VERKOPER VAN HERBALIFE DROOM OF NACHTMERRIE ?

In een vorige blog is al verteld dat de kans op succes als je besluit om Herbalife ondernemer te worden niet bijster groot is (zie: Cijfers liegen niet). Je wordt ondernemer, dus je moet beschikken over bepaalde ondernemerskwaliteiten. Ondernemen is hard werken, kansen zien en je onderscheiden ten opzichte van anderen.

Maar onderscheid wordt binnen Herbalife niet gewaardeerd ! Integendeel: Teveel succes leidt binnen Herbalife tot jaloezie en een leverancier (het bedrijf Herbalife) dat er alles aan zal doen om dit succes weer af te pakken. Ongeacht wat dit voor financiële gevolgen heeft voor de desbetreffende verkopers !

Herbalife roept elke verkoper op actief zijn collega te verlinken
In de overeenkomst die Herbalife met elk van zijn verkoper sluit is de volgende passage opgenomen in de regelgeving:

"Na het te weten komen van een mogelijke schending van de gedragsregels of andere regels en regelgeving, dringt Herbalife er bij zijn Members op aan vermeende schendingen van de regels onmiddellijk aan Herbalife te melden, zo spoedig als dat ze bekend worden..."

Herbalife heeft zijn eigen politiemacht
In dezelfde regelgeving staat iets verderop:
"Als Herbalife in zijn eigen absolute discretie bepaalt dat er voldoende informatie is die de beschuldiging ondersteunt, dan zal een vertegenwoordiger contact opnemen met de Member die onderwerp van de klacht is om zo alle relevante informatie te presenteren en de Member de tijd te geven een antwoord te formuleren (een schriftelijk antwoord kan ook vereist zijn)."

Herbalife heeft zijn eigen rechterlijke macht.
En nog iets verder staat:
"Herbalife heeft de enige absolute discretie om te bepalen wat een gepaste straf is gebaseerd op de aard van de overtreding en de consequenties daaruit voortgekomen of die daaruit zouden kunnen voortkomen..." 

Op het moment dus dat een collega vindt dat jij als verkoper iets doet wat een schending van de gedragsregels zou kunnen zijn bepaalt Herbalife of dit zo is én de strafmaat. Deze straffen kunnen duizenden euro's aan boetes zijn en zelfs beëindiging van het verkooprecht. En jij als verkoper kan hier niets anders tegen doen dan naar de rechter stappen. Maar dat kost geld, tijd en energie en dit is dan ook de grootste troef van Herbalife.

Maar wat nu als je je netjes aan de regels houdt en de Herbalife politiemacht niks kan beginnen ?
In dat geval veranderen ze gewoon de regels waardoor je alsnog de regels overtreedt !

Next: Herbalife verbiedt internetverkopen