NIEUWE BELEIDSREGELS PER 1 JUNI 2017

NEDERLANDSE GEDRAGSREGELS

Inleiding

Gefeliciteerd! Als Onafhankelijk Herbalife Member maakt u nu deel uit van een gemeenschap van gelijkgestemde mensen, gedreven door één doel - de wereld fitter en gelukkiger maken.

Als wereldwijde lijders in de voedselindustrie hebben wij de verantwoordelijkheid om ethisch en integer te handelen. Neem daarom deze Gedragsregels1 en beleidslijnen door om uzelf te helpen bij uw onderneming.

1 Herbalife heeft het enige en absolute recht om de Gedragsregels en beleidslijnen te wijzigingen en om van tijd tot tijd nieuwe regels, beleidslijnen en advisories (samen ook wel "de Regels" genoemd) uit te brengen. Maar deze wijzigingen en nieuwe regels zijn niet toepasbaar op voorafgaand gedrag. Herbalife kan corrigerende acties of sancties opleggen om een overtreding van de Regels te adresseren en behoudt zich tevens het recht voor om afstand te doen van enige, gehele of gedeeltelijke, overtreding van de Regels.

De meeste Members sluiten zich enkel aan bij Herbalife om van een korting op de producten van Herbalife® te genieten, terwijl ze er naar streven hun persoonlijke doelen op het gebied van voeding en gewichtsbeheersing te behalen.

Als dit de reden is dat u zich heeft aangemeld, dan hoeft u zich alleen te richten op de eerste pagina's van deze regelgeving.

Als u nu, of in de toekomst, met de Herbalife business wilt starten neem dan de tijd om iedere regel te lezen en te begrijpen.

Omdat wij weten dat sommige aspecten van het voeren van een business ingewikkeld kunnen zijn, staat er hier bij Herbalife Nutrition een team van mensen paraat om u te helpen. Indien u vragen heeft kunt u hen bereiken via Member Services online ondersteuning.

Wat uw doelen ook zijn - of dat nu betere voeding is of betere voeding en een extra inkomen - we hopen dat het Herbalife Membership u de voordelen oplevert die u zoekt.

Het allerbeste en veel succes,

Rich Goudis,

Chief Executive Officer

Herbalife Nutrition

Inhoudsopgave

Inleiding.................................................................................................................................................................

Hoofdstuk 1 Aan de slag gaan

1.1 Aanmelden om Member te worden ............................................................................................................

1.1.1 Beperkingen op aankoopvereisten .............................................................................................................

1.1.2 Ontmoedigen van schulden ........................................................................................................................

1.1.3 Eén Membership per persoon .....................................................................................................................

1.1.4 Jaarlijkse Membership bijdrage ...................................................................................................................

1.1.5 Acceptatie/afwijzing van lidmaatschapsgeld ...............................................................................................

1.1.6 Communicatie met Herbalife .......................................................................................................................

1.1.7 Op een juiste manier aankopen ..................................................................................................................

1.1.8 Betaling ....................................................................................................................................................... Page 2 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

Hoofdstuk 2 Bijzonderheden

2.1 In aanmerking komen voor een Membership ...........................................................................................

2.1.1 Members moeten individuen zijn ................................................................................................................

2.1.2 Burgerschap en verblijfplaats ......................................................................................................................

2.1.3 Dubbele Memberships ................................................................................................................................

2.1.4 Minimumleeftijd Membership ......................................................................................................................

2.1.5 Getrouwde stellen en Members die trouwen ..............................................................................................

2.1.6 Erkenning van echtgeno(o)t(e) of levenspartner .........................................................................................

2.1.7 Activiteiten van een echtgeno(o)t(e) of levenspartner ................................................................................

2.1.8 Voormalig deelnemer in een Membership ..................................................................................................

2.1.9 Openbaarmaking van voormalig Membership ............................................................................................

2.1.10 Periode van inactiviteit ...............................................................................................................................

2.2 Overdragen van uw Membership ................................................................................................................

2.2.1 Toewijzing, verkoop of overdracht van Membership ...................................................................................

2.2.2 Mag alleen toegewezen of overgedragen worden aan een niet-Herbalife Member ...................................

2.2.3 Status en voordelen .....................................................................................................................................

2.2.4 Verantwoordelijkheid na overdracht ............................................................................................................

2.3 Scheiding, echtscheiding en ontbinding van de relatie met een levenspartner (Life Partner Relationship) .......................................................................................................................................................

2.3.1 Aangaan van een nieuw Membership .........................................................................................................

2.3.2 Aanvragen om het originele Membership aan te passen ............................................................................

2.3.3 Deelnemen onder een andere Sponsor/deelnemen aan een ander Membership ......................................

2.3.4 Scheiding en ontbinding van de relatie met een levenspartner en het Herbalife Sales- en Marketingplan

2.4 Erfenis ............................................................................................................................................................

