Is Herbalife corrupt ?

In de vorige blog (zie: Herbalife verbiedt Search Engine Optimalisation (SEO)) heb je kunnen lezen dat Herbalife nieuwe regels heeft uitgevaardigd met betrekking tot internetverkopen. Het woord internetverkopen is niet helemaal juist gekozen. In de regels wordt gesproken over "eigen onafhankelijke website beheren". 

In verband met toch enige verwarring vaardigt Herbalife op 25 januari 2017 een Q and A uit met verduidelijking van de regels. Een van de Q and A's betreft de vraag of de regels alleen webwinkels betreffen. Herbalife is hier erg duidelijk over:

Q: De Advisory zegt dat Members zich moeten identificeren met het "Onafhankelijk Herbalife Member" logo. Betekend dit dat het gebruik van het "Onafhankelijk Herbalife Member" logo verplicht is op Member websites, zelfs als deze niet gericht zijn op productverkoop?

Ja, niet alleen websites gericht op de verkoop van Herbalife® producten maar ook iedere andere website die gebruik maakt van de merknaam Herbalife moet voldoen aan deze regel.. Volgens onze regels " Members moeten hun relatie met Herbalife bekendmaken." (Zie regel 7.2.1) is identificatie niet alleen verplicht conform onze regels maar ook door lokale wetgeving alsmede de DSA.

De Herbalife overleg structuur

Periodiek overlegt Herbalife met de topverkopers (dit zijn de distributeurs/ members die veelal al tientallen jaren Herbalife verkopen en het grootste netwerk van andere verkopers onder zich hebben) omtrent het gevolgde en het te volgen beleid. Hoewel deze topverkopers het meest verdienen, zijn dit ook gewoon mensen die in het verleden een contract hebben gesloten met Herbalife. Juridisch gezien is elke Herbalife verkoper gelijk.

Onderstaand volgt een screenshot van 3 websites, allemaal websites van de topverkopers die periodiek overleg voeren met Herbalife. Deze screenshots zijn van eind 2017 !
Bekijk de lay out van deze websites en beoordeel of deze websites voldoen aan de nieuwe internetregels (geen van deze websites bevatten een popup).

Internet verkopen tov andere verkopen

Er zijn vele methoden bedacht om de Herbalife producten te verkopen. Samenwerken is hierbij een belangrijk credo. Er wordt vaak en veelvuldig samengewerkt tussen verkopers en dit wordt door Herbalife ook als zodanig gestimuleerd in belangrijk document genaamd "Herbalife Distributeuren 'Code of Honor".

De nieuwe regels waarbij samenwerken wordt verboden geldt slechts voor websites. In onze optiek zou je een website en een fysieke plek gelijk moeten stellen. Herbalife stelt dat op een website onduidelijkheid bestaat wie de eigenaar is, terwijl persoonlijk contact één van de peilers van Herbalife verkopen is.
Maar wat is het verschil met de verkoopmethode waarbij verschillende verkopers één ruimte huren en ook onderling wordt afgesproken dat klanten/ verkopen onder de verkopers wordt verdeeld ?

De belangrijke vraag kan worden gesteld: Bevoordeelt Herbalife bepaalde verkopers ten opzichte van andere verkopers ?

Next: Herbalife vs de Nederlandse wet