife geretourneerd kunnen worden vergezeld van, indien van toepassing, gegevens met betrekking tot de 10-klanten/70% regel. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, en na ontvangst van de producten en bescheiden zal terugbetaling aan de Member plaatsvinden. Herbalife zal alle bedragen aan royalty's, commissies, productiebonussen en andere verdiensten of voordelen die over de geretourneerde producten zijn betaald, in mindering brengen bij de desbetreffende Members en zo nodig kwalificaties aanpassen. Members die binnen 90 dagen na acceptatie van het Membership hun aanvraag wensen stop te zetten, gelieve te refereren aan Regel 9-B: 90 dagen om te beslissen. Regel 9 Member zegt de Overeenkomst op Regel 10-A: Herbalife bijeenkomsten bijwonen Een Member zal op de hoogte blijven van bijeenkomsten en waar gepast, zijn persoonlijk gesponsorde Members aanmoedigen Herbalife bijeenkomsten en trainingen bij te wonen en deel te nemen aan alle evenementen die gesponsord worden door Herbalife. Regel 10-B: Een sponsorende Member kan zich niet kwalificeren tot Supervisor Als een Member, die nog niet is gekwalificeerd tot Supervisor, een andere Member sponsort die eerder Supervisor wordt dan hij/haar zelf, dan geldt het volgende: 1. De Sponsor krijgt één jaar de tijd om zich te kwalificeren tot Supervisor. Deze periode gaat in op de dag dat de Member die hij/zij gesponsord heeft Supervisor wordt. 2. Slaagt de Sponsor er niet in om zich in dat jaar te kwalificeren tot Supervisor, dan promoveert de gesponsorde Supervisor en wordt de eerstvolgende volledig gekwalificeerde Supervisor in die organisatie van zijn/haar Supervisor. Regel 10 Verantwoordelijkheden van de Sponsor Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 9 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 12-A: Niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herbalife Het succes van Herbalife en de voordelen, rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een samenwerking met Herbalife, hangen af van de persoonlijke inzet van de Member. Het verkopen, afstaan of overdragen van rechten of belangen in een Membership is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofdkantoor van Herbalife in Los Angeles (Californië, USA). Een dergelijk verzoek zal worden doorgestuurd aan Distributeuren Services die het verzoek dan uit naam van de Member voorlegt, op voorwaarde dat Herbalife alle vereiste documenten ontvangen heeft. Regel 12-B: Een Membership kan alleen worden overdragen of afgestaan aan een Member die niet verbonden is met Herbalife Een Membership kan enkel worden afgestaan aan een persoon die nog geen Herbalife Member is. Als de persoon die het Membership wil overnemen een voormalig Herbalife Member is, dan dient hij/zij aan alle eisen voldoen die Herbalife stelt aan een voormalige Member die een nieuwe aanvraag wil indienen om Member te worden. Regel 12-C: Het behoud van status en voordelen Als een Member succesvol is, is dat dankzij hem/haar zelf, dus is het logisch dat de status en de voordelen van een Member niet automatisch verbonden blijven aan het Membershipindien Herbalife een overdracht van een Membership zou goedkeuren. De nieuwe eigenaar van het Membership zal zich misschien moeten kwalificeren of een opgelegd minimumbedrag aan inkomsten moeten binnenkrijgen nadat de overdracht van het Membership is goedgekeurd. Zo kan Herbalife van hem/haar verlangen dat hij/zij de status van Supervisor of TAB Team verwerft, lid wordt van het TAB Team of zich kwalificeert voor bepaalde rechten van een Member, bijvoorbeeld het recht op vakantie. Regel 12-D: Regel om opnieuw Herbalife Member te worden Als de Member die zijn/haar Membership heeft overgedragen of afgestaan opnieuw Member wil worden, dient hij/zij een wachtperiode van één (1) jaar in acht nemen, zoals beschreven in regel 7-E, vóór hij/zij opnieuw een aanvraag voor het Membership kan indienen. Herbalife behoudt zich het recht voor zijn/haar nieuwe aanvraag af te wijzen zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden. Regel 12 Afstaan, verkopen of overdragen van het Memberschip Regel 11-A: Veranderen van Sponsor De relatie tussen Sponsor en Member is de basis van het Sales & Marketing Plan van Herbalife. Daarom worden de rechten van de Sponsor beschermd door de principes en de regels van Herbalife. Herbalife is ervan overtuigd dat het veranderen van Sponsor veelal alleen maar nadelige gevolgen kan hebben voor de integriteit van het bedrijf, hierom wordt een overstap ten stelligste afgeraden. Er zijn slechts enkele gevallen waarin een dergelijke overstap kan worden toegelaten en dan nog kan Herbalife in absolute discretie beslissen. Regel 11-B: Aanzetten tot het veranderen van Sponsor Ter bescherming van de Sponsor mag een Member zich niet mengen in de relatie tussen een andere Member en zijn/haar Sponsor. Een Member mag een andere Member, direct of indirect, niet aanbieden, aanmoedigen, verzoeken of op een andere manier beïnvloeden om van Sponsors of lijn van Sponsoring te veranderen. Regel 11-C: Aanvraag om te veranderen van Sponsor Een Member die wil veranderen van Sponsor moet een verzoek tot wijziging indienen bij Distributeuren Services. Herbalife zal een ontheffing moeten krijgen van zijn/haar Sponsor en elke upline Members, tot en met de drie actieve supervisors die royalty overrides ontvangen, alsook van de actieve upline GET, Millionaire en President Team leden. Wanneer Herbalife over al deze informatie beschikt, wordt zijn/haar verzoek behandeld. Het feit dat deze voorwaarden zijn vervuld, betekent niet dat Herbalife het verzoek automatisch zal goedkeuren. Uiteindelijk moet het hoofdkantoor van Herbalife in Los Angeles (Californië, USA) toestemming geven om dit verzoek goed te keuren. Herbalife kan het verzoek goedkeuren of verwerpen zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden. Als het verzoek wordt goedgekeurd mag de Member zijn/haar downline of een deel ervan niet meenemen naar zijn/haar nieuwe Membership. Als het verzoek wordt verworpen en de Member nog steeds wil veranderen van Sponsor, dan zal hij/zij zijn/haar Membership moeten beëindigen en zullen zowel hij/zij als de echtgeno(o)t(e) of andere persoon die meewerkt in het Membership één (1) jaar na de datum waarop het Membership effectief beëindigd is moeten wachten voordat ze een nieuwe aanvraag kunnen indienen om Member te worden. Zie regel 7-E voor meer details over het beëindigen van het Membership en het opnieuw toetreden als Member. Herbalife kan in absolute discretie beslissen of aan de voorwaarden is voldaan om hen opnieuw toe te laten als Member. Herbalife kan een Member die zijn/haar Membership beëindigt niet garanderen dat zijn/haar aanvraag om Member te worden weer zal worden goedgekeurd. Regel 11-D: Sancties voor het niet-reglementair veranderen van Sponsor Herbalife mag naar eigen goeddunken op haar stappen terugkomen wanneer ze een aanvraag heeft goedgekeurd van een voormalige Member waarvan later blijkt dat de echtgeno(o)t(e) niet volledig inactief is geweest tijdens de wachtperiode van één (1) jaar, volgend op de opzegging of nietbetaling van de Jaarlijkse Membership bijdrage. Ook als zou blijken dat een voormalige Member Herbalife niet op de hoogte heeft gebracht van zijn/haar vorig Membership of niet alle voorwaarden had vervuld - zoals beschreven in deze gedragsregels - toen hij/zij of zijn/haar Membership niet verlengde, mag Herbalife haar goedkeuring weer intrekken. Als Herbalife ontdekt dat een voormalige Member de regels niet heeft nageleefd die betrekking hebben op de bescherming van de Sponsors en daardoor haar goedkeuring van de nieuwe aanvraag van deze Member moet intrekken, mag zij naar eigen goeddunken stappen ondernemen en eventueel sancties opleggen. Deze sancties kunnen inhouden dat alle gesponsorde Members van het nieuwe Membershipmoeten terugkeren naar de oorspronkelijke organisatie, dat de Member die in de fout is gegaan een boete moet betalen, dat hij/zij geschorst wordt en dat zijn/haar Membership beëindigd wordt. Regel 11 Beschermen en onderhouden van de relatie tussen Sponsor en Member 10 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Een vereiste van Herbalife aan Members die scheiden of uit elkaar gaan (of wanneer zij in dit proces zijn) is dat Members een business opbouwen los van het originele Membership, zodat de downline, het volume en verdiensten verkregen na de scheiding correct kunnen worden toebedeeld aan het nieuwe, afzonderlijke, individuele Membership (hierna genoemd "individueel Membership"). Dit is van belang omdat Herbalife het originele Membership niet uiteen kan halen door de downline over te zetten naar één of elk van de partijen. Daarom is het begeleiden van de downline organisatie van het originele Membership een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wanneer een Member in het proces van uit elkaar gaan of een scheiding is (hierna genoemd als "scheiding"), dient de Member er zorg voor te dragen dat de belangen van het Membership en de sponsor niet in het gedrang komen. Regel 13-A