2.5 Beëindiging van uw Membership ................................................................................................................

2.5.1 Opzegging ...................................................................................................................................................

2.5.2 Opzegging binnen 90 dagen .......................................................................................................................

2.5.3 Terugkoop van inventaris ............................................................................................................................

Hoofdstuk 3 Business activiteiten

3.1 Uw bedrijfsvoering ......................................................................................................................................

3.1.1 Moet voldoen aan de regels en wetgeving ..................................................................................................

3.1.2 Member is een onafhankelijk ondernemer ..................................................................................................

3.1.3 Hoog houden van de reputatie en het imago van Herbalife ........................................................................

3.1.4 Verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die helpen bij het Membership ..................................

3.1.5 Geen associatie met andere organisaties met Herbalife .............................................................................

3.1.6 Geen aanmoediging voor de verkoop van andere producten en/of diensten .............................................

3.1.7 TAB Team beperkingen ...............................................................................................................................

3.1.8 Manipulatie van het Sales- & Marketingplan ...............................................................................................

3.1.9 Schulden aan Herbalife ...............................................................................................................................

3.1.10 Interviews of verklaringen aan de media ...................................................................................................

3.1.11 Gedrag tegenover Herbalife medewerkers ...............................................................................................

3.2 Internationale business ...............................................................................................................................

3.2.1 Activiteiten in landen of gebieden die nog niet geopend zijn ......................................................................

3.2.2 Activiteiten in landen of gebieden die geopend zijn ....................................................................................

3.2.3 Activiteiten in China .....................................................................................................................................

3.2.4 Persoonlijke consumptie ..............................................................................................................................

3.2.5 Verboden landen .........................................................................................................................................

3.3 Business tools ..............................................................................................................................................

3.3.1 Geen verkoop van Business tools tegen winst ............................................................................................

3.3.2 Leads ...........................................................................................................................................................

3.3.3 Schriftelijke toestemming voor distributie ....................................................................................................

3.3.4 Promotie van Business tools aangeboden door leveranciers .....................................................................

3.3.5 Notificatie over het staken van het gebruik en de verkoop van Business tools ..........................................

Beleidsverklaring aangaande verkoophulpmiddelen en Business tools .....................................................

Hoofdstuk 4 Verkopen Page 3 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

4.1 Verkopen aan klanten ..................................................................................................................................

4.1.1 Locaties voor detailhandel niet toegestaan .................................................................................................

4.1.2 Privékantoren van Members ........................................................................................................................

4.1.3 Verstrekken en bijhouden van Bestelformulieren en gegevens ..................................................................

4.1.4 Terugbetalingsbeleid voor klanten ...............................................................................................................

4.2 Betalingen en aanpassingen .......................................................................................................................

4.2.1 Distributie van producten .............................................................................................................................

4.2.2 10 kopende klanten .....................................................................................................................................

4.2.3 70% ..............................................................................................................................................................

4.3 Verkooppraktijken ........................................................................................................................................

4.3.1 Members als Ambassadeur van het merk ...................................................................................................

4.3.2 Productverkopen aan niet-Members voor wederverkoop ...........................................................................

4.3.3 Aanpassingen aan etiketten en materialen .................................................................................................

4.3.4 Geen wederverkoop van samples of porties voor dagelijks gebruik ...........................................................

4.3.5 Presentaties en aanwijzingen voor gebruik .................................................................................................

4.3.6 Productopslag ..............................................................................................................................................

4.3.7 Klantenservice .............................................................................................................................................

Hoofdstuk 5 Sponsoring en leiderschap

5.1 Verantwoordelijkheden van de Sponsor ....................................................................................................

5.1.1 Training ........................................................................................................................................................

5.1.2 Onafhankelijke relatie ..................................................................................................................................

5.1.3 Voorbereiding van documenten voor Members ..........................................................................................

5.2 Aanbieden van de zakelijke mogelijkheid .................................................................................................

5.2.1 Geen franchise ondernemingen of gebieden ..............................................................................................

5.2.2 Representaties .............................................................................................................................................

5.2.3 Identificatie en omschrijving ........................................................................................................................

5.3 Behoud van Sponsorlijnen ..........................................................................................................................

5.3.1 Aanzetten om van Sponsor te wisselen ......................................................................................................

5.3.2 Correctie van Sponsorship ..........................................................................................................................

5.3.3 Aanvragen van verandering van Sponsorship ............................................................................................

Hoofdstuk 6 Marketing voor uw business

6.1 Claims en representaties .............................................................................................................................

6.1.1 Rechtmatig, waarheidsgetrouw en niet-misleidend .....................................................................................

