HERBALIFE PRIJS REGEL

INTERNET ADVERTEREN EN VERKOPEN REGEL - NEDERLAND (1 mei 2009)

Directe verkoop benadrukt de waarde die aan klanten wordt geleverd door

persoonlijke relaties en klantenservice. Dit zijn de belangrijkste onderdelen

van directe verkoop en de basis van de stabiele, lange termijn retail

business die ten grondslag ligt aan elk Distributeurschap. Persoonlijke

service verbetert ook het vermogen van Supervisors om degenen die ze

gerekruteerd hebben te behouden.

In Nederland geeft Herbalife een suggestie voor de adviesverkoopprijzen,

maar dit zijn alleen aanbevelingen. Herbalife Distributeurs zijn

onafhankelijke zakenmensen en mogen de producten tegen elke

prijs/prijzen verkopen waarvoor zij kiezen, inclusief kortingsprijzen. In

overeenstemming hiermee, beperkt Herbalife adverteren van prijzen naar

het publiek op het Internet.

PRODUCTPRIJZEN EN PRIJSINFORMATIE MAG WORDEN GEADVERTEERD DOOR

ONAFHANKELIJKE HERBALIFE DISTRIBUTEURS DIE IN NEDERLAND HANDEL

DRIJVEN OP WEBSITES DIE ZIJ IN EIGEN BEHEER EN OPERATIE HEBBEN, MAAR DE

INFORMATIE MOET AFGESCHERMD WORDEN DOOR EEN PASSWORD.

OM PRIJZEN OF PRIJSINFORMATIE TE ZIEN MOET EEN KLANT EERST EEN

PASSWORD OF TOEGANGSCODE INVULLEN DAT IS VERKREGEN VAN DE

DISTRIBUTEUR VIA EEN PERSOONLIJKE INTERACTIE MET DE DISTRIBUTEUR,

HETZIJ VIA E-MAIL, TELEFONISCH OF PERSOONLIJK.

'PRIJSINFORMATIE' REFEREERT AAN IEDERE VERWIJZING NAAR PRIJS OF HET

PRIJSNIVEAU DAT KAN WORDEN AANGEBODEN. DIT IS INCLUSIEF VERWOORDING

DIE PRIJSSTELLING SUGGEREERT, ZOALS EEN 'SPECIALE AANBIEDING', 'GRATIS

VERZENDING' OF '__% KORTING'.

PRIJSINFORMATIE MAG OP GEEN ENKELE ANDERE MANIER OF OP GEEN ENKELE

ANDERE SITE GEADVERTEERD WORDEN (VOORBEELD: ADVERTENTIE BANNERS OP

E-COMMERCIE OF ZOEKSITES ZIJN NIET TOEGESTAAN).

PAGINAS DIE NIET MET PASSWORD BESCHERMD ZIJN MOGEN DE VOLGENDE LIVE

HYPERLINK HEBBEN DIE GERELATEERD IS AAN PRIJZEN/BESTELLING:

  • "VOOR PRIJSINFORMATIE OF OM EEN BESTELLING TE INITIEREN EN AF TE

RONDEN, KLIK HIER". DE LINK MAG ALLEEN ALS VOLGT KLANTEN

DOORSTUREN NAAR EEN PAGINA OF SCHERM:

(A) ALS DE DISTRIBUTEUR GEEN PRIJZEN VERMELDT OF GEEN

PRODUCTEN VERKOOPT OP DE SITE:

— INDICATIE VAN DE CONTACTINFORMATIE VAN DE

DISTRIBUTEUR (NAAM, EMAILADRES EN/OF TELEFOONNUMMER) VOOR KLANTEN

OM PRIJSINFORMATIE TE VERKRIJGEN EN DIRECT BIJ DE DISTRIBUTEUR TE

BESTELLEN.

(B) ALS DE DISTRIBUTEUR PRIJZEN VERMELDT OF PRODUCTEN

VERKOOPT OP DE SITE:

— INDICATIE VAN DE CONTACTINFORMATIE VAN DE

DISTRIBUTEUR (NAAM, EMAILADRES EN/OF

TELEFOONNUMMER) VOOR KLANTEN OM EEN PASSWORD TE

VERKRIJGEN

— ALSOOK EEN LOG-IN ONDERDEEL DOOR DE KLANT TE

GEBRUIKEN OM HET PASSWORD IN TE VOEREN VOOR

TOEGANG TOT PRIJZEN/PRIJSINFORMATIE EN/OF HET

AANKOOPPROCES TE INITIEREN.

DISTRIBUTEURS MOGEN EEN VOLGENDE LIVE HYPERLINK PLAATSEN NAAR DE

HERBALIFE CORPORATE WEB SITE VOOR NEDERLAND:

"VOOR INFORMATIE OVER HERBALIFE EN HAAR PRODUCTEN BEZOEK DE

HERBALIFE WEBSITE OP www.herbalifeww.com/nl/informatie"

LET OP: DE LINK MAG NIET REFEREREN NAAR PRIJZEN/PRIJSINFORMATIE EN MAG

ALLEEN PERSONEN NAAR DE HOME PAGE VAN HERBALIFE VERWIJZEN.

"DISTRIBUTEURS DIE IN NEDERLAND HANDEL DRIJVEN" WORDEN GEDEFINIEERD

ALS DISTRIBUTEURS DIE IN NEDERLAND VERBLIJVEN OF DIE EEN WEBSITE

ONDERHOUDEN WAAR PRODUKTEN OP WORDEN AANGEBODEN VOOR VERKOOP IN

NEDERLAND. DEZE REGEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP PRODUKTEN VERKOCHT

OF VERSTUURD NAAR ADRESSEN IN NEDERLAND.

HET AANBIEDEN VAN PASSWORDS/TOEGANGSCODES AAN KLANTEN VOORDAT OF

ZONDER DAT PERSOONLIJK CONTACT HEEFT PLAATSGEVONDEN IS NIET IN LIJN

MET DIRECTE VERKOOP EN EEN OVERTREDING VAN DEZE REGEL. EEN

AUTOMATISCH BEANTWOORDINGSMECHANISME VOOR EMAIL VERZOEKEN VAN

KLANTEN ZAL NIET DOORGAAN VOOR PERSOONLIJK CONTACT BINNEN DE

BEDOELING VAN DEZE REGEL.

ALS EEN DISTRIBUTEUR DERDEN GEBRUIKT OM DE PERSOONLIJKE WEB SITE VAN

DE DISTRIBUTEUR TE CREEREN OF TE ONDERHOUDEN, ZAL DEZE REGEL OOK VAN

TOEPASSING ZIJN. DERDEN MOGEN NIET GEBRUIKT WORDEN OM TE VERMIJDEN IN

OVEREENSTEMMING MET DEZE REGEL TE HANDELEN.

ALS MEERDERE DISTRIBUTEURS EEN ENKELE WEBSITE DELEN, ZAL OVERTREDING

VAN DEZE REGEL OP DIE WEBSITE WORDEN BESCHOUWD ALS OVERTREDING

DOOR EENIEDER VAN DEZE DISTRIBUTEURS

.