Opzetten nieuw Memberschip Om de Herbalife business voort te kunnen zetten, tijdens of na de scheiding, dient elk persoon de volgende documenten te overleggen: ■■ Getekende en genotariseerde "Divorce policy" ■■ Een kopie van uitspraak van de rechtbank (beschikking). ■■ Een nieuw ingevuld en ondertekend inschrijfformulier voor Membership in eigen naam, sponsorgegevens zijn gelijk aan het originele Memberschip. ■■ Een nieuw ingevuld en ondertekend aanvraagformulier TAB Team Productie Bonus, op het Member ID van het individuele Membership (alleen voor TAB Team niveau Memberships) Regel 13-B Verwijderen van de naam van de echtgeno(o)t(e) / Transfer naar aanleiding van een scheiding. Wanneer een Member de naam van een echtgeno(o)t(e) wil laten verwijderen naar aanleiding van een scheiding, dient Herbalife het door beiden ondertekend formulier "Remove Spouse" te ontvangen. Wanneer beiden overeenkomen het gehele belang in het Membership naar één persoon over te dragen, dient elk persoon het "Divorce Policy Transfer Request" formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier dient ook getekend te worden door een notaris. Als het overdragen of verwijderen van de naam is opgedragen door de rechtbank, dient Herbalife een kopie van de uiteindelijke uitspraak van de rechtbank, waarin dit staat aangegeven, te ontvangen. Regel 13-C Member worden onder een ander sponsor of meewerken in een ander Memberschip. Tijdens de scheiding, mogen beide partijen geen andere business beginnen of ondersteunen (niet alleen, of uit naam van iemand anders) dan onder hun originele sponsor. Het is ook voor de echtgeno(o)t(e) niet toegestaan om een nieuw inschrijfformulier voor Membership onder een andere sponsor te tekenen, tenzij aan de periode van inactiviteit van één (1) jaar, zoals vermeld in regel - regel 7-E 'Een Member wil opnieuw toetreden' is voldaan na de uiteindelijke uitspraak en de Member heeft voldaan aan alle vereisten en regels die hieraan verbonden zijn. Regel 13-D Het recht om een Membership voort te zetten onder dezelfde sponsor Members die zijn gescheiden (of getrouwde Members die uit elkaar zijn) dienen aan een Herbalife business te werken die opzichzelfstaand is en los van de echtgeno(o)t(e). Daarnaast dient deze te zijn ingeschreven onder de originele sponsor, met goedkeuring van en eigen absolute discretie van Herbalife. Na ontvangst van de documenten zoals beschreven in regel 13-A (Opzetten nieuw Membership), zal Herbalife de aankoopprivileges van het originele Membership deactiveren, en dient elke partij de Herbalife business, sponsoren en plaatsen van orders, onder het individuele Members ID nummer voort te zetten. De individuele Memberschips zullen de status van het originele Membership krijgen - Supervisor, World Team, of TAB Team (TAB Team Members dienen het aanvraagformulier TAB Team Productie Bonus opnieuw in te sturen). Ieder persoon mag alleen Members sponsoren en orders plaatsen onder het nieuwe ID nummer en dient er voor te zorgen dat de downline organisatie de juiste ondersteuning krijgt zoals omschreven in Regel 10 Verantwoordelijkheden van de sponsor. Veranderingen aan het originele Membership via het internet worden niet toegestaan. Regel 13-E Vereisten om te verdienen, erkenning en evenementen Totaal volume: Elk individueel Membership krijgt volumepunten toegekend van het individuele Membership plus volumepunten van het originele Memberschip. Het recht op Royalty verdiensten, kwalificaties, herkwalificatie en/of Productiebonus worden aan de hand hiervan bepaald. Voor het bepalen van het percentage Royalty Overrides, wordt het volume van het originele Membership gecombineerd met het volume van elk individueel Membership. Het recht op Productiebonus voor het originele Membership wordt bepaald aan de hand van de prestatie van het hoogste individuele Membership (zie voorbeeld hieronder). Volumepunten Volume voor B en C wordt als volgt berekent: B + A en C + A B A C JANE SMITH (Individueel Membership) JANE SMITH (Oorspronkelijk Membership) BOB SMITH (Individueel Membership) 2000 VP (2000 VP + 500 VP = 2500 VP) 500 VP (2000 VP + 500 VP + 1500 VP = 4000 VP) 1500 VP (1500 VP + 500 VP = 2000 VP) ” ” ” 5 % R/O 5 % R/O 4 % R/O Regel 13 Members die scheiden of uit elkaar gaan Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 11 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Royaltypunten De Royalty Override punten voor de productiebonus worden als volgt gecombineerd: B + A en C + A B A C PRESIDENT TEAM JANE SMITH (Individueel Membership) PRESIDENT TEAM JANE SMITH (Oorspronkelijk Membership) PRESIDENT TEAM BOB SMITH (Individueel Membership) 9000 R/O-punten (9000 R/O + 1000 R/O = 10.000 R/O) 1000 R/O-punten 8000 R/O-punten (8000 R/O + 1000 R/O = 9000 R/O) ” ” ” 6% P/B 6% P/B 4% P/B De individuele Memberships moeten voldoen aan de tienklanten regel en de 70% regel en aan alle andere vereisten om Royalty Overrides te kunnen ontvangen. Elk individueel Membership dient het benodigde volume te behalen voor hun downline die kwalificeren tot Supervisor zodat wordt voldaan aan de Matching volume vereisten. De aankoop privileges van het originele Membership zullen tijdelijk worden toegestaan om te kunnen voldoen aan de Matching volume voor downline gekwalificeerden. Erkenning: Elke Member zal erkend worden voor de eigen prestaties in het Sales & Marketing Plan. Het originele Membership ontvangt geen erkenning. Wanneer het originele en een individueel Membership het President's Team level bereiken, zal er één diamant worden toegekend aan de bovenliggende President's Team member, zodat dit in overeenstemming is met Memberships waarbij geen sprake is van een scheiding. Wanneer een individueel Membership kwalificeert voor een diamant zal alleen dat Membership vooruitkomen in de diamanten status(sen). Wanneer, indien van toepassing in een land, het originele Membership de pensioenstatus bereikt, zal deze status ook aan de individuele Memberships worden toegekend. Wanneer er sprake is van een overdracht of opzegging van het originele Membership zal de pensioenstatus van elk individueel Membership vervallen gebaseerd op de kwalificatie periode van het originele Memberships. Elk Membership dient individueel te herkwalificeren voor de pensioenstatus. NB: Voor Nederland en België is de pensioenstatus niet van toepassing Evenementen: Regels met betrekking tot het bijwonen van evenementen zijn specifiek voor elk evenement en kunnen verschillen. Voor informatie over accommodaties, tickets, transport etc. zie de informatie van desbetreffend evenement. Regel 13-F Jaarlijkse Membership bijdrage en herkwalificeren Elke Member is zelf verantwoordelijk voor het betalen van de Jaarlijkse Membership bijdrage van het individuele Membership. Het originele Membership is vrijgesteld van de betaling van de Jaarlijkse Membership bijdrage. Iedere Member is individueel verantwoordelijk voor het voldoen van de jaarlijkse Supervisor herkwalificatie vereisten. Het originele Membership zal herkwalificeren wanneer één van de individuele Memberships herkwalificeert; echter, om te voldoen aan de vereisten van de TAB Team herkwalificatie mogen de Royalty punten van het originele Membership in combinatie met die van het eigen individuele Membership gebruikt worden. Regel 13-G Verzoeken om betalingen te wijzigen en andere verzoeken met betrekking tot het originele Membership. Herbalife accepteert alleen geschreven, genotariseerde verzoeken voor wijzigingen aan het originele Membership. Daarnaast dienen alle verzoeken met wederzijds goedvinden gedaan te worden. Herbalife zal de verdiensten over het originele Membership betalen op de manier zoals is aangegeven bij de scheiding. Verdeling van verdiensten kunnen alleen toegepast worden door gerechtelijk bevel of na het ontvangen van een genotariseerd schrijven van beide Members. Elke Member dient ook, naast het gerechtelijk bevel of schriftelijk verzoek, een genotariseerd "Request to pay" formulier in te sturen. Het verzoek dient duidelijke instructies te bevatten over de manier waarop percentages verdeeld dienen te worden en over de BTW verplichtingen van elk persoon met betrekking tot deze verdiensten. Wanneer Herbalife het verdelen van de verdiensten heeft goedgekeurd, dienen toekomstige wijzigingen altijd te worden aangevraagd met een gerechtelijk bevel of een genotariseerd schrijven van beide Members. De verdiensten statement van het originele Membership wordt naar het bij Herbalife bekende adres gestuurd, tenzij elke partij een genotariseerd schrijven met instructies overlegd. Regel 13-H Autoriteit van een wettelijke bepaling Deze verenigde applicatie zoals omschreven in regel 13-D "Het recht om het Member te zetten onder dezelfde sponsor" of regel 13-C "Member worden onder een ander sponsor of meewerken in een ander Membership," en elke andere Herbalife regel of beleid, kan nooit een gerechtelijk bevel overstijgen met betrekking tot de rangschikking van het Membership en/of de rechten, voordelen of verplichtingen van elke partij tot het Membership. Regel 13-I Impact