6.1.2 Claims omtrent gewichtsbeheersing............................................................................................................

6.1.3 Productclaims ..............................................................................................................................................

6.1.4 Inkomsten claims .........................................................................................................................................

6.1.5 Omvang en plaatsing van disclaimers .........................................................................................................

6.1.6 Claims omtrent werken vanuit huis ..............................................................................................................

6.1.7 Claims omtrent de relatie tussen Herbalife en Herbalife Members .............................................................

6.2 Gebruik van intellectueel eigendom van Herbalife ...................................................................................

6.2.1 Definities ......................................................................................................................................................

6.2.2 Auteursrechtelijk beschermde materialen ...................................................................................................

6.2.3 Handelsmerken, branding en handelsnamen ..............................................................................................

6.2.4 Handelsgeheimen ........................................................................................................................................

6.2.5 Gebruik beperkt tot Herbalife business .......................................................................................................

6.2.6 TV, radio, tijdschriften of kranten .................................................................................................................

6.2.7 Gratis telefoonnummers ..............................................................................................................................

6.2.8 Vermeldingen in telefoongidsen ..................................................................................................................

6.2.9 Naam of afbeelding van Mark Hughes ........................................................................................................

6.2.10 Herbalife adressen.....................................................................................................................................

6.2.11 Verboden gebruik van intellectueel eigendom van derden .......................................................................

6.2.12 Beëindiging van het Herbalife Membership ...............................................................................................

6.3 Reclame en promoties .................................................................................................................................

6.3.1 Herbalife advertenties ..................................................................................................................................

6.3.2 Reclame- en promotiematerialen voor Members ........................................................................................

6.3.3 Plaatsen van reclamematerialen .................................................................................................................

6.3.4 Uitzenden ..................................................................................................................................................... Page 4 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

6.4 Adverteren van prijzen .................................................................................................................................

Hoofdstuk 7 Gebruik van internet en elektronische marketing

7.1 Gedrag van Members ...................................................................................................................................

7.1.1 Standaard voor persoonlijk gedrag..............................................................................................................

7.1.2 Onbevoegde computertoegang ...................................................................................................................

7.1.3 Klantgegevens .............................................................................................................................................

7.2 Websites van Members ................................................................................................................................

7.2.1 Members moeten hun relatie met Herbalife bekendmaken.........................................................................

7.2.2 Domeinnamen, e-mailadressen en websites ..............................................................................................

7.2.3 Hyperlinks en associaties ............................................................................................................................

7.2.4 Reclame van derden op websites van Members ........................................................................................

7.2.5 Internationale business ................................................................................................................................

7.2.6 Privacyverklaringen op websites .................................................................................................................

7.2.7 Zoekmachine optimalisatie en advertenties ................................................................................................

7.3 Verbod op verkopen via veilingen ..............................................................................................................

7.4 E-mail .............................................................................................................................................................

7.4.1 Beperkingen .................................................................................................................................................

7.4.2 Notificatie vanuit de overheid om e-mailen stop te zetten ...........................................................................

7.5 Social media ..................................................................................................................................................

7.5.1 Verantwoordelijkheid voor berichten ...........................................................................................................

7.5.2 Social media als forum voor verkopen en promotie ....................................................................................

7.5.3 Berichten en claims .....................................................................................................................................

7.5.4 Gebruik van Herbalife's intellectuele eigendom ..........................................................................................

7.5.5 Foto's, video-/audio opnamen .....................................................................................................................

7.5.6 Professionaliteit ...........................................................................................................................................

7.6 Telemarketing ...............................................................................................................................................

7.6.1 Definities ......................................................................................................................................................

7.6.2 Bel-me-niet-registers ...................................................................................................................................

7.6.3 Autodialers ...................................................................................................................................................

7.6.4 Vooraf opgenomen of geautomatiseerde spraakberichten .........................................................................

7.6.5 Ongevraagde faxen .....................................................................................................................................

7.6.6 Overheids aanvragen ..................................................................................................................................

Hoofdstuk 8 Nutrition Clubs

8.1 Algemene regelgeving ................................................................................................................................

8.1.1 Beoordelingen ..............................................................................................................................................

8.1.2 Training ........................................................................................................................................................

8.1.3 Medewerkers ...............................................................................................................................................

8.1.4 Geen franchise-ondernemingen ..................................................................................................................

8.1.5 Onafhankelijke bedrijfsvoering ....................................................................................................................

8.1.6 Eén verantwoordelijke Member ...................................................................................................................

8.1.7 Goede-buren-beleid .....................................................................................................................................

8.1.8 Naleven van de wet .....................................................................................................................................

8.1.9 Geen toegewezen of exclusieve gebieden ..................................................................................................

8.1.10 Meerdere Clubs .........................................................................................................................................

8.1.11 Verplichte vermeldingen ............................................................................................................................

8.1.12 Goede hygiëne ..........................................................................................................................................

8.2 Beheer en uitvoering van een club .............................................................................................................

8.2.1 Vergoedingen ..............................................................................................................................................

8.2.2 Aanwezigheid op de club niet verplicht .......................................................................................................

8.2.3 Clubactiviteiten en -diensten .......................................................................................................................

8.2.4 Beloningen voor het aanbrengen van deelnemers ......................................................................................

8.2.5 Alleen toegestane Herbalife® producten .....................................................................................................

8.2.6 Consumptie van producten ..........................................................................................................................

8.2.7 Meenemen van producten ...........................................................................................................................

8.2.8 Productverkoop ............................................................................................................................................

8.2.9 Samplen ....................................................................................................................................................... Page 5 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

8.2.10 Ongepaste toevoegingen ..........................................................................................................................

8.2.11 Productverpakkingen en -aanbod ..............................................................................................................

8.2.12 Correct verwijderen van productverpakkingen ..........................................................................................

8.2.13 Verkoop van Clubs verboden ....................................................................................................................

8.3 Marketing, promotie en reclame .................................................................................................................

8.3.1 Claims en representaties .............................................................................................................................

8.3.2 Aanbieden van voedingsadvies aan deelnemers en gasten .......................................................................

8.3.3 Reclame .......................................................................................................................................................

8.3.4 Persoonlijke websites ..................................................................................................................................

8.3.5 Het gebruik van borden voor residentiële Nutrition Clubs is verboden .......................................................

8.4 Niet-residentiële Nutrition Clubs .................................................................................................................

8.4.1 Registratieproces .........................................................................................................................................

8.4.2 Geen verkoop-/servicevestiging ..................................................................................................................

8.4.3 Beperkingen op borden ...............................................................................................................................

8.4.4 Buitenkant van een Nutrition Club ...............................................................................................................

8.4.5 Kassa's ........................................................................................................................................................

8.4.6 Leasen, huren of delen van clublocaties .....................................................................................................

8.4.7 Voorbijgangers .............................................................................................................................................

Hoofdstuk 9 Weight Loss Challenge

9.1 Maximum aantal deelnemers .......................................................................................................................

9.1.1 Kosten ..........................................................................................................................................................

9.1.2 Maximum uitbetaling ....................................................................................................................................

9.1.3 Duur .............................................................................................................................................................

9.1.4 Wekelijkse bijeenkomsten ...........................................................................................................................

9.1.5 Aanbevelen van Herbalife® producten ........................................................................................................

9.1.6 Terugbetalen van de deelnamekosten ........................................................................................................

9.1.7 Adverteren ...................................................................................................................................................

9.1.8 Vereiste deelname overeenkomst ...............................................................................................................

9.1.9 Minimumleeftijd ............................................................................................................................................

Hoofdstuk 10 Handhavingsprocedures

10.1 Klachtenprocedure .....................................................................................................................................

10.1.1 Onderzoek .................................................................................................................................................

10.1.2 Sancties .....................................................................................................................................................

10.1.3 Corrigerende maatregelen .........................................................................................................................

10.1.4 Verzoeken om heroverweging (niet gerelateerd aan beëindigingen) ........................................................

10.1.5 Beëindiging van een Membership .............................................................................................................

10.1.6 Bezwaar tegen een beëindiging ................................................................................................................

Hoofdstuk 11 Aanvullende wettelijke bepalingen

11.1 Schade .........................................................................................................................................................

11.1.1 Ontheffing en vertraging ............................................................................................................................

11.1.2 Deelbaarheid .............................................................................................................................................

11.1.3 Keuze van wetgeving en forum .................................................................................................................

11.1.4 schadeloosstelling .....................................................................................................................................

11.1.5 Claims tussen Members ............................................................................................................................

Hoofdstuk 12 Privacy- en gegevensbescherming

Hoofdstuk 13 Definities Page 6 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

Hoofdstuk 1 Aan de slag gaan

1.1 AANRAAG OM MEMBER TE WORDEN

Een individu dat zich aanmeldt om Herbalife Member te worden ("Aanvrager") moet:

1. Gesponsord worden door een Herbalife Member ("Sponsor");

2. Het Herbalife Member Pack (HMP) aankopen;

3. Een Herbalife Membership Aanvraag en Overeenkomst ("Aanvraag") invullen en opsturen; en

4. De aanvraag goedgekeurd zien worden door Herbalife.2

2 Herbalife behoudt zich het recht voor een aanvraag geheel naar eigen goeddunken te accepteren of af te wijzen. Totdat de aanvraag is geaccepteerd, wordt de aanvrager een herroepbare vergunning verleend Herbalife® producten aan te kopen en te verkopen.