van overtredingen van de policy Wanneer Herbalife besluit dat een Member in overtreding is met een regel, heeft Herbalife de eigen en absolute discretie om te besluiten over de beschikking van elk geassocieerd Membership, inclusief maar niet gelimiteerd tot besluit tot beëindiging, het opleggen van sancties of het plaatsen van condities op één van de Member hips. 12 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 13-J Overdragen Wanneer een Membership wordt toegekend aan de echtgeno(o)t(e) of wanneer een Member het gehele belang in het originele Membership opzegt en besluit om een nieuw Membership te beginnen, is het volgende van toepassing: ■ De sponsor van het originele Membership dient het nieuwe Membership te sponsoren, OF de Member dient de periode van inactiviteit van één jaar in acht te nemen met ingang van de datum van de gerechtelijke beslissing voordat de Member zich onder een andere Member kan inschrijven. (zie Regel 7-E - Een Member wil opnieuw toetreden). Het niet voldoen aan regel 7-E wordt gezien als een overtreding van het Sales & Marketing Plan en zal resulteren in beëindiging van het desbetreffende Membership. ■ Het nieuwe Membership is geheel onafhankelijk van het origineel. ■ Wanneer Herbalife het nieuwe inschrijfformulier binnen één jaar na de transfer ontvangt, zal de status van het nieuwe Membership hetzelfde zijn als van het originele Membership op het moment van overdragen. Anders zal het nieuwe Membership de status Member krijgen met 25% korting aankoopprivileges. ■ Vooruitkomen in het Sales en Sales & Marketing Plan, Royalty verdiensten en/of andere bonussen zijn gebaseerd op het volume van alleen het nieuwe Membership. ■ De overdracht is met terugwerkende kracht actief per de eerste van de maand in welke de overdracht is goedgekeurd. Regel 13-K Hertrouwen / meerdere scheidingen Herbalife accepteert en verenigt maar 1 Membership in verband met een scheiding. De eerste keer dat Herbalife op de hoogte wordt gebracht van een scheiding, zal dit resulteren in twee gescheiden Memberships die verbonden zijn aan het originele Membership zoals omschreven in regel 13-D (Het recht om het Membership voort te zetten onder dezelfde sponsor). Wanneer één van de Members hertrouwt, kan de echtgeno(o)t(e) toegevoegd worden aan het individuele Membership. Zie onderstaand voorbeeld: JANE SMITH (Individueel Membership) JANE SMITH (Oorspronkelijk Membership) BOB SMITH (Individueel Membership) Wanneer Bob hertrouwt, zijn de drie Memberships nog steeds verbonden en het nieuwe huwelijk heeft geen gevolgen voor de eerdere scheiding. De situatie is als volgt: JANE SMITH (Individueel Membership) JANE SMITH (Oorspronkelijk Membership) BOB & BARBARA SMITH (nieuwe partner) (Individueel Membership) Regel 14 Opvolgingsrecht Na het overlijden van een Member, mag het Membership van de overledene doorgegeven worden aan een erfgenaam, volgens de geldende wetten en regels van Herbalife en met de goedkeuring en acceptatie van Herbalife, in absolute discretie. De regels van erfrecht geven een actieve Member het recht om een maximum van drie Memberships te bezitten en actief te besturen - die van henzelf plus twee anderen die ze verkregen hebben door middel van het erfrecht van een familielid. Een geërfd Membership kan direct naar de erfgenaam worden overgezet, of in het geval van een Membership waarbij het om een President's Team status gaat, naar een rechtspersoon in handen van de erfgenaam. Door middel van dit proces, zal van de Periode van Inactiviteit (zoals beschreven in Regel 7E) worden afgezien, mits de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing zijn: 1. De lijnen tussen het bestaande Membership van de erfgenaam en het geërfde Membershipmoeten verticaal zijn (in dezelfde lijn). 2. Het geërfde Membership moet minimaal TAB Team niveau zijn. 3. De erfgenaam moet documentatie aanleveren, waaronder vergoedingen en verzekeringen waarvan Herbalife in haar absolute discretie beslist over de legale mogelijkheid om Herbalife te instrueren wat betreft de beschikking over het te erven Membership. Geërfde Memberships worden beschouwd als aparte entiteiten, elk onderworpen aan het vervullen van de business activiteiten, verkoopvolume en compensatie voorwaarden zoals uiteengezet in Herbalife's Marketingplan, met uitzondering van Lifetime Volume achievements, waarbij de combinatie van het eigen totaalvolume van de erfgenaam en het totaalvolume van het geërfde Membership is toegestaan. De erfgenaam is verantwoordelijk voor de betaling van bijdragen, boetes (indien/wanneer van toepassing), en abonnementen voor ieder Membership dat onderhouden wordt, inclusief de Jaarlijkse Membership bijdrage en Bizworks (indien van toepassing). De erfgenaam moet zich houden aan alle Gedragsregels en beleidslijnen voor Members en het Sales en Marketing Plan, niet alleen voor het eigen Membership, maar ook voor elk geërfd Membership. Voor overweging van overdracht of om annulering van een Membership van een overledene aan te vragen, gelieve contact op te nemen met de afdeling en Distributeuren Services om instructies en formulieren te ontvangen om deze procedures in werking te zetten. De uiteindelijke beschikking van het Membership zal onderhevig zijn aan de goedkeuring van het hoofdkantoor van Herbalife. * Een gekwalificeerd familie lid is gedefinieerd als een echtgeno(o)t(e), ouder, kind, broer, zus, grootouder, kleinkind, schoonmoeder, schoonvader, stiefouders, stiefkinderen, stiefbroer, stiefzus, neef, nicht, oom en tante.

3 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Een Member die de status van Supervisor heeft verworven, aanvaardt de verantwoordelijkheden die deze functie inhoudt. Naast de taken van een Sponsor, moet hij/zij ook de volgende regels naleven: Regel 15-A Herkwalificeer jaarlijks Alle Supervisors moeten jaarlijks tussen 1 februari en 31 januari voor hun status herkwalificeren om hun rechten en privileges te behouden. De herkwalificatie-eisen hiervoor staan hieronder beschreven. ■ Eén maandelijkse kwalificatie: Behaal 4.000 volumepunten in een volumemaand (met een minimum van 1.000 van deze 4.000 volumepunten onbelast). ■ Twee maandelijkse kwalificatie: Behaal 2.500 volumepunten in twee opeenvolgende volumemaanden (met een minimum van 1.000 van deze 2.500 volumepunten onbelast voor iedere maand). ■ Twaalf maandelijkse herkwalificatie: Behaal 4.000 onbelaste totale volumepunten gedurende de 12-maandse herkwalificatieperiode. Of, Behaal 10.000 onbelaste totale volumepunten gedurende de 12-maandelijkse herkwalificatieperiode. Het computersysteem zal u ieder jaar automatisch herkwalificeren als u voldoet aan de volume-eisen gedurende de kwalificatieperiode. Er is dus geen reden om opnieuw een aanmelding in te dienen. Ter herinnering; U heeft het voordeel van het ontvangen van een korting van 50% op uw herkwalificatievolume. Naast het herkwalificeren voor de Supervisorstatus, moet een Supervisor er ook voor zorgen dat de jaarlijkse Membership bijdrage op tijd betaald is. Indien deze niet binnen 90 dagen na de herkwalificatie betaald is, zal dat leiden tot een opschorting van de kwalificatie, van bestelprivileges en verdiensten, totdat de jaarlijkse membershipsbijdrage betaald is. Supervisors die hun Supervisor herkwalificatie niet volbrengen, zullen alle rechten en privileges van een Supervisor verliezen. Dat bevat, maar is niet beperkt tot, het verlies van een lijn afkomstig van de Supervisor. In dat geval zal de hele downline verschoven worden naar de volgende upline Fully Qualified Supervisor. Een Supervisor die zich niet herkwalificeert vóór 31 januari, wordt gedegradeerd tot Senior Consultant en verliest alle rechten en privileges van Supervisor. Zo kan hij/zij onder andere zijn/haar volledige downline verliezen aan de eerstvolgende Supervisor in rang die wel gekwalificeerd is. Supervisors die tussen 1 februari en 31 januari 4.000 onbelaste volumepunten behalen, zullen hun Supervisorstatus en privileges van 50% op aankopen behouden. Het is belangrijk om op te merken dat indien u zich via deze methode herkwalificeert, iedere lijn van de Supervisor verloren zal worden aan de upline Supervisor. Regel 15-B: Members leren hoe ze reclame moeten maken Supervisors moeten hun Members leren hoe ze reclame moeten maken en hen de regels hieromtrent uitleggen. De Members moeten ook vertrouwd worden gemaakt met de literatuur en het gebruik van hulpmiddelen voor de verkoop. Regel 15-C: Inbreuken rapporteren op de gedragsregels Supervisors moeten Herbalife op de hoogte brengen van inbreuken op de gedragsregels of andere voorschriften die het bedrijf oplegt en erop toezien dat ze ook worden nageleefd. Regel 15-D: Geregeld opleidingen organiseren Supervisors moeten hun downline geregeld bijscholen, dit kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten of teleconferenties te organiseren. Regel 15-E: Op een permanent adres beschikbaar zijn Supervisors moeten een vast thuisadres of bedrijfsadres hebben waar Herbalife en hun organisatie hen kunnen bereiken. Zowel Herbalife als de leden van