1.1.1 Beperkingen op aankoopvereisten

De enige aankoop die vereist is om Member te worden is die van het HMP, die aan de nieuwe Member verkocht wordt tegen kostprijs en zonder beloning of winst voor de Sponsor.

Het HMP mag niet gecombineerd worden met andere producten, diensten of materialen. Sponsors mogen van nieuwe Members niet eisen de volgende zaken aan te kopen:

• Een voorraad producten.

• Materialen, producten of diensten, al dan niet door Herbalife geproduceerd.

• Toegangskaartjes voor het bijwonen van seminars, bijeenkomsten of andere evenementen.

1.1.2 Ontmoedigen van schulden

Eén van de voordelen van een Herbalife business is dat het niet duur is: De enige vereiste uitgave is de aankoop van een HMP. Members worden aangemoedigd hun business zonder schulden op te bouwen. Members die ervoor kiezen producten te verkopen en/of organisaties van Members op te bouwen, (komma plaatsen) hoeven geen grote voorraden aan te legen of schulden te maken.

Herbalife ontmoedigt het maken van schulden of het aangaan van leningen om de Herbalife zakelijke mogelijkheid na te streven ten zeerste. Geld dat geleend of toegewezen is voor doeleinden die niet specifiek gerelateerd zijn aan Herbalife (waaronder educatieve leningen of beurzen) mogen niet gebruikt worden om een Herbalife business uit te voeren.

1.1.3 Eén Membership per persoon

Een individu mag slechts één Membership bezitten, uitvoeren en ondersteunen, behalve zoals dit is toegestaan onder de regelgeving voor getrouwde stellen en Members die trouwen, uit elkaar gaan, scheiden, een relatie met een levenspartner beëindigen of het erfrecht (zie Regels 2.1.5, 2.3 en 2.4). Als een individu meer dan één Membership aanvraagt, dan is het Membership dat als eerste is ontvangen en goedgekeurd het geldige Membership.

1.1.4 Jaarlijkse Membership bijdrage

Members betalen een jaarlijkse Membership bijdrage voor computerverwerkingsdiensten van Herbalife en andere diensten. Dit lidmaatschapsgeld moet ontvangen worden van de Member en mag niet betaald worden door een andere Member. Als een Member het lidmaatschapsgeld niet betaalt op de "verjaardag" van de oorspronkelijke aanvraag, dan wordt het Membership beëindigd. Herbalife probeert Members via de post of elektronische mail te herinneren aan de betalingstermijn. De Member is echter verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het lidmaatschapsgeld.

1.1.5 Acceptatie/afwijzing van lidmaatschapsgeld

Als een Member de Regels heeft overtreden, dan kan Herbalife de betaling van het lidmaatschapsgeld weigeren. In dat geval zal het Membership beëindigd worden en zal Herbalife het betaalde lidmaatschapsgeld terugbetalen. Page 7 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

1.1.6 Communicatie met Herbalife

Members moeten aan Herbalife een permanent huis- of zakelijk adres opgeven en er voor zorgen dat alle contactgegevens in de administratie van Herbalife actueel blijven. Alle documenten en verklaringen die naar Herbalife worden opgestuurd moeten volledig en waarheidsgetrouw zijn en tijdig worden opgestuurd.

1.1.7 Op een juiste manier aankopen

Members die geen Supervisor zijn, mogen alleen Herbalife® producten aankopen rechtstreeks van Herbalife, van hun Sponsor of van hun eerste upline Fully Qualified Supervisor. Opmerking: alleen bestellingen die bij het bedrijf geplaatst worden tellen mee voor kwalificaties tot Qualified Supervisor of Supervisor. Alle producten moeten binnen een redelijke tijd na verkoop geleverd worden.

Fully Qualified Supervisors mogen alleen producten bij Herbalife aankopen.

Members mogen geen bestellingen plaatsen namens andere Members.3 De enige uitzondering hierop is als een Supervisor bestelt namens een niet-Supervisor, omdat de aankoop beschouwd wordt als het eigen Persoonlijk Volume van de Supervisor.

3 Deze regel is van toepassing tenzij Herbalife schriftelijke toestemming van de Member vraagt en ontvangt voor betaling door een andere persoon. Schriftelijke toestemming mag slechts gegeven worden voor een enkele specifieke bestelling.

4 Bij een Member wiens betaling wordt geretourneerd wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen kan Herbalife meerkosten in rekening brengen.

5 De genoemde beveiligde betalingssystemen gelden als voorbeeld voor kleine tot middelgrote bedrijven.

6 Klantgegevens zijn onder andere: namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en creditcardgegevens.

7 Voorbeelden van beveiligingsstandaarden die vereist zijn door PCI zijn onder andere, maar niet beperkt tot, firewalls en gegevensversleuteling. Ga naar https://www.pcisecuritystandards.org/ voor meer informatie over de vereisten van PCI-DSS.