hun organisatie moeten op de hoogte worden gebracht van eventuele adreswijzigingen. Regel 15-F: Documenten voor Members in orde brengen Wanneer een potentiële Member een aanvraag wil indienen om Member te worden of wanneer een Member zich wil kwalificeren tot Supervisor, moet de Supervisor de vereiste documenten in orde brengen en erop toezien dat de Sponsors de formulieren onmiddellijk doorstuurt naar Herbalife. Regel 15-G: Toezien op de toepassing van het terugbetalingsbeleid Supervisors moeten ervoor zorgen dat hun downline het terugbetalingsbeleid van Herbalife begrijpt en toepast, ze moeten bemiddelen in geschillen tussen klanten en Members en in zulke gevallen zo snel mogelijk naar een oplossing zoeken die aanvaardbaar is voor beide partijen. Regel 15-H: Op de hoogte blijven van het beleid van Herbalife Supervisors moeten op de hoogte blijven van het beleid van het bedrijf en wanneer nodig het Handboek en alle andere publicaties lezen die Herbalife geregeld verspreidt. Vervolgens moeten ze deze publicaties doornemen met hun downline om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn en dat ze alles begrijpen. Regel 15 Taken van de Supervisor Regel 16-A: Producten aankopen via de juiste kanalen Een Member moet alle Herbalife producten aankopen via zijn/haar Sponsor, zijn/haar eerste Supervisor (als zijn/haar Sponsor geen gekwalificeerde Supervisor is) of rechtstreeks bij Herbalife. Als een Member die geen Supervisor is, producten verkoopt die hij/zij rechtstreeks bij Herbalife heeft aangekocht tegen een korting van minder dan 50%, dan komen deze verkoopcijfers op naam te staan van zijn/haar eerste Supervisor. Regel 16-B: Producten die tegen 50% van de prijs werden aangekocht Alle Herbalife producten die in aanmerking komen voor een korting van 50% (bestellingen geplaatst door Supervisors), moeten rechtstreeks bij Herbalife worden besteld en mogen niet worden aangekocht bij welke Member ook. Regel 16 Producten aankopen 14 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 16-C: Voorwaarden om een tijdelijke korting van 50% te genieten Members die de vereiste volumepunten voor de Supervisorkwalificatie hebben behaald, worden gezien als Qualifying Supervisor tot de 1e van de volgende maand, wanneer ze Fully Qualified Supervisor worden. Als Qualifying Supervisor komen ze in aanmerking voor een tijdelijke 50% korting voor de rest van de volumemaand waarin ze de kwalificerende volumepunten hebben behaald. Regel 16-D: Voorwaarden om producten tijdelijk te mogen aankopen tegen een korting van 50% Opdat een Member zou kunnen genieten van een tijdelijke korting van 50% op bestellingen, moet de eerste upline Member Herbalife ervan op de hoogte brengen dat een van zijn/haar Members in aanmerking komt voor zo'n korting en moet hij/zij die korting toestaan. Pas dan kan de bestelling worden verwerkt. De upline Supervisor moet verifiëren en bevestigen dat de kwalificerende Supervisor het minimum aantal volumepunten heeft behaald binnen de vooropgestelde termijn. De Supervisor moet in die maand ook voldoende volumepunten geplaatst hebben bij Herbalife om de Supervisor te kunnen kwalificeren. Alles wat wordt aangekocht tegen de tijdelijke korting van 50%, wordt beschouwd als groepsvolume voor de volledig gekwalificeerd supervisor. Regel 16-E: De Member die een tijdelijke korting van 50% kreeg, slaagt er niet in zich volledig te kwalificeren Als de kwalificerende Supervisor er om welke reden dan ook niet in slaagt zich te kwalificeren tot Supervisor, of als Herbalife de aanvraag om Supervisor te worden niet op tijd ontvangt, of als Herbalife de aanvraag om welke reden ook verwerpt, dan worden bestellingen die werden geplaatst tegen een tijdelijke korting van 50% veranderd in bestellingen met een korting van 42%. Dat betekent ook dat dit volume niet langer tot het groepsvolume behoort, maar wordt beschouwd als het persoonlijke volume van de eerste upline Supervisor. Als zo'n aanpassing plaatsvindt nadat de Supervisors hun royalty overrides al hebben ontvangen, dan zullen alle commissies, royalty overrides en productiebonussen aangepast worden die verkeerd werden uitbetaald als gevolg van het plaatsen van een bestelling tegen een tijdelijke korting van 50%. Herbalife zal ze dan aan de rechtmatige eigenaar uitbetalen en ook de kwalificaties aanpassen. De Supervisor die toestemming gaf voor de aankoop, moet Herbalife verzekeren dat hij/zij in de toekomst alleen nog correcte bestellingen zal plaatsen. Regel 16-F: Producten aankopen en verkopen van anderen Een Member mag geen producten aankopen tegen een verlaagde prijs van een andere Member als de regels 16-A en 16-B dat niet toelaten. Omgekeerd geldt hetzelfde: een Member mag geen producten verkopen aan een Member die niet tot zijn/haar downline behoort, zoals beschreven in regels 16-A en 16-B. Regel 16-G: Bestellingen moeten betaald worden door de aankoper Alle bestellingen die bij Herbalife geplaatst worden, moeten betaald worden door de Member die op het bestelformulier vermeld staat als aankoper, door zijn/haar echtgeno(o)t(e) of door de eerste upline Supervisor als de aankoper geen Supervisor is, tenzij Herbalife schriftelijk de toestemming heeft gegeven aan een derde om de producten te betalen. Een dergelijke toestemming is alleen geldig voor één bepaalde bestelling. Alle volgende bestellingen zijn onderhevig aan bovenstaande regels. Members mogen geen bestellingen betalen van een andere Member, tenzij het gaat om een Supervisor die producten aankoopt voor een Member uit zijn/haar downline, die geen Supervisor is. In dat geval worden de producten beschouwd als zijn/haar persoonlijke volume. Wie een bestelling plaatst in naam van een andere Member wordt beschouwd als een Member die buiten het Sales & Marketing Plan hogerop probeert te klimmen. Regel 16-H: Onaanvaardbare betaalmiddelen Een Member mag de producten die hij/zij rechtstreeks van Herbalife gekocht heeft, niet betalen met creditcards, persoonlijke cheques of andere betaalmiddelen die eigendom zijn van zijn/haar Members, klanten of andere personen. Regel 17-A: Verklaring van het maandelijkse verkoopvolume Het verkoopvolume van een Supervisor wordt behaald en toegekend per volumemaand. Een volumemaand begint op de eerste werkdag van de maand en eindigt op de laatste werkdag van de maand. Als de laatste dag in het weekend valt, wordt de volumemaand verlengd tot en met de maandag. Zo ook als de laatste dag van de maand een wettelijke feestdag is, wordt de volumemaand verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag na de feestdag. Herbalife behoudt zich het recht voor te bepalen op welke dagen de volumemaand begint en eindigt. Regel 17-B: Bepaling van volumemaand Het verkoopvolume wordt ingeschreven op de volumemaand waarin de bestelling geplaatst is en betaling is ontvangen door Herbalife, tenzij het gaat om een bestelling waarvoor de regels en voorwaarden van het addon-verkoopvolume gelden (dit is een verkoopvolume dat bij uitzondering nog gerekend wordt tot het volume van de vorige maand). Volume kan onder geen beding bijgeschreven worden in een andere volumemaand dan die waarin de bestelling geplaatst is, tenzij het gaat om een bestelling voor 'equivalent volume'. Regel 17-C: Add-on-verkoopvolume Om een bestelling in te kunnen schrijven als add-on-verkoopvolume, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn: 1. de bestelling moet ten laatste geplaatst zijn op de laatste besteldag van de volumemaand 2. de volledige aankoopprijs of een deel ervan moet betaald zijn op de laatste besteldag van de volumemaand. Als de Member betaalt via een overschrijving, een storting of een andere banktransactie, dan moet hij/zij een ontvangstbewijs kunnen voorleggen zodat Herbalife kan verifiëren dat de betaling ten minste op de laatste besteldag van de volumemaand werd verricht 3. Herbalife moet het volledige bedrag ten laatste op de vijfde dag van de volgende maand ontvangen hebben. Als de vijfde dag van de maand op een zon- of feestdag valt, moet Herbalife de betaling op de vierde dag van de volgende maand ontvangen hebben. Als een betaling om welke reden ook geweigerd wordt, zoals het geval kan zijn met creditcards, zal Herbalife de bestelling annuleren en het volume niet optellen bij het maandvolume, tenzij een vervangende bestelling geplaatst werd die wel betaald is binnen de termijnen die in deze gedragsregels beschreven staan. Regel 17 Verklaring van het maandelijkse verkoopvolume Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 15 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 18-A: Definitie van Equivalent volume Het Equivalent volume is het totale volume dat een Supervisor, die een andere Member sponsort, in een bepaalde volumemaand moet behalen om het volume te evenaren of te overstijgen dat werd behaald door die Member van zijn/haar downline die zich in diezelfde volumemaand kwalificeert tot Supervisor. Supervisors kunnen geen Members kwalificeren als Supervisors door gebruik te maken van volume geplaatst in de vorige volumemaand, tenzij eenzelfde volume is