1.1.8 Betaling

Aanbieden van betalingen

Members moeten ervoor zorgen dat alle betalingen die worden aangeboden aan Herbalife geautoriseerd en voldoende gefinancierd zijn.

Members mogen geen creditcards, persoonlijke cheques of andere vormen van betaling van hun Members, klanten of andere individuen gebruiken om te betalen voor bestellingen die bij Herbalife zijn geplaatst.

Members zijn financieel aansprakelijk voor betalingen die om welke reden dan ook worden afgewezen.4

Herbalife kan de aankoopprivileges van een Member beperken als deze Regel wordt overtreden en kan aanpassingen maken aan het volume en verdiensten om betwiste kosten te compenseren.

Accepteren van betalingen

Bij het online of mobiel accepteren van betalingen moeten Members:

o Een veilig betalingssysteem gebruiken. Bijvoorbeeld:

§ PayPal, iDeal, Afterpay, Square, Flint, Spark Pay of iZettle 5

o Passende veiligheidsmaatregelen implementeren om klantgegevens te beschermen6 tegen ongeautoriseerde openbaarmaking, toegang of inbreuk. Bijvoorbeeld door:

§ Nooit klantgegevens te e-mailen of versturen via sms, omdat deze communicatiemethoden niet veilig zijn.

§ Klantgegevens altijd op een centrale en beveiligde locatie op te slaan.

§ Klantgegevens regelmatig op te ruimen en slechts een minimum aan klantgegevens op te slaan.

§ Op een correcte manier te ontdoen van fysieke klantgegevens door de gegevens te versnipperen, vernietigen of verpulveren.

§ Op de hoogte te blijven van en te voldoen aan, de wettelijke standaard van gegevensbescherming.

o Voldoen aan de meest recente Payment Card Industry Security Standard (PCI-DSS) die van toepassing is op betalingen met creditcards en betaalpassen.7 Door gebruik te maken van een betaal oplossing die up-to-date is met de beveiligingsstandaarden die vereist zijn door PCI-DSS, (komma plaatsen) zal de overdracht, verwerking en opslag van creditcard- en betaalgegevens van

Page 8 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

klanten op een wijze gebeuren die overeenkomt met de beste beveiligingsstandaarden die in de betaalkaartindustrie vereist zijn.

De Member is verantwoordelijk voor naleving van alle gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn op de verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder gevoelige persoonsgegevens die verzameld worden via de eigen website van de Member en het moet de Member bij wet toegestaan zijn om persoonlijke gegevens van klanten te verwerken. De Member is wettelijk verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en het rapporteren van inbreuk op de gegevens. Page 9 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

Hoofdstuk 2 Bijzonderheden

2.1 IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN MEMBERSHIP

2.1.1 Members moeten individuen zijn

Herbalife accepteert alleen aanvragen voor een Membership uit naam van individuen. Members kunnen inkomsten laten uitbetalen aan een maatschap of vennootschap door middel van het indienen van een schriftelijk verzoek bij de afdeling Member Services van Herbalife ("Member Services").8 Het Membership zal op naam blijven van het individu en de inkomsten zullen gerapporteerd worden op naam en fiscaal identificatienummer van het individuele Member.

8 Member Services kan bereikt worden via Online Ondersteuning op Myherbalife.

9 De lijst van verboden landen kan van tijd tot tijd worden aangepast. Ga naar MyHerbalife.nl voor de meest recente lijst.

10 Eisen voor de minimumleeftijd kunnen van land tot land verschillen. Neem contact op met Member Services voor leeftijdseisen in andere landen.

11 Levenspartner: een persoon die door een Herbalife Member op het "Add Life Partner Request Form" wordt aangeduid als zijn/haar levenspartner. Formulieren zijn beschikbaar via Member Services.

12 Erkenning geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het bijwonen van Herbalife evenementen en erkenning voor het behalen van nieuwe stappen in het Sales- & Marketingplan.

2.1.2 Burgerschap en verblijfplaats

Een Member mag geen inwoner zijn van of woonachtig zijn in Iran, Soedan, Cuba, Syrië, Noord-Korea of de Oekraïense Krim regio.9

2.1.3 Dubbele Memberships

Als Herbalife bepaalt dat een Member, echtgeno(o)t(e), levenspartner of ander individu dat deelneemt in een Membership, meer dan één Membership heeft aangevraagd, heeft samengewerkt voor of bijgedragen aan de ontwikkeling van een ander Membership, dan kan Herbalife naar eigen absolute discretie:

• Eén of beide Memberships beëindigen of voorwaarden opleggen.