aangekocht van Herbalife in de kwalificatiemaand om het te vervangen. Regel 18-B: Equivalent Volume om Supervisor te blijven Wanneer een Member opklimt tot kwalificerend Supervisor en gekozen heeft voor een kwalificatie van één maand, dan moet de Supervisor die hem/haar sponsort in één maand minstens 4.000 persoonlijke volumepunten behalen voor de downline waartoe die Member behoort. Als een Kwalificerend Supervisor voor een kwalificatie van twee opeenvolgende maanden heeft gekozen, dan moet zijn/haar Sponsor minstens 2.500 volumepunten behalen in elk van de twee opeenvolgende maanden voor de downline waartoe de kwalificerende Supervisor behoort. De sponsorende Supervisor moet in ieder geval genoeg verkopen om alle bestellingen te evenaren van zijn/haar Members die zich kwalificeren tot Supervisor. Stel bijvoorbeeld dat een Supervisor een Member sponsort die zich in september kwalificeert voor Supervisor en in totaal 4.000 volumepunten behaalde. Omdat alle bestellingen die bij Herbalife worden geplaatst tegen een korting van maximum 42% automatisch bij het persoonlijke volume van de Supervisor worden geteld, moet het persoonlijke volume van de Supervisor voor september minimaal 4.000 volumepunten bedragen. Regel 18-C: Supervisor evenaart het volume niet Als een Member een aanvraag indient om Supervisor te worden en de eerste volledig gekwalificeerde Supervisor niet genoeg totaal volumepunten behaald heeft in de maand dat de kwalificerende supervisor zich kwalificeerde, dan is het volume van de volledig gekwalificeerd supervisor 'ontoereikend'. Herbalife zal de supervisor dan verwittigen dat hij/zij een bestelling voor Equivalent volume moet plaatsen voor het resterende bedrag dat nodig is om het volume van de kwalificerende supervisor te evenaren. Distributeuren Services heeft de bevoegdheid om deze bestelling goed te keuren voor de desbetreffende maand. Als een Supervisor dit volume bestelt, moet op het formulier duidelijk vermeld worden dat het om een bestelling voor Equivalent volume gaat en bij welke maand de bestelling hoort. Regel 18-D: Bestelling voor Equivalent volume Distributeuren Services zal contact opnemen wanneer het nodig is om een bestelling voor equivalent volume te plaatsen. Wanneer de bestelling wordt geplaatst, dient de betaling ook meteen gedaan te worden. Het aantal volumepunten van deze bestelling dient zo dicht mogelijk bij het missende aantal volumepunten te zijn. Zo'n bestelling wordt alleen uitgevoerd als Herbalife heeft geconstateerd dat de Supervisor zonder deze bestelling in moeilijkheden dreigt te komen en hem/haar daarvan op de hoogte heeft gebracht en als Herbalife Distributeuren Services gemachtigd heeft om de bestelling te aanvaarden. De bestelling zal vervolgens worden ingeschreven in de maand die erop vermeld staat. Deze bestellingen die geplaatst worden na de volumemaand in kwestie, tellen niet mee voor royalty-punten kwalificatie voor TAB-Team of andere voordelen voor supervisors. De nodige aanpassingen voor de bestelling zullen echter gemaakt worden voor de royalty overrides en productiebonussen van de supervisors van de sponsor/Supervisor. Regel 18-E: Sanctie voor het niet evenaren van het volume Een Supervisor die gewaarschuwd werd dat zijn/haar volume dat van de Kwalificerend Supervisor niet evenaart, moet zijn/haar Equivalent Volume Bestelling plaatsen vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de Member zich kwalificeerde. Anders riskeert hij/zij een sanctie, wat wil zeggen dat hij/zij zowel de Kwalificerend Supervisor als diens downline zal verliezen. Regel 18 Equivalent Volume Regel 19-A: De klant een Bestelformulier klanten bezorgen Een Member moet zijn/haar klanten een officieel en ingevuld Bestelformulier klanten (SKU# 5001) getekend door beide partijen, bezorgen wanneer de koop is gesloten. Hierop staan de producten vermeld, de verkoopprijs en de naam en het adres van de Member. Indien de Member zelf een factuur wenst te maken dienen alle gegevens die op het Bestelformulier klanten staan vermeld te worden. Een klant heeft recht op 7 dagen om zich te bedenken. Gedurende deze periode zal de Member niet vragen om een betaling of een voorschot voor de bestelling. De Member moet telkens een kopie van het ontvangstbewijs twee jaar lang bewaren om het te kunnen voorleggen aan Herbalife wanneer het bedrijf daarom zou vragen. Herbalife behoudt zich ook het recht voor om de transacties en de voorwaarden van de verkoop te verifiëren en controle uit te oefenen op de service die de Member zijn/haar klanten biedt. Regel 19-B: Het terugbetalingsbeleid De klant heeft een 30-dagen-geld-terug garantie op de Herbalife producten. Deze dertig (30) dagen beginnen vanaf ontvangst van de producten. Wanneer een klant verzoekt om deze garantie zal de Member snel en correct reageren. De klant heeft de keuze tussen een volledige teruggave van de aankoopprijs of de mogelijkheid het product te vervangen door andere producten, rekening houdend met de terugbetalingsprocedures die beschreven worden in het Handboek. De Member moet zich schikken naar de keuze van de klant. (Zie het gedeelte Verkoop- en Sales & Marketing Plan). Regel 19 Ontvangstbewijzen voor de klant en het terugbetalingsbeleid 16 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 20-A: Voorwaarden voor inkomsten Om in aanmerking te komen voor maandelijkse Royalty's, productiebonussen of andere voordelen die Herbalife Members biedt, moeten de Members het opgelegde verkoopcijfer halen en voldoen aan bepaalde vereisten die zijn beschreven in het Sales & Marketing Plan, in de handleiding voor de Business Opportunity van Herbalife International of andere literatuur en promotiemateriaal. Ze zijn onderworpen aan de regels voor directe verkoop en productieverdeling en ze moeten op de eerste werkdag van elke maand hun winst op het tienklantenformulier invullen. De bijkomende vereisten staan hieronder opgesomd. Regel 20-B: Productverdeling Herbalife is een distributiebedrijf voor groot- en kleinhandel. De producten die een Member koopt van het bedrijf moeten worden verkocht aan klanten in de directe verkoop of aan zijn/haar downline. Herbalife biedt haar Members en hun familieleden ook de mogelijkheid om producten te kopen voor eigen gebruik. Het is verboden om producten aan te kopen enkel en alleen om op te klimmen in het Sales & Marketing Plan. Indien een Member zich schuldig maakt aan zulke praktijken, zal hij/zij zwaar gestraft worden. Mogelijke sancties zijn: degradatie in Team-status, het opleggen van een proefperiode, opschorting van de aankoopprivileges, het intrekken van het recht op bonussen of beëindiging van het Membership. Regel 20-C De tien klantenregel Een Member moet persoonlijk verkopen aan minstens tien (10) aparte klanten in een bepaalde volumemaand om zich te kwalificeren voor Royalty Overrides, productiebonussen en andere bonussen betaald door Herbalife. Om te voldoen aan de vereisten van deze regel te voldoen mag een Member het volgende meetellen in elke volumemaand: ■ Een verkoop aan een klant ■ Een verkoop aan of een aankoop door een eerstelijns-Member tot maximaal 200 persoonlijke volumepunten (en geen downlineMembers) mag geteld worden als een verkoop aan één (1) klant; en ■ Een Nutrition Club-deelnemer die producten heeft gebruikt tijdens tien (10) bezoeken aan een Nutrition Club binnen één volumemaand mag door de Nutrition Club houder geteld worden als een verkoop aan één (1) klant. Een Member moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen van Royalty Overrides en/of Productiebonussen. Regel 20-D De 70%-regel Om zich te kwalificeren voor Royalty Overrides, productiebonussen en andere bonussen betaald door Herbalife, moet minstens 70% van de totale waarde aan Herbalife producten die een Member elke volumemaand aanschaft, worden verkocht of gebruikt in die maand. Om te voldoen aan de vereisten van deze regel mag een Member het volgende meetellen: ■ Verkoop aan klanten ■ Verkoop via de groothandel aan downline-Members, en Producten die gebruikt worden voor persoonlijke of familiale consumptie ■ Producten geconsumeerd in Nutrition Clubs. Een Member moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen van Royalty Overrides en/of Productiebonussen. Regel 20-E: Uitbetaling van Commissielonen aan Downline Members Over de bestellingen die direct bij Herbalife geplaatst zijn zullen de Groothandelswinst of Commissies verdiend door downline Members, betaald worden aan de Qualified Producer (wanneer hij/zij binnen de lijn van uitbetaling is) of de Supervisor. De Qualified Producer en Supervisor moeten deze Commissies uitbetalen aan hun downline Members aan het einde van de maand dat de Commissie uitbetaling is gedaan. Regel 20-F: Schulden aan Herbalife Het is mogelijk dat een Member een uitstaande schuld heeft bij Herbalife - doordat hij/zij bijvoorbeeld nog een levering moet betalen, minder inkomsten heeft omdat zijn /haar downline voorraad heeft opgekocht van andere Members, boetes moet betalen voor inbreuken op de gedragsregels en andere voorschriften van Herbalife, de betaalmiddelen van zijn/haar klanten werden geweigerd door de bank wegens ontoereikend krediet of achterstallige bijdragen voor administratiekosten enzovoort. In dit geval behoudt Herbalife zich het recht voor om het bedrag van de schuld af te trekken van elke geldsom die Herbalife aan de Member moet betalen of om de uitbetaling van bepaalde bedragen op te schorten tot de Member de uitstaande schuld bij Herbalife volledig heeft afgelost. Herbalife kan in zulke gevallen ook naar eigen goeddunken beslissen om bepaalde kwalificaties van die Member tijdelijk niet meer te erkennen. Regel 20-G: Productiebonus van het TAB Team Deze bonus wordt uitbetaald aan TAB Team-leden die de kwalificatie voorwaarden vervuld hebben en die blijk geven van leidinggevende capaciteiten, zowel binnen hun eigen organisatie als tegenover andere Members. Een Member kan het recht op deelname in dit bonusprogramma kwijtraken als de gedragsregels, de beleidslijnen voor Members of andere regels worden overtreden. Herbalife kan naar eigen goeddunken beslissen of een Member recht heeft op deze bonus. Regel 20 Royalty Overrides en bonussen * Als een Member gebruik maakt van smaaktesters in een Nutrition Club, dan moet de Member een overzicht bijhouden van de ledenbezoeken en deze minimaal twee jaar bewaren. In het overzicht dienen de namen van de leden, de bezoekdata en de contactinformatie te staan en het overzicht moet op aanvraag voor controledoeleinden aan Herbalife ter beschikking worden gesteld. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 17 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 21-A: Uitsluitend verkoop in landen waar dit toegestaan is Herbalife producten mogen alleen verkocht en gedistribueerd worden in die landen waar dergelijke producten wettelijk toegelaten zijn en waarvoor ze geproduceerd worden. De verkoop van deze producten in andere landen is ten strengste verboden. Wanneer een Member deze regel overtreedt, kan dit leiden tot gerechtelijke of andere problemen voor het bedrijf en de activiteiten van alle andere Members in gevaar brengen. Bij overtredingen zullen maatregelen worden genomen; zware boetes, opheffing van aankoopprivileges en/of beëindiging van het Membership behoren tot de mogelijkheden. Regel 21-B: Gebruiksaanwijzingen De Member moet de eventuele gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen op de labels uitleggen aan de ontvanger bij verkoop of sampling van de producten. Iedere persoon met een medische conditie, of die een medische behandeling ondergaat, moet altijd geadviseerd worden advies in te winnen van een arts voor men zijn of haar dieet aanpast. Regel 21-C: Beweringen over producten Een Member: ■ mag de Herbalife producten noch verbaal, noch schriftelijk medische, therapeutische, geneeskundige eigenschappen toedichten. Indien een klant onder toezicht staat van een arts, raden wij de Member aan om de klant te verwijzen naar zijn/haar arts alvorens de klant zijn/ haar dieet wijzigt. Een Member moet elke klant met hart-, lever- of nieraandoeningen en elke klant die onder medische behandeling is, ertoe aansporen om eerst zijn/haar arts te raadplegen alvorens de klant zijn/haar dieet aanpast. ■ mag over de Herbalife producten geen mondelinge of schriftelijke beweringen formuleren die niet zijn opgenomen in het Handboek, de Productbrochure of andere officiële Herbalife literatuur. ■ mag op geen enkele manier een verkeerde voorstelling geven van de prijs, kwaliteit, werking en het voorhanden zijn van de producten. Regel 21-D: Onjuiste voorstelling over de Registratie van Producten Alle Herbalife producten voldoen aan alle nationale en plaatselijke wetten en regels. De Members mogen nooit de naam gebruiken van een ministerie of overheidsinstantie wanneer ze de Herbalife producten presenteren aan klanten. Regel 21-E: Herbalife schadeloos stellen Behoudens de andere rechten van Herbalife uit de gedragsregels en andere voorschriften, moeten de Members Herbalife schadeloos stellen voor alle kosten of schade die het gevolg zijn van een inbreuk op regel 21. Regel 21-F: Verkoop van producten aan niet-Members voor wederverkoop De Members mogen geen Herbalife producten verkopen aan personen die geen Herbalife Member zijn en die de producten willen doorverkopen. Regel 21-G: Wijziging van etiketten en materiaal Een Member mag de etiketten van Herbalife literatuur of producten niet doorhalen. Hij/zij mag ook geen zaken toevoegen of wijzigen, of het nu gaat om literatuur, materiaal of verpakking van eender welk Herbalife product of van welke publicatie dan ook, inclusief de Herbalife Memberpack (HMP). Regel 21-H Productopslag Members zijn verantwoordelijk voor het correct opslaan en het volgen van de opslagregels die op de Herbalife-etiketten staan. Juiste opslag van producten kan inhouden, maar is niet beperkt tot, dat producten goed afgesloten moeten blijven, dat producten op een koele en droge plaats bewaard moeten worden en dat producten uit direct zonlicht gehouden dienen te worden. Regel 21 Verkoopmethode voor Herbalife producten De kern business van een Herbalife Member is de verkoop van Herbalife producten door middel van directe verkoop, dat wil zeggen verkoop op een 'non-verkoop locatie'. Dit kan in een ontmoeting of over lange afstand zijn waarbij er direct en persoonlijk contact is tussen de Member en de klant. Regel 22-A: Verkooplocatie Geen enkele Member mag (direct of indirect door geen enkel persoon, middel of apparaat) de Herbalife producten, product gerelateerde literatuur of promotionele stukken etaleren of verkopen, waaronder maar niet beperkt tot winkels, open of gesloten markten, apotheek, groentewinkel, voedingswinkel, militaire winkels, tijdelijke kiosken, boetieks in winkelcentra, outlets of een andere locatie waarvan Herbalife in haar enige en absolute bevoegdheid besluit dat het inconsistent is met directe verkoop. Zie de tabel aan het eind van deze sectie. Alle door Herbalife gemaakte of goedgekeurde zaken zoals het uitdelen van visitekaartjes en flyers, sampling of het dragen van T-shirts, petten, buttons etc. zijn toegestaan. Regel 22-B: Privékantoor van de Member/Dokterpraktijken en andere kantoren Sommige Members runnen hun Herbalife vanuit een kantoor. Een kantoor mag geen voorbijgangers, potentiële klanten of Members aantrekken. Interesse in Herbalife moet gewekt worden door een persoonlijke uitnodiging, de hoogwaardige kwaliteit van de producten van Herbalife, de zakelijke mogelijkheid en de persoonlijke aandacht en deskundigheid van de Members. Via hun relaties en constante verkoop aan klanten en persoonlijk gesponsorde downline bereiken Members resultaat, inspireren ze anderen om hetzelfde te doen en zorgen ze voor de hoogste mate van klanttevredenheid. Regel 22 Activiteiten en Locaties 18 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 22-C Diensten Etablissementen Members mogen niet adverteren dat hun producten verkrijgbaar zijn bij diensten etablissementen, waaronder maar niet beperkt tot, schoonheidssalons, kapperszaken, sportscholen en wellnesscentra. Producten, product gerelateerde literatuur, promotionele stukken of borden mogen niet gepresenteerd worden in een dienstenetablissement, noch mogen er tekenen van Herbalife te zien zijn van buiten de locatie waardoor voorbijgangers kunnen denken dat de Herbalife producten binnen verkrijgbaar zijn. De verkoop en sampling van de Herbalife producten is echter toegestaan. Herbalife heeft de enige en absolute bevoegdheid op de bepaling en toepassing van dit beleid. Zie de tabel aan het einde van deze sectie. Regel 22-D: Ruilmarkten, sport- en lokale evenementen Herbalife producten mogen niet te koop zijn op markten, sport- of andere lokale evenementen. Sampling en het laten zien van de Herbalife producten zijn wel toegestaan. Artwork voor spandoeken, tafellakens, vlaggen en tenten/luifels welke goedgekeurd zijn om te gebruiken tijdens het samplen zijn te downloaden van MyHerbalife.com. Zie de tabel aan het einde van deze sectie. Regel 22-E: Ruilbeurzen, vlooienmarkten, straatmarkten Members mogen geen Herbalife producten verkopen of samplen op ruilmarkten, vlooienmarkten, straatmarkten of soortgelijke evenementen of andere locaties waarvan Herbalife besluit in haar enige en absolute bevoegdheid, dat deze in strijd zijn met directe verkoop of het imago en het merk Herbalife. Zie de tabel aan het einde van deze sectie. Uitstraling: Members moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het kantoor niet wordt aangezien voor een winkel, restaurant, franchise of een andere "verkooplocatie". Bovendien mag het kantoor om misverstanden te voorkomen niet de uitstraling hebben van een kliniek of gezondheidscentrum tenzij het kantoor gerund wordt door een arts of een andere medicus (die ook een onafhankelijk Herbalife Member is), zoals bepaald door Herbalife in haar enige en absolute discretie. Bordjes: Aan de buitenkant van het kantoor of in de omgeving daarvan mogen geen bordjes zichtbaar zijn die aantonen dat daar een kantoor is. Een klein bordje naast de deur van het kantoor waarop alleen de naam van de Member en/of het kantoor staat is echter wel toegestaan onder de volgende voorwaarden: ■ Het bordje mag niet groter zijn dan 210 × 297 mm (A4) en is onderworpen aan de volgende beperkingen: ■ Moet zorgen dat de locatie niet wordt aangezien voor een winkel, restaurant, franchise of een andere "verkooplocatie". ■ Mag voorbijgangers niet uitnodigen het Herbalife-product te kopen. ■ Geen enkele twee kantoren die gerund worden vanuit niet-residentiële locaties mogen dezelfde of grotendeels dezelfde namen of bordjes dragen binnen een straal van 160 km (naar absoluut inzicht te bepalen door Herbalife). Dit omvat alles dat zichtbaar is aan de buitenkant dat de suggestie kan wekken dat de locatie een franchise kan zijn. ■ Bordjes mogen niet direct of indirect identificeren, impliceren of weergeven dat de eigenaar een Onafhankelijke Herbalife Member is (of anderszins wijzen op een bedrijf van Herbalife). ■ Bordjes mogen geen diensten bevatten die aangeboden worden als onderdeel van een Nutrition Club (bijvoorbeeld beschikbare Herbalifeproducten, Weight Loss Challenge, enz.). Hieronder volgen een paar voorbeelden (do's en don'ts) van namen voor een klein bordje: Do's Don'ts "Angela's Wellness Center" "Angela's Shake Café" "Healthy Lifestyle's Office" "Healthy Nutrition Bar" "The Feel Good Zone" "Herbalife Weight Loss Shop" ■ Het bordje mag niet verklaren of impliceren dat er Herbalifeproducten te koop zijn op de locatie. ■ Op het bordje mogen de termen "Nutrition Club," "Herbalife®," "L.A. Live," "Mark Hughes," "Liftoff®," "Shapeworks®," "Skin Activator®," "NouriFusion®" of andere intellectuele eigendommen, productnamen of merken van Herbalife of het woord "shake" niet voorkomen, of andere woorden die impliceren of aangeven dat er Herbalifeproducten verkrijgbaar zijn op de locatie. ■ De volgende, en vergelijkbare termen, zijn niet toegestaan: "café", "restaurant", "bar", "markt", "winkel" of "shop". ■ Bordjes waarop staat "Open/Gesloten" mogen niet van buitenaf zichtbaar zijn. Op voorwaarde dat de Member zich houdt aan bovenstaand vermelde punten, is het gebruik van de volgende en vergelijkbare termen toegestaan: "kantoor", "center" of "meeting"; Members mogen ook hun bedrijfsnaam of de naam van de persoon of groep gebruiken. Ook zijn bordjes aan de buitenkant niet toegestaan bij kantoor aan huis. Afdekking van ramen en deuren: Kantoren die gerund worden op niet-residentiële locaties moeten zorgen dat het interieur van het kantoor of de activiteiten die plaatsvinden in het kantoor niet zichtbaar zijn voor personen die buiten staan, door middel van raam- en deurafdekkingen. Daarnaast moeten alle externe deuren gesloten blijven. Raam- en deurafdekkingen dienen mat of ondoorschijnend en effen en zonder merktekens te zijn. Afdekkingen van deuren en ramen mogen geen tekst, afbeeldingen, kleurschema's of foto's bevatten. Niets wat stelt, impliceert of zelfs suggereert (zelfs zonder woorden) dat er binnen producten te koop zijn, mag zichtbaar zijn vanaf de buitenkant van het kantoor. Bijvoorbeeld: Producten, poster, materialen en afbeeldingen van Herbalife mogen niet vanaf de buitenkant van het kantoor zichtbaar zijn. Producten proberen: Members mogen de producten van Herbalife laten proberen en verkopen vanuit hun kantoor, op voorwaarde dat er geen verkoopreclame voor de producten te zien is en dat de producten niet zichtbaar zijn vanaf de buitenkant van het kantoor, vanaf de stoep of de straat. Alle aangeboden producten moeten binnen het kantoor worden geconsumeerd. Ze mogen niet worden meegenomen. Display: Members die hun Herbalife business runnen vanuit een kantoor mogen in hun kantoor de Herbalife producten, door Herbalife geproduceerde brochures/drukwerk en promotie-items etaleren op voorwaarde dat ze niet zichtbaar zijn vanaf de buitenkant, straat of stoep. Officiële Herbalife productcatalogi mogen verkrijgbaar zijn maar de productprijzen mogen niet worden vermeld. Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 19 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Directe Verkoop - Do's en Don'ts Locaties Display Verkoop Promotie of reclame voor productverkoop Bordjes buitenkant Producttesters Materiaal met merknaam Retaillocaties Nee Nee Nee Nee Ja Ja *Tijdelijke kiosken, Standjes in winkelcentra en outlets Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ruilbeurzen, vlooienmarkten, straatmarkten, soortgelijke evenementen Nee Nee Nee Nee Nee Nee Privékantoor Member Ja¹ Ja Nee Ja² Ja Ja Kantoren van artsen of andere medici Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nutrition Clubs (Nietresidentiële locaties) Ja¹ Ja Nee Ja² Ja Ja Nutrition Clubs (thuislocaties) Ja¹ Ja Nee Nee Ja Ja Diensten Etablissementen (Primaire dienst is niet Herbalife Business) Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ruilmarkten, sport- & lokale evenementen Ja Nee Nee Ja³ Ja Ja * Met tijdelijk wordt niet permanent aanwezig bedoeld. Permanente locaties zijn niet toegestaan. 1 Niet zichtbaar vanaf de buitenkant 2 Onder voorbehoud van beperkingen naar inhoud 3 Toegestaan voor stand identificatie. Onder voorbehoud van beperkingen naar inhoud Artsen of andere medici die ook Member zijn mogen de producten van Herbalife, door Herbalife geproduceerde brochures/drukwerk en promotieitems niet in hun kantoor etaleren en ze zijn tevens onderworpen aan wetten, regels en beroepsgedragsregels (ethische code). Websites: De websites van Members mogen onder de volgende voorwaarden vermelding maken van het kantoor: ■ Websites die refereren aan een kantoor moeten beveiligd zijn met een wachtwoord, mogen niet toegankelijk zijn voor het algemene publiek en moeten voldoen aan alle regels van Herbalife. ■ Niet met wachtwoord beveiligde website, toegankelijk voor het algemene publiek, zijn toegestaan met betrekking tot de algemene Herbalife-zaken van een Member, maar niet met betrekking tot een specifiek kantoor. Een openbaar toegankelijke website mag alleen de volgende kantoorinformatie bevatten: • Diensten die beschikbaar zijn in het kantoor • Naam van het kantoor • Telefoonnummer Het is niet toegestaan om radio en televisie te gebruiken om reclame te maken voor de diensten van het kantoor. Alle informatie die specifiek gericht is op kantoren die op openbaar toegankelijke websites geplaatst wordt, wordt gezien en behandeld als verboden reclame. Sportapparatuur: Voor kantoren met sportapparatuur (en andere apparatuur die niet direct in verband staat met de Herbalife business) voor gebruik door klanten geldt een beperking van één apparaat aangezien het doel van het kantoor het bieden van een locatie is voor Members om zich bezig te houden met hun Herbalife business, en niet het bieden van sportfaciliteiten aan klanten. (Zie de onderstaande tabel voor een snel overzicht van de Do's en Don'ts voor kantoren) 20 Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 23-A: Goedgekeurde advertenties en promotiemateriaal Herbalife probeert efficiënt promotie- en verkoop materiaal ter beschikking te stellen aan haar Members wanneer ze willen adverteren en hun activiteiten promoten. Zo heeft het bedrijf al vele advertenties en folders goedgekeurd voor productie en gebruik door de Member. Members mogen hun eigen advertenties opstellen indien ze door Herbalife goedgekeurd zijn en de inhoud waarheidsgetrouw en nauwkeurig is, indien ze geen therapeutische of medische beweringen bevatten en indien er niet geïnsinueerd wordt dat er vacante betrekkingen zijn. Verder mogen de advertenties niet indruisen tegen de reclamevoorschriften. Neem contact op met de afdeling Distributeuren Services voor de huidige lijst van goedgekeurde advertenties. Regel 23-B: Video- en audiomateriaal Een Member mag noch de naam van Herbalife producten, noch handelsmerken of handelsnamen van Herbalife tonen of vermelden in om het even welke video- of audio-opname gemaakt door, voor, in naam van of in opdracht van een Member, tenzij zo'n opname werd goedgekeurd door Herbalife. Regel 23-C: Televisie-, kabel-, satelliet- of radio-uitzending Een Member mag geen video- of audio-opnames uitzenden waarin de naam Herbalife, haar producten, materialen, Business Opportunity of wijze van handeldrijven direct of indirect worden vermeld, getoond of gepromoot. Ook zijn alle opnames verboden die hiermee verband houden. De enige vorm van reclame die Herbalife goedkeurt, is de volgende: Onafhankelijke Herbalife Member Bel mij voor producten of info (naam van de Member, zijn/haar telefoonnummer en of e-mailadres) Regel 23-D: Reclame op televisie In het geval dat Herbalife een reclameboodschap zou uitzenden op een televisie-, satelliet- of radiostation, mag geen enkele Member op dat station reclame maken tussen een uur vóór de reclameboodschap van Herbalife en een uur erna, zelfs als de reclameboodschap van de Member voldoet aan de reclameregels die Herbalife oplegt. Regel 23-E: Opname in telefoongids Members mogen zich laten opnemen in de Gouden Gids, maar alleen als 'Onafhankelijke Herbalife Member', gevolgd door hun naam, adres en