• Boetes of sancties opleggen aan de Memberships en/of Sponsors.

• Volume en beloningen van één of beide sponsorende organisaties aanpassen gedurende enige periode voorafgaand aan overdracht of beëindiging van het Membership.

• Andere acties ondernemen waarvan het van mening is dat deze passend zijn.

In gevallen van dubbele Memberships en gelijkwaardige overtredingen kan het de Member toegestaan worden door te gaan als Herbalife Member, maar dan moet hij/zij dat doen in de juiste lijn van sponsoring zoals bepaald door Herbalife. Herbalife zal oordelen over wat er met de downline van het beëindigd Membership gebeurt.

2.1.4 Minimumleeftijd Membership

Een persoon moet tenminste 18 jaar oud zijn om een aanvraag te doen voor een Membership of om deel te nemen aan de Herbalife business van een andere Member.10

2.1.5 Getrouwde stellen en Members die trouwen

Getrouwde stellen en levenspartners11 kunnen aan slechts één Membership deelnemen. Als twee Members met elkaar trouwen, moet één Membership worden afgestaan. Als twee Members een relatie als levenspartner met elkaar aangaan, moet één Membership worden afgestaan. De enige uitzondering op deze Regel is als ieder Membership het niveau van Supervisor of hoger heeft op het moment van trouwen of aangaan van de relatie als levenspartner. In dat geval mag iedere echtgeno(o)t(e) of levenspartner doorgaan met zijn/haar eigen individuele Membership.

2.1.6 Erkenning van echtgeno(o)t(e) of levenspartner

Een Member kan een verzoek indienen bij Herbalife om de naam van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner toe te voegen aan de gegevens van het Membership. Het toevoegen van een naam aan de gegevens is alleen voor erkenningsdoeleinden12 en geeft de echtgeno(o)t(e) of levenspartner geen andere rechten met betrekking tot het Membership. Page 10 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

2.1.7 Activiteiten van een echtgeno(o)t(e) of levenspartner

Een Member is verantwoordelijk voor de daden van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levenspartner, onafhankelijk of de echtgeno(o)t(e) of levenspartner deelneemt aan het Membership en onafhankelijk of de Member op de hoogte was van de daden van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner. De echtgeno(o)t(e) en levenspartner moeten de Regels en wetgeving met betrekking tot de Herbalife business naleven. Bijvoorbeeld: een Member is verantwoordelijk voor zijn/haar echtgeno(o)t(e) of levenspartner als deze een Herbalife Member of klant voor een andere multi-level marketing (MLM) en/of directe verkoopmogelijkheid probeert te werven of deze mogelijkheden promoot.

Herbalife behoudt zich het recht voor een Membership te beëindigen als de echtgeno(o)t(e) of levenspartner betrokken is bij activiteiten die naar oordeel van Herbalife afbreuk doen aan de reputatie of producten van Herbalife of deze schaden of verzwakken.

2.1.8 Voormalig deelnemer in Membership

Een voormalig deelnemer (wat inhoudt, een voormalig Member, echtgeno(o)t(e), levenspartner of individu dat deelnam aan een Membership) moet minimaal een jaar wachten en voldoen aan de eisen voor de periode van inactiviteit voordat er een aanvraag voor een Membership onder een andere Sponsor gedaan kan worden of voordat kan worden deelgenomen aan een ander Membership (zie Regel 2.1.10).

2.1.9 Openbaarmaking van voormalig Membership

Als een voormalig deelnemer een nieuw Membership aanvraagt, dan moet de voormalig deelnemer Herbalife daarvan op de hoogte stellen ten tijde van de nieuwe aanvraag en moet de deelnemer Herbalife het ID-nummer van het voormalige Membership verschaffen. Een Membership kan beëindigd worden als een Member Herbalife niet informeert over activiteiten in een ander Membership of een onjuiste voorstelling van zaken geeft met betrekking tot een ander Membership.

2.1.10 Periode van inactiviteit

De periode van inactiviteit houdt in dat de voormalige deelnemer gedurende een wachtperiode van één jaar de volgende zaken niet mag:

• Op enige manier betrokken zijn bij de Herbalife business.

• Producten aankopen anders dan voor eigen gebruik.

• Herbalife® producten of materialen verkopen.

• De Herbalife zakelijke mogelijkheid sponsoren of aanbieden.

• Enig Membership promoten, ondersteunen of daarbij helpen.

• Deelnemen aan Herbalife trainingen of bijeenkomsten, of deze nu gesponsord worden door Herbalife of door een Member.

De periode van inactiviteit van één jaar wordt als volgt berekend:

Voorbeeld 1: Member zegt op

• Eerdere aanmelddatum is 5 december 2013.

• Opzegging is effectief op 28 augustus 2014.

• De periode van inactiviteit voor dit Membership zou van 28 augustus 2014 tot en met 27 augustus 2015 zijn.

• Deze Member zou op 28 augustus 2015 een nieuwe aanvraag mogen doen onder een andere Sponsor.

Voorbeeld 2: Member betaalt de jaarlijkse Membership bijdrage niet

• Eerdere aanmelddatum was 5 december 2013. De Jaarlijkse Membership bijdrage was verschuldigd op 5 december 2014 ("verjaardag van het Membership").

• Als de Jaarlijkse Membership bijdrage niet betaald zou worden, dan zou de periode van inactiviteit voor dit Membership van 5 december 2014 tot en met 4 december 2015 zijn.

• Deze Member zou op 5 december 2015 een nieuwe aanvraag mogen doen onder een andere Sponsor.

Na de periode van inactiviteit mag de voormalige deelnemer onder een andere Sponsor een aanvraag doen voor een nieuwe Membership. Page 11 of 61 Dutch # 603469-NL-00A (Corp. Version 31) Rev: 05-July-2017

Uitzondering op de periode van inactiviteit

Als de voormalige deelnemer een nieuw Membership zou willen aanvragen onder de originele Sponsor en deze Sponsor is in de originele organisatie gebleven, dan kan door Herbalife worden afgezien van de wachtperiode.

2.2 OVERDRAGEN VAN UW MEMBERSHIP

2.2.1 Toewijzing, verkoop of overdracht van een Membership

De toewijzing, verkoop of overdracht van enig recht of belang in een Membership is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, naar eigen absolute discretie van Herbalife.

Een Member mag een Membership niet overdragen om zo de Regels of wetgeving te omzeilen. Als Herbalife erachter komt dat de voormalig Member ("overdrager") en/of de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van de overdrager betrokken is geweest bij gedrag of activiteiten die de Regels schenden na toekenning van het verzoek tot overdracht, dan kan Herbalife sancties opleggen op het overgedragen Membership.

2.2.2 Mag alleen toegewezen of overgedragen worden aan een niet-Herbalife Member

Een Membership kan alleen toegewezen of overgedragen worden aan een individu dat geen Member is, tenzij dat wordt toegestaan door Regel 2.4. Herbalife zal een verzoek tot overdracht niet in overweging nemen als de voorgestelde Member ("verkrijger") op een of andere manier in de afgelopen 12 maanden betrokken is geweest bij de Herbalife business.

2.2.3 Status en voordelen

De prestaties van een Member zijn persoonlijk en als de toewijzing of overdracht wordt goedgekeurd, dan worden de status en voordelen die behaald zijn door de Member niet samen met het Membership overgedragen. Het kan de verkrijger verplicht worden aan alle eisen voor kwalificaties voor de status en verdiensten te voldoen nadat de toewijzing of overdracht heeft plaatsgevonden. Dit omvat Supervisor status, TAB Team status, vakantiekwalificaties en enige andere rechten van de individuele Member.

2.2.4 Verantwoordelijkheid na overdracht

Na overdracht van het Membership:

• De verkrijger zal door Herbalife verantwoordelijk worden gehouden voor enige en alle overtredingen van de regels door of namens de overdrager die verband houden met het Membership.

• Gedurende een periode van zes maanden vanaf de effectieve datum van de overdracht zullen de daden van de overdrager, diens echtgeno(o)t(e) of levenspartner die in overtreding zouden zijn met de Regels als de overdrager nog Member zou zijn, behandeld worden als ware het overtredingen van de verkrijger zijn.

2.3 SCHEIDING, ECHTSCHEIDING EN ONTBINDING VAN DE RELATIE MET EEN LEVENSPARTNER

2.3.1 Aangaan van een nieuw Membership

Als de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van een Member door wil gaan met de Herbalife business tijdens of onmiddellijk na een echtscheiding of ontbinding van een levenspartnerrelatie, dan moeten de Member en echtgeno(o)t(e) of levenspartner ieder een apart Membership opzetten onder de Members originele Sponsor. Met afzonderlijke Memberships kunnen beide individuen de juiste erkenning krijgen voor hun eigen inspanningen (opbouwen van een downline, volume en inkomsten) na scheiding of ontbinding van de levenspartnerrelatie. Herbalife zal de aankoopprivileges van het originele Membership deactiveren. Herbalife zal ieder afzonderlijk Membership de volumepunten van het originele Membership toewijzen via een "Association" (zie Regel 2.3.4). Iedere partij moet onder zijn/haar eigen ID-nummer sponsoren en bestellingen plaatsen. JANE SMITH

(Individueel Membership)

JANE SMITH

(Origineel Membership)

BOB SMITH

(Individueel Membership)