telefoonnummer. Advertenties in de Gouden Gids moeten voldoen aan de reclamevoorschriften van Herbalife. Het woord 'Herbalife' (behalve in 'Onafhankelijke Herbalife Member'), logo's en/of handelsmerken van Herbalife International mogen enkel gebruikt worden zoals ze in de goedgekeurde advertenties voorkomen. Als een Member zich laat opnemen in de Gouden Gids, moet hij/zij de juiste rubriek kiezen. Rubrieken die verband houden met medische, therapeutische of genezende goederen en diensten zijn verboden. Rubrieken waarin een Herbalife Member zich wel mag laten opnemen zijn: cosmetica, haarverzorgingsproducten, huid beschermende producten, voedingsmiddelen en gewichtbeheersingsmiddelen. Members mogen adverteren in een Gouden Gids of beroepengids, mits zij zich bij de tekst van de advertentie houden aan de richtlijnen voor gedrukte reclame als omschreven in Regel 23 inzake Advertenties en reclame. Regel 23-F: Gratis telefoonnummers Members mogen een gratis telefoonnummer hebben, maar ze mogen het gratis nummer niet gebruiken voor boodschappen waarin de handelsmerken, handelsnamen of slogans van Herbalife voorkomen, zoals: 'Herbalife', 'Herbalife International', 'Bepaal zelf je gewicht - vraag mij hoe', 'Thermojetics'. Members mogen zich enkel voorstellen of laten opnemen in de telefoongids als 'Onafhankelijke Herbalife Member'. Regel 23-G: Plaatselijke wetgeving Naast de beleidslijnen van Herbalife moeten de Members ook de plaatselijke voorschriften, wetten en andere regels naleven wanneer ze de Herbalife producten of de Business Opportunity promoten. Het is de taak van de Member om te achterhalen aan welke wetten en regels hij/zij onderworpen is en op welke manier ze betrekking hebben op zijn/haar business. Regel 23-H: Het Internet Als Members willen adverteren via het Internet of op het Internet, moeten ze de reclamevoorschriften van Herbalife naleven. Als u meer informatie wenst over het gebruik van dit medium, neem dan contact op met Distributeuren Services. Regel 23-I Adverteren van prijzen Herbalife Members zijn onafhankelijke ondernemers en zij mogen de Herbalife producten, -literatuur en promotiematerialen verkopen voor een passende prijs. Herbalife geeft een advies over verkoopprijzen, maar dit zijn slechts aanbevelingen. Bij directe verkoop draait de waardering van consumenten echter om persoonlijke relaties en klantenservices. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de branche en de basis van een stabiele, verkoop voor de lange termijn welke de basis van elk Membership is. Persoonlijke service verbetert ook het vermogen van Members om degenen die zij rekruteren te motiveren en behouden. Herbalife verbiedt elke vorm van reclame gericht op het publiek waarmee het publiek een bindend verkoopcontract aangaat zonder verder persoonlijk contact met de Member, hieronder vallen ook productprijzen of prijsinformatie. ■ "Prijzen" refereert aan iedere vorm van vermelding van prijzen ■ "Prijsinformatie" refereert aan alles wat gerelateerd is aan een prijs zoals 'speciaal aanbod', 'korting van ...%' en gratis verzenden. ■ Het is van toepassing op zowel merkadvertenties als merkloze advertenties. ■ Ter ondersteuning van deze regel wordt; "Het publiek" gedefinieerd als de personen waarmee de Member die de advertentie plaatst, nog niet eerder persoonlijk contact heeft gehad dat gerelateerd was aan de producten van Herbalife of de Zakelijke Mogelijkheid. ■ Bestaande klanten en downline behoren niet tot het publiek; Members mogen adverteren en de producten promoten, inclusief het noemen van prijzen en geven van prijsinformatie, volgens de andere regels van Herbalife. ■ Het is een schending van deze regel om de Herbalife productcatalogus te distribueren of promoten of om literatuur of materiaal van Herbalife in zijn originele vorm met de adviesprijzen aan te passen (inclusief relevante pagina's van de website van het bedrijf), op een wijze die deze regel omzeilt (zoals bepaald door Herbalife, in haar enige en absolute oordeel). Prijzen of prijsinformatie mag op geen enkele wijze bijgesloten worden in een vorm van adverteren welke gericht is aan het publiek, waaronder, maar niet beperkt tot; televisie, radio, Internet (inclusief e-mail), kranten, tijdschriften, flyers, smsjes, folders, rekeningen en andere vormen. Regel 23 Advertenties en reclame Gedragsregels en beleidslijnen voor Distributeurs 21 Title: Herbalife IBO 2014 - Book 3 - Rules of Conduct and Distributor Policies ID: 2555-HL-IBO-2014-Book-3_NL Proof No: E Date: 13/06/14 Regel 24-A: Franchises of handelsgebieden Herbalife heeft geen exclusieve handelsgebieden, noch verleent ze franchise. Herbalife biedt alle Members gelijke kansen. Zoals beschreven in regel 8-A mag geen enkele Member tijdens het aanbieden van de Business Opportunity beweren of suggereren dat Herbalife franchise verleent aan Members of dat er exclusieve handelsgebieden bestaan onder het Sales & Marketing Plan van Herbalife. Regel 24-B: Aanbieden van de Business Opportunity Wanneer een Member de Business Opportunity aanbiedt of het verkoop- en Sales & Marketing Plan van Herbalife voorstelt, moeten de volgende regels nageleefd worden: ■ hij/zij moet duidelijk maken dat de belangrijkste activiteit van een Member eruit bestaat de Herbalife producten via directe verkoop te verspreiden. Hij/zij mag niet beweren of impliceren dat dit ondergeschikt is aan Sponsoring of aan het uitbreiden van een organisatie. ■ hij/zij mag niet beweren of suggereren dat een Member zijn/haar inkomsten kan verwerven door andere Members te Sponsoren. ■ hij/zij mag niet beweren of suggereren dat een Member op welke manier ook verplicht is om derden te Sponsoren of om hen over te halen ook Member te worden. ■ hij/zij mag niet beweren of suggereren dat een Member niets hoeft te doen of slechts een minimum aan inspanning hoeft te leveren om succes te boeken. ■ hij/zij mag geen verklaringen afleggen die niet stroken met de werkelijkheid. Regel 24-C: Beweringen over inkomsten Wanneer een Member verklaringen aflegt of spreekt over eigen inkomsten of die van anderen, moet hij altijd de waarheid spreken en ervoor zorgen dat hij/zij zijn/haar beweringen kan staven of dat ze nagetrokken kunnen worden. Regel 24 Sponsoring en het aanbieden van de Business Opportunity Door middel van het Internet mogen de productprijzen geadverteerd worden door Onafhankelijke Herbalife Members die hun onderneming voeren, binnen hun persoonlijke websites, maar de informatie moet afgeschermd zijn met een wachtwoord. Dat wil zeggen dat een klant eerst een wachtwoord of toegangscode in moet vullen om de prijsinformatie te zien. Deze code moet uniek zijn voor iedere klant en moet worden verkregen bij de Member door middel van een persoonlijk gesprek, dit kan zijn e-mail, telefoon, of een consult. Prijsinformatie mag niet worden geadverteerd op een ander manier of een andere website, waaronder, maar niet beperkt tot het volgende: Email (inclusief email verzonden naar mobiele telefoons en ander apparatuur) ■ Banner ads op het Internet; ■ Popup ads op het Internet; ■ "Gesponsorde Zoekresultaten" of "gesponsorde ads" of Internet; ■ Op sociale network sites, waaronder, maar niet beperkt tot MySpace of Facebook, of op een blog of publieke message boards. Pagina's die niet beschermd zijn door een wachtwoord kunnen de volgende link bevatten voor prijsaanduiding: VOOR PRIJSINFORMATIE OF OM EEN AANKOOP TE DOEN KLIK HIER De link hierboven mag klanten alleen naar een volgende soort pagina sturen: 1. Als de Member geen prijzen laat zien of producten verkoopt via de site, kan hij/zij contactinformatie plaatsen voor klanten om prijsinformatie en bestellingen te verkrijgen (naam, email en/of telefoonnummer). 2. Als de Member prijzen laat zien of producten verkoop via de site, kan hij/zij contactinformatie plaatsen zodat klanten een wachtwoord kunnen krijgen (naam, e-mail en/of telefoonnummer). Op hun persoonlijke websites kunnen Members op de volgende manier een hyperlink posten naar de bedrijfswebsite van Herbalife: VOOR MEER INFORMATIE OVER HERBALIFE, DE PRODUCTEN, DE PRIJZEN EN DE ZAKELIJKE MOGELIJKHEID, GA NAAR DE BEDRIJFSWEBSITE WWW.HERBALIFE.NL Extra opmerkingen over het Internet: ■ MEMBERS DIE HUN BEDRIJF VOEREN IN NEDERLAND WORDEN OMSCHREVEN ALS MEMBERS DIE WONEN IN NEDERLAND OF DIE WEBSITES ONDERHOUDEN WAAR HERBALIFE PRODUCTEN UIT NEDERLAND WORDEN AANGEBODEN ■ DEZE REGEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP PRODUCTEN DIE VERKOCHT OF VERSCHEEPT WORDEN NAAR ADRESSEN IN NEDERLAND ■ HET AANBIEDEN VAN WACHTWOORDEN AAN KLANTEN VOORAFGAAND AAN PERSOONLIJK CONTACT IS IN STRIJD MET DIRECT SELLING EN EEN SCHENDING VAN DEZE REGEL. EEN AUTOMATISCHE BEANTWOORDER WORDT NIET BESCHOUWD ALS PERSOONLIJK CONTACT EN EEN WACHTWOORD IS DUS NIET UNIEK. ■ ALS EEN MEMBER EEN DERDE PARTIJ GEBRUIKT OM ZIJN/HAAR WEBSITE TE CREËREN IS DEZE REGEL OOK VAN KRACHT; DERDEN MOGEN NIET GEBRUIKT WORDEN OM DE REGEL TE OMZEILEN. ■ WANNEER MEERDERE MEMBERS EEN WEBSITE DELEN ZULLEN SCHENDINGEN VAN DEZE REGEL WORDEN BESCHOUWD ALS SCHENDING DOOR AL DEZE